Ajutor de deces 2021. La ce sumă ajunge, cine îl poate primi și care sunt documentele necesare

Ajutor de deces 2021. La ce sumă ajunge, cine îl poate primi și care sunt documentele necesare
Ajutor de deces 2021. La ce sumă ajunge, cine îl poate primi și care sunt documentele necesare
Publicat: 08/02/2021, 13:22

Ajutor de deces 2021. Ajutorul de înmormântare s-a modificat în 2021. Anul acesta, asigurații și pensionarii vor primi 5.429 de lei, cu 266 lei în plus față de 2020, iar membrul de familie al asiguratului / pensionarului, cu 133 lei în plus, adică 2.715 lei.

Ajutor de deces 2021. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu avea asigurare sau era pensionar la momentul morții.

Ajutor de deces 2021. Cine primește ajutorul

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul.

Dacă decedatul nu are pe nimeni, poate primi banii oricare altă persoană care dovedește cu factură că a plătit cheltuielile cu decesul.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului ajutorul de decese se plătește asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a murit.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutor de deces 2021. Documentele necesare acordării ajutorului de deces

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.
Mihai Georgescu
Mihai a urmat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității București între anii 2009-2012, după un an petrecut la SNSPA. A lucrat la numeroase publicații, dar și în agenții de presă românești și din Europa. Scrie la citeste mai mult