ANAF: Persoanele care fac bani din rețelele sociale, deficiențe la declararea veniturilor și plata contribuțiilor. Ghid privind tratamentul fiscal

ANAF: Persoanele care fac bani din rețelele sociale, deficiențe la declararea veniturilor și plata contribuțiilor. Ghid privind tratamentul fiscal
Sursa foto: Shutterstock
Publicat: 10/07/2024, 13:51

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) menționează, în raportul privind principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și principalele problematici fiscale adresate de contribuabili în semestrul II 2023, publicat recent, că persoanele care monetizează prezența pe rețele de socializare au probleme în raportarea veniturilor. Într-o broșură apărută la în categoria Asistență constibuabili, ANAF subliniază că veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare sunt impozabile, fie că e vorba de bani cash sau online, fie de plată în natură.

Inspectorii ANAF au constatat, printre principalele deficiențe descoperite ca urmare a acțiunilor de control, că există persoane care nu declară veniturile obținute pe relele de socializare, pentru care trebuie să plătează impozite, conform documentului publicat la jumătatea lunii trecute.

Astfel, potrivit raportului, ANAF a constatat, la capitolul deficiențe privind aplicarea legislației fiscale:

 • nedeclararea veniturilor impozabile obținute din activitățile de comerț electronic (e-commerce) de către persoane fizice;
 • nedeclararea veniturilor obținute din tranzacțiile cu criptomenede;
 • nedeclararea veniturilor de natură salarială ale conducătorilor auto care realizează activități de transport alternativ pentru societăți care acționează prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic;
 • nedeclararea în tot sau în parte a orelor lucrate de către angajații societăților care prestează servicii de livrare alimente prin intermediul platformelor digitale;
 • nedeclararea veniturilor obținute de persoane fizice din activitatea de creare de conținut online și promovarea pe diferite platforme media;
 • comercializarea de substanțe din categoria suplimentelor alimentare folosindu-se nelegal cota redusă de TVA;
 • identificarea unor contribuabili care au efectuat achiziții de bunuri si servicii de la parteneri declarați în inactivitate fiscală;
 • realizarea achizițiilor intracomunitare de autovehicule prin intermediul unor societăți de tip fantomă create în alte state membre;

Veniturile obținute pe rețelele de socializare – Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, Youtube fiind printre cele mai notorii – sunt impozabile comnform legii, iar ANAF a publicat încă din semestrul II 2023 ANAF, în categoria de asistență contribuabuli, printr-o amplă broșură informativă, dar și prin intermediul serviciului de Seminare web (webinar), toate detaliile privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare.

Contribuții obligatorii

Veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare reprezintă venituri impozabile, care trebuie declarate.

Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.), potrivit Coduluo Fiscal.

Veniturile obținute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activității, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile din activități independente persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

În anul 2023 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.000 lei lunar.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 • a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente datorează şi contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, veniturilor din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, veniturilor din investiţii şi veniturilor din alte surse, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:

 • a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Taxa pe valoare adăugată

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii:

 • prin opţiune;
 • la depăşirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
 • în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din Uniunea Europeană.

Ulterior înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la declararea şi plata taxei.

Veituri din alte surse

În situaţia în care activitatea desfăşurată nu are caracter de continuitate, veniturilor realizate de persoanele fizice din postările realizate pe diferite reţele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din alte surse cu venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:

 • a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară

Venituri din străinătate

Pentru veniturile din alte surse obținute din străinătate, persoanele fizice au obligația completării Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri.

Pentru aceste venituri, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează în aceleaşi condiții prevăzute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obținute din România.

Tratamentul fiscal

Potrivit documentului ANAF, în situaţia în care sunt încheiate contracte între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclamă/care deține brand-ul sau agenţia care solicită/intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul social media, veniturile persoanei fizice sunt impozitate în funcţie de natura veniturilor încasate de la persoana juridică (dividende, salarii etc.).

Brosura ANAF 

Sursa foto: Shutterstock

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Crima din Brăila, mascată în jaf. Detaliile care complică ancheta în cazul dentistei omorâte la...
RĂSTURNARE de SITUAȚIE! Când ar fi murit Andrei Versace, de fapt. Detalii șocante ies la...
Cât a mers darul la nunta lui Ianis Hagi. Chiar și invitații „normali” au plătit...
Imagini tulburătoare cu trupul neînsuflețit al lui Andrei Versace: zăcea într-o baltă de sânge de...
BREAKING | Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Andrei Versace, după ce...
Cu ce probleme MARI a rămas Andreea Bălan după stopul cardiac suferit la naștere. „Sângele...
"I-a dat bună ziua, el a crezut că se dă la ea". Şi-ar fi ucis...
Ireal ce i-a făcut criminalul Marinei Gavril după mai multe lovituri de cuțit
Ce făcea dentista din Brăila cu pacienții în cabinet? Era singurul cabinet stomatologic fără camere...
Divele care au atras toate privirile cu cele mai 'obraznice' ţinute! Imagini incendiare
Cât timp poți circula cu parbrizul spart? Ce trebuie să faci când constați această avarie
Instanţa supremă a ONU declară ilegale coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate
Descoperire FĂRĂ PRECEDENT la Pompeii! Nu a știut nimeni până acum
SE VERIFICĂ buletinele de identitate. Legea care este deja OBLIGATORIE în România
Cine era, de fapt, Kristof Lajos. Dezvăluiri incredibile despre antrenorul geniilor
Zodiile protejate de Sfântul Ilie. Ce nativi au mare noroc în această perioadă
„Ne-am potolit cu furatul” Reciclarea PET-urilor a devenit o afacere profitabilă! Cât câștigă românii pe...
Ce a transmis Geta Sterp cu privire la persoanele care se jignesc în mediul online....
Ies la iveală detalii revoltătoare despre incidentul din Leeds. Românii care s-au bătut cu polițiștii...
BANCUL ZILEI. Bulă are parte de momente fierbinți la un interviu
A fost descoperit un hormon care ajută la vindecarea mai rapidă a oaselor