EXCLUSIV | Denunț la Parchet împotriva lui Damian Matei, ”omul lui Nicușor Dan” la PMB: ”Uzurparea funcției, fals intelectual, uz de fals” (DOCUMENT)

EXCLUSIV | Denunț la Parchet împotriva lui Damian Matei, ”omul lui Nicușor Dan” la PMB: ”Uzurparea funcției, fals intelectual, uz de fals” (DOCUMENT)

După ce Adrian Bold, fostul arhitect-șef al Primăriei Municipiului București (PMB), a fost pensionat intempestiv de Nicușor Dan, evenimentele au luat o turnură absolut surprinzătoare. Damian Matei, directorul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a fost desemnat arhitect-șef interimar al Capitalei, numai că lucrurile nu au intrat pe un făgaș normal, ba chiar din contră.

Fostul arhitect-șef Adrian Bold a sesizat Prefectura Capitalei (toate detaliile AICI), acuzând că mai multe certificate de urbanism și autorizații de construire au fost semnate de altcineva, în locul său, fără ca el să-și fi delegat atribuțiile.

  • Un control efectuat la PMB de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) (informații detaliate AICI) a arătat o realitate absolut surprinzătoare, confirmând acuzațiile lui Adrian Bold.
  • Acum, arhitectul-șef interimar Damian Matei este vizat de un denunț la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, fiind acuzat de ”săvârșirea infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu, uzurparea funcției, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals”.

Autorul acestui denunț este urbanistul Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU), iar Gândul prezintă informații în exclusivitate.

”Adrian Bold, fostul arhitect-șef, făcuse un pas în spate, poate aștepta să-i vină pensia”

Contactat de Gândul, Alexandru Pânișoară a declarat, în exclusivitate, că era de datoria sa civică să facă un astfel de denunț, rezultatele controlului efectuat de ISC la Primăria Capitalei fiind concludente.

Mai mult, acesta spune că Damian Matei, directorul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București și arhitect-șef interimar, ar fi fost cunoscut, de mult timp, drept ”omul lui Nicușor Dan”.

După ce arhitectul-șef al PMB, Adrian Bold, a ieșit la pensie, acesta a denunțat către autorități că s-au întâmplat nereguli, respectiv că altcineva a semnat în locul său certificate de urbanism și autorizații de construire.

În perioada aprilie – mai 2023, Damian Matei, fără să aibă delegate aceste atribuții, a semnat peste 200 de certificate de urbanism. Plus 15 autorizații de construire. Fiind semnate de o persoană fără calitate, sunt lovite de nulitate absolută. Ele pot fi anulate ușor, din start. Numai că, în baza acestor acte semnate de Damian Matei, se fac lucrări de construire, acte notariale, contracte… Neavând această calitate, Damian Matei a săvârșit niște infracțiuni, semnalate în denunț.

A fost pus de Nicușor Dan arhitect-șef. Știm că de când a venit în PMB a fost folosit de Niucșor Dan pentru semnarea unor astfel de certificate de urbanism, care, știm cu toții, ba se emit, ba nu se emit… Atunci când Adrian Bold, fostul arhitect-șef, făcuse un pas în spate, poate aștepta să-i vină pensia liniștit și nu dorea să se mai bage.

Damian Matei a fost și este omul lui Nicușor Dan, se știe asta, orice discuție pe care doreai să o faci cu arhitectul-șef nu se finaliza, vorbeai cu Damian Matei. E de datoria mea, ca și cetățean, când aud de asemenea lucruri care surprind și îngrijorează, să sesizez organele de urmărire penală, pentru a cerceta și dispune măsurile legale”, a afirmat Alexandru Pânișoară, președintele ADU, în exclusivitate pentru Gândul.

”A semnat fără drept un număr de 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire”

În fapt, se arată în denunțul lui Alexandru Pânișoară – din care Gândul prezintă extrase, în exclusivitate, ”în perioadele 03.04.2023, 07.04.2023, 24.04.2023, 02.05.2023, 05.05.2023, 15.05.2023 si 17.05.2023, numitul Damian Matei, ocupând funcția de Director al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București, aflat în subordinea Domnului Bold Adrian, Arhitect-Șef, a semnat fără drept 230 certificate de urbanism și 15 autorizații de construire”.

Conform constatărilor Inspectoratului de Stat în Construcții reținute prin Adresa nr. DO 230569/16.06.2023, rezultă că din cele 285 de certificate de urbanism și 35 de autorizații de construire care au făcut obiectul verificărilor de către ISC, un număr de 25 de certificate de urbanism și 20 de autorizații de construire au fost semnate de Arhitectul-Șef Adrian Bold, restul purtând semnătura numitului Damian Matei”, explică Alexandru Pânișoară.

Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare se semnează de arhitectul-șef al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

  • De asemenea, mai arată Alexandru Pânișoară, arhitectul-șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire, conform art. 36 alin. (2) din Legea nr. 350/2001. Arhitectul-șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, respectiv direcție generală, direcție sau serviciu.
  • La nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București este organizată în materia amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 130/2018 cu modificările și completările ulterioare.

”În acest sens, numitul Damian Matei, având funcția de șef serviciu în cadrul DGUAT, respectiv în subordinea Arhitectului-Șef, a semnat fără drept un număr de 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire.

Potrivit constatărilor făcute de ISC, Arhitectul-Șef al Municipiului București a înregistrat cereri de efectuare a concediului de odihnă, potrivit cărora locul acestuia a fost ținut de numitul Damian Matei în următoarele date: 27.10.2022, 07.12.2022, 16.03.2023 iar certificatele de urbanism și autorizațiile de construire au fost semnate în datele de: 03.04.2023, 07.04.2023, 24.04.2023, 02.05.2023, 05.05.2023, 15.05.2023 și 17.05.2023.

Datele în care au fost semnate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire nu corespund cu datele în care atribuțiile Arhitectului-Șef au fost delegate către alt salariat, pentru un număr de 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire”, a precizat președintele ADU în denunț.

Primăria Capitalei ar putea plăti daune considerabile pentru lucrări executate în baza autorizațiilor de construire emise fără drept

Pentru cele 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire nu au fost identificate, în urma controlului efectuat de ISC, note de serviciu sau alte documente având ca obiect delegarea atribuțiilor ce intră în sarcina arhitectului-șef către alți funcționari publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București.

În consecință, avertizează Alexandru Pânișoară în denunțul depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, ”numitul Damian Matei a semnat 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire, fără a avea acest drept. Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sunt acte administrative individuale și, odată emise de autoritatea publică competentă, ele produc efecte juridice. Semnarea acestora de o persoană fără calitate atrage nulitatea absolută. În baza acestor acte administrative se realizează lucrări de construire/desființare și se încheie acte notariale. Nelegalitatea acestora produce daune materiale considerabile, fiind lovite de nulitate orice alte acte încheiate sau emise în baza acestora”.

Cele 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire se află în circuitul civil și produc la data prezentei efecte juridice care în urma unei simple sesizări a unei instanțe de contencios administrativ competentă pot fi anulate și implicit se pot naște daune considerabile ce se pot imputa autorității publice locale”, se mai arată în denunțul din care Gândul prezintă extrase, în exclusivitate.

”Numitul Damian Matei a săvârșit infracțiunile de abuz în serviciu și uzurparea funcției atunci când a semnat cu bună știință cele 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire, folosindu-și poziția din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București și totodată săvârșind infracțiunile de fals și uz de fals în acte oficiale, neavând calitatea și atribuțiile prevăzute de lege sau obținute prin mijloacele legale pentru a putea semna aceste acte administrative”, acuză Alexandru Pânișoară.

ISC, control prin sondaj la Primăria Capitalei

Conform surselor Gândul, ca urmare a adresei Prefecturii Capitalei, angajații cu atribuții de control în cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului București au desfășurat o acțiune de control și inspecție, prin sondaj, la Primăria Capitalei, având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire eliberate în ultimele două luni ale lui Adrian Bold ca arhitect-șef, respectiv aprilie și mai 2023. (toate detaliile AICI)

  • Din analiza Inspectoratului de Stat în Construcții rezultă că, din cele 285 de certificate de urbanism și 35 de autorizații de construire supuse verificării, s-a constatat că doar 25 de certificate de urbanism și 20 de autorizații de construire au fost semnate de Adrian Bold ca arhitect-șef al Capitalei, în ultimele două luni.
  • Restul de 260 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire au fost semnate de un alt angajat, pentru arhitectul-șef, în datele de 3, 7 și 24 aprilie, respectiv 2, 5, 15 și 17 mai.
  • Potrivit documentelor atașate la adresa transmise de ISC, arhitectul-șef al Bucureștiului depusese cereri de concediu și, prin urmare, locul lui a fost ținut de Matei Damian, director al Direcției Urbanism din Primăria Capitalei, în 27 octombrie 2022, 7 decembrie 2022 și 16 martie 2023, iar certificatele de urbanism și autorizațiile de construire au semnate în 3, 7 și 24 aprilie, respectiv 2, 5, 15 și 17 mai.
  • Adresa ISC consultată de Gândul subliniază astfel că datele în care au fost semnate 230 de certificatele de urbanism și 15 autorizațiile de construire nu corespund cu datele în care atribuțiile arhitectului-șef au fost delegate către alt angajat din Primărie.

De asemenea, conform Notei de Serviciu nr. 5/14.02.2023, atribuțiile corespunzătoare arhitectului-șef al Capitalei au fost delegate în sarcina lui Damian Matei, în condițiile în care Adrian Bold a participat la lucrările Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice București.

Și în Nota de Serviciu nr. 8/24.03.2023, atribuțiile arhitectului-șef stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară al PMB privind Serviciul Publicitate Stradală și Serviciul Proiecte Urbane au fost delegate în sarcina lui Damian Matei, directorul executiv al Direcției Urbanism.

Inspectorii ISC au constatat că, în ceea ce privește 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire nu au fost identificate note de serviciu sau alte documente, respectiv cereri de concediu, având ca obiect transmiterea atribuțiilor stabilite în sarcina arhitectului-șef către alți salariați.


CITEȘTE ȘI

Gabriela Firea: ”Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care orice act sexual cu o persoană sub 16 ani este considerat viol”

EXCLUSIV | Scandalul ”spațiilor verzi”. Fost arhitect-șef al Capitalei, despre acuzațiile lui Nicușor Dan și Clotilde Armand: ”Propaganda cât China!”

EXCLUSIV | UPDATE – Prima declarație a Gabrielei Szabo după ce a fost audiată ca martor, la DNA, în dosarul primarului de la Corbeanca

Clotilde Armand și Nicușor Dan, trimiși să-și facă o poză în fața unei clădiri dărăpănate: ”Poate le povestiți cetățenilor cum ați salvat voi orașul!”

EXCLUSIV | Noul Cod al Urbanismului. Criticile lui Nicușor Dan, demontate: ”Cine ar mai putea să-l asculte și să-i dea dreptate?”

Fostul ministru Alexandru Petrescu le reîmprospătează memoria lui Nicușor Dan și Clotilde Armand: ”Un oraș civilizat respectă clădirile remarcabile”

Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
FOTO Lumea este atrasă ca un magnet de „Camino de la Muerte”, cel mai periculos...
Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit! Primele imagini de la eveniment. VIDEO
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
Filmul complet al tragediei de la malul Mării Negre! Diana, tânăra înghițită de valuri în...
VIDEO&FOTO Noi imagini cu Putin, Kim, doi căței, un cal și o limuzină. „Ce drăguți...
BREAKING | Diana a fost înghițită de valuri în Marea Neagră. Iubitul ei n-a putut...
Regele Felipe, DISTRUS de „infidelitățile” Reginei Letizia. L-ar fi înșelat și cu fostul cumnat: „A...
Crimă în curtea unei biserici din Sibiu. Bărbat bătut până la moarte cu o bâtă...
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții",...
Tragedie la malul Mării Negre! Diana a fost smulsă de valuri din brațele iubitului. Trupul...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Parbriz spart de piatră. RCA-ul acoperă un astfel de incident?
Vremea se schimbă drastic. Vin ploile şi vijeliile. ANM: cod portocaliu în 12 judeţe şi...
Coliziune EPICĂ în spațiu, văzută cu cel mai puternic telescop al omenirii
Lege pentru toți conducătorii auto din România. De ce documente au nevoie șoferii
Apare o autostradă vitală pentru România. Va face legătura între două mari orașe
Un rapper cunoscut din România a murit la doar 22 de ani, după ce a...
Localitatea din România fără caniculă! Ieri au fost doar 13 grade. Singura oază de răcoare...
Irina Columbeanu, primele declarații după întoarcerea în țară! Fiica lui Irinei Columbeanu vorbește despre revederea...
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, reacție dură după anularea condamnării: "Nu mai rezist! Vreau să...
BANCUL ZILEI. Niște canibali îl prind pe BULĂ: Plătești 100 de $, iei bătaie sau...
Ce mesaj a avut un student catolic din Filipine pentru Papa Francisc?
×