Proiect: Directorii ONRC ar putea avea mandat nedeterminat

Proiect: Directorii ONRC ar putea avea mandat nedeterminat
Publicat: 01/07/2016, 13:43
Actualizat: 29/03/2019, 08:22

”Directorul general/directorii generali adjuncți ai Oficiului Național al Registrului Comerțului, directorii/directorii adjuncți ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt în exercițiul mandatului de ani pentru care au fost numiți, mandatul acestora urmând a fi transformat de drept în exercitarea funcțiilor în cauză pe perioadă nedeterminată, prin ordin al ministrului justiției și act adițional, fără nicio altă formalitate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede Legea pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului depusă de senatorii PSD Ioan Chelaru și Ovidiu Donțu.

Legea depusă la Senat prevede că directorul general, directorii generali adjuncți ai ONRC, directorii și directorii adjuncți ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt selecționați prin examen sau concurs și numiți în funcție prin ordin al ministrului justiției

Inițiatorii susțin în expunerea de motive că ”se impune renunțarea la instabilitatea creată de schimbarea periodică a structurilor de conducere ale ONRC și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale”.

Senatorii PSD Ioan Chelaru și Ovidiu Donțu argumentează că selecționarea acestora se face prin exeamen sau concurs, ”criteriu obiectiv, nelipsit de transparență, ce răspund exigențelor profesionale cerute de această funcție” și că având în vedere atribuțiile care le revin acestora au nevoie de timp.

”Luând în considerare că, printre alte atribuții prevăzute de lege, directorul general aprobă înființarea și desființarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, ținând cont de rezultatele financiare ale acestora și de condițiile administrative ale oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, respectiv aprobă înființarea și desființarea ghișeelor de furnizare a informațiilor înregistrate în registrul comerțului și numește personalul ONRC și al ofiiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, exercitarea acestora implică factorul timp”, susțin senatorii PSD Ioan Chelaru și Ovidiu Donțu.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase