INIȚIATIVĂ. România interzice vânzarea pământului către străini! Legea, adoptată de Parlament

INIȚIATIVĂ. România interzice vânzarea pământului către străini! Legea, adoptată de Parlament
INIȚIATIVĂ. România interzice vânzarea pământului către străini! Legea, adoptată de Parlament / Sursa FOTO: https://www.publicdomainpictures.net
Publicat: 04/06/2020, 13:55

Legea vânzării terenurilor agricole 2020 are un capitol extrem de important, prin care se interzice vânzărilor terenurilor agricole către cetățenii străini! Este una dintre cele mai așteptate legi date în ultimii ani de Parlament și prin care se reglementează definitiv o problemă atât de delicată precum cea a înstrăinării pământului.

În calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Totodată, s-a modificat și Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

La votul din Parlament, proiectul de lege a trecut cu 205 voturi pentru şi 96 împotrivă.

Modificări referitoare la dreptul de preemțiune

De departe, cea mai importantă prevedere din acest proiect este stabilirea interdicției către cetățenii străini care doresc să cumpere terenuri în România!

Mai mult, noua lege modifică și categoriile de persoane care au dreptul de preemţiune. Astfel, arendașii interesați de terenurile agricole exploatate trebuie să facă dovada reşedinţei sau a domiciliului pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior încercării de cumpărare (cu doi ani mai mult faţă de prevederile în vigoare); dacă un tânăr fermier (sub 40 de ani) vrea să-și exercite dreptul de preemțiune, el trebuie să dovedească domiciliul stabilit pe teritoriu naţional cu cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare.

Iată ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană fizică pentru a putea cumpăra un teren agricol în România:

  • să aibă domiciliul/reşedinţa pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
  • să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioada de cel puţin 5 ani anterior înregistrării acestei oferte;
  • să fie înregistrată de autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Condiții specifice pentru persoanele juridice

În cazul persoanelor juridice, condiţiile sunt următoarele:

  • să aibă sediul social și/ sau sediul secundar situat pe teritoriul național, pe o perioada de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
  • să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  • să prezinte înscrisuri din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole (conform prevederilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare);
  • asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  • în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/ acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/ acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării oferteide vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.