„PĂSĂRILE SPA” blochează autostrada Sibiu-Pitești. Autoritățile române se tem și de „AMFIBII”

Nici unul dintre cele aproape 20 de studii de fezabilitate (SF-uri) pentru noi autostrăzi scoase la licitații la grămadă de CNADNR în ultima perioadă nu a scăpat de contestații. Este și cazul documentației aferente licitației de actualizare a SF-ului pentru Sibiu-Pitești (120 kilometri).

În vreme ce pentru Comarnic-Brașov compania de autostrăzi vrea un „raport pentru carnivorele mari”, pentru Sibiu-Pitești CNADNR are cerințe mai specifice. Compania solicită studii pentru Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Ursus arctos și Castor fiber, după cum reiese din caietul de sarcini aferent licitației pentru reactualizarea studiului de fezabilitate.

În afară de acestea, CNADNR solicită și „studii pentru specii nedefinite în nomenclatoarele biologice, folosind termeni ca „amfibie” și „păsările SPA””, reclamă una dintre firmele care au contestat mai multe articole din documentația de licitație pentru SF-ul de la Sibiu-Pitești.

„Această ambiguitate poate duce la aprecieri arbitrare sau interpretări, poate genera costuri suplimentare importante și, în final, poate conduce la respingerea studiilor de mediu realizate”, se arată în contestația depusă de Via Design la documentația de atribuire pentru realizarea SF-ului pentru Sibiu-Pitești.

 De altfel, nici unul dintre cele aproape 20 de studii de fezabilitate (SF-uri) pentru noi autostrăzi scoase la licitații la grămadă de CNADNR în ultima perioadă nu a scăpat de contestații.

Pentru SF-ul de la Sibiu -Pitești trei firme de proiectare au contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) mai multe prevederi din documentația de atribuire.

sursa: cnadnr.ro

Firmele reclamă, între altele, termenul prea scurt pentru elaborarea SF-ului. Ele susțin că „este imposibil” ca în termen de 4 luni pentru două dintre secțiunile de autostradă (Sibiu – Boița și Curtea de Argeș – Pitești) și în 12 luni pentru alte patru segmente (Boița – Racovița, Racovița – Văleni, Văleni – Curtea de Argeș și DN73C Țigveni – Râmnicu Vâlcea) să fie elaborate două variante de traseu pentru 120 de kilometri de autostradă.

În plus, consultanții trebuie ca, în același interval de timp, să facă studiile de trafic și investigațiile de teren, să fie identificați toți proprietarii, să fie incluse observațiile JASPERS, AMPOST și ale autorităților de mediu astfel încât SF final să fie predat în 4 luni de la data de începere.

Contestatarii solicită modificarea documentației de atribuire, prelungirea termenului de depunere a ofertelor, fixat pentru data de 23 iulie și suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestațiilor depuse.

sursa: cnadnr.ro

Firmele de proiectare care au contestat documentația de licitație sunt Via Design SRL,  Search Corporation și Tecnic Consulting Engineering.

Compania de autostrăzi cere două alternative de traseu pentru Sibiu-Pitești

CNADNR solicită elaborarea a două alternative de traseu pentru întregul traseu al autostrăzii Sibiu-Pitești, pentru a identifica opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

Autostrada va avea cinci secțiuni, la care se va putea adăuga secțiunea șase, în funcție de rezultatele studiului de trafic și analizei cost-beneficiu.

sursa: cnadnr.ro

SF-urile pentru segmentele de autostradă vor avea termene de finalizare diferite, după cum urmează: 4 luni de la începere pentru sectiunea 1 Sibiu – Boița și sectiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești și 12 luni de la începere pentru secțiunea 2 Boița – Racovița, sectiunea 3 Racovița – Văleni, sectiunea 4 Văleni – Curtea de Argeș și secțiunea 6 DN73C Țigveni – Râmnicu Vâlcea.

Sibiu-Pitești va avea șapte tunele. Cel mai lung va fi de 1,7 kilometri

Noul Studiu de Fezabilitate va ține cont de existența studiilor de Pre-Fezabilitate întocmite în 1994 și în 1997 și de studiul de fezabilitate întocmit în 2008, se arată în documentația de atribuire.

Autostrada va avea 82 de poduri și pasaje cu lungimea mai mare de 100 m, 28 de poduri și pasaje cu lungimea mai mică de 100 m, 7 tunele (cel mai lung tunel va avea 1.700 metri) și 99 podețe.

sursa: cnadnr.ro

În plus, proiectul include opt noduri rutiere precum și o lungime semnificativă de drumuri de access la rețeua locală de transport.

„Studiul de fezabilitate va lega actuala variantă de ocolire a Municipiului Sibiu, de lângă Șelimbar, cu actuala variantă de ocolire a Municipiului Pitești, din apropierea lacului de acumulare Bascov, ambele fiind construite la standard de autostradă. Lungimea proiectului este de aproximativ 120 kilometri, iar traseul odată finalizat completează secțiunea lipsă a Axei prioritare 7 de drumuri din România”, se arată în documentația de atribuire.

Valoarea estimată a contractului pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitești este între 43,42 milioane de lei și 51,31 milioane de lei.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23 iulie.

 

 

Inchide