Suspiciuni de fraudă în Programul Tomata. „Au fost foarte multe semne de întrebare privind veridicitatea unor dosare”, (Oros, MADR)

Suspiciuni de fraudă în Programul Tomata. „Au fost foarte multe semne de întrebare privind veridicitatea unor dosare”, (Oros, MADR)
Publicat: 12/02/2020, 22:35

Unii producători de tomate care ar fi depus documentația necesară pentru a încasa bani prin schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, ar fi depus în anii următori de cerere chiar și două, trei dosare pentru a încasa dublu sau chiar triplu suma de bani prin „splitare”, a mărturisit miercuri, 12 februarie 2020, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.

Și asta în condițiile în care o suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an.

Conceptul de „splitare” vehiculat de șeful MADR reprezintă, în fapt, divizarea unei suprafețe cu tomate în spatii protejate existentă în anul de cerere pentru acordarea ajutorului de minimis.

„S-a constatat că, la control, au fost foarte multe semne de întrebare privind veridicitatea unor dosare sau că, într-un an, s-a depus un dosar și, pe urmă, în anul următor, s-au depus trei dosare pe acel solar, pentru că s-a splitat. Au fost foarte multe neconformități privind acest program, iar cei de la DAJ-uri au spus că au reușit cu greutate să monitorizeze acest program”, a precizat oficialul guvernamental într-o conferință de presă.

Oros a recunoscut totodată că valoarea propusă a sprijinului financiar de 3.000 de euro nu este în totalitate sigură, în condițiile în care numărul final de beneficiari reali nu este cunoscut până în prezent.

Ce a putut preciza însă Oros este că suma alocată pentru 2020 este de aproape 40 milioane euro.

„Noi vrem să dăm bani celor care cultivă roșii și care au cultivat și înainte, și care vor cultiva și după ce dispare această formă de minimis, nu celor care cultivă doar dacă se dau 3.000 de euro”, a afirmat Oros. „S-ar putea să fie 3.000 (n.r. – de euro). Nu știm încă. Pentru că dacă vom face o monitorizare mai atentă, s-ar putea ca numărul de beneficiari reali să se încadreze în sumă și să fie 3.000 de euro”.

Totodată, cu ocazia proximei rectificări bugetare, Adrian Oros a promis „cu siguranță” că va identifica sumele necesare, în așa fel încât să fie finanțat și ciclul II de producție de tomate.

„Știm că sunt fermieri care și anul trecut, și anul acesta, se pregătesc să producă tomate în spații protejate pentru ciclul II”, a afirmat șeful de la Agricultură. „Sesiunea de toamnă am gândit-o tocmai pentru că unii dintre ei au venit și mi-au spus că așa și-au făcut business planul, încât acum, în primăvară, să cultive altceva și că ar fi bine să fie și pentru perioada de primăvară și pentru perioada de toamnă acest ajutor, tocmai pentru a se acoperi o cât mai mare parte din an cu roșii românești”.

Fără pesticide cu toptanul

Pentru a avea o siguranță cât mai mare în ceea ce privește calitatea tomatelor oferite populației, cei care vor beneficia de Programul Tomata, vor trebui să dețină un registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor care va fi verificată de Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF), prin oficiile județene.

În plus față de această precizare făcută de șeful de la Agricultură, el a adăugat că potențialii beneficiari ai sprijinului financiar vor trebui să pună la dispoziția decidenților o copie a filelor din Registrul Agricol deschis la primărie.

„Am solicitat și vom solicita reprezentanților Direcțiilor Agricole Județene (n.r. – DAJ) și ANF, acolo, în localitățile unde sunt sute și chiar mii de beneficiari ai acestui program, ca verificarea dosarelor și instruirea privind respectarea normelor privind utilizarea produselor de protecție a plantelor să se facă la primăria respectivă. Este mult mai simplu să se deplaseze unul sau mai mulți angajați ai direcțiilor agricole, decât să meargă mii de oameni la sediul DAJ-urilor. Discutăm aici de câteva județele unde numărul beneficiarilor este foarte mare. Ele sunt cunoscute: Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman”, a menționat ministrul de resort.

Adrian Oros atrage atenția că verificările de specialitate se vor face la începutul rodirii și la începerea recoltării tomatelor, în vederea evaluării producției.

De asemenea, una dintre condițiile impuse este și aceea că minimul cantității ce trebuie comercializate să fie de trei tone pe mia de metri pătrați.

„În urma dezbaterilor pe care le-am avut cu asociațiile de legumicultori, am modificat și cantitatea. Sugestia a venit din partea unora dintre legumicultori, și anume de a crește cantitatea de la două tone la trei tone; unii au spus chiar patru tone. Am modificat și datele în care se depun dosarele și, de asemenea, și data recoltării – până în 15 iunie. Și asta pentru a preveni ca în tentația de a avea producții cât mai rapide, să se utilizeze substanțe care, eventual, nu ar fi foarte sănătoase pentru consumatori”, a precizat ministrul demis al Agriculturii.

Românii consumă 38,4 kg pe cap de locuitor

În data de 31 ianuarie 2020 era postat în transparență publică pe site-ul MADR proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitanții trebuie să să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 metri pătrați. De asemenea, ei trebuie să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp și să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere. Nu în ultimul rând, potențialii beneficiari mai trebuie să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind valorificarea producției.

Ajutorul de minimis prevăzut de proiectul de act normativ nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu tomate în spatii protejate existentă în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente.

Pentru a obținere ajutorul de minimis, potențialii beneficiari, înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați în ceea ce privește începutul rodirii, au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, documente justificative care să ateste valorificarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi şi avizat de Oficiul Fitosanitar Județean.

Statisticile ministerului de resort arată că în urma implementării Programului, în anul 2018 s-a realizat o producție de tomate de 884.751 tone, rezultând o creștere a producției totale de roșii cu 41 % fată de producția anului 2016.

În plus, balanța comercială a anilor 2017 și 2018 a evidențiat faptul că au scăzut importurile de tomate în perioadele reci ale anului, respectiv ianuarie – aprilie și decembrie, însă s-a constatat că în continuare este nevoie de o cantitate sporită de tomate proaspete pe piață în lunile critice: ianuarie, februarie, martie, aprilie și decembrie.

În vederea comercializării în comun a producției de roșii realizate, precum și pentru asigurarea unui venit constant, în perioada 2017-2018 au fost constituite 36 de cooperative pentru sectorul legumicol în judetele Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Constanta, Ialomița, Teleorman, Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Mureș, Neamț, Suceava, Vrancea și Ilfov.

Totodată, au fost recunoscute de Ministrul Agriculturii patru grupuri de producători in judetele Bihor, Hunedoara, Ilfov și Giurgiu. Județele unde s-au înregistrat cei mai multi beneficiari sunt: Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman și Ilfov, corespunzătoare Regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est.

La nivelul de țară, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul a 158,5 kg, din care tomate 38,4 kg, ceea ce reprezintă 24,22 % din consumul total de legume.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase