Finanțare: Restart Energy lansează o emisiune de obligațiuni verzi pentru finanțarea investițiilor pe următorii cinci ani
Inchide