Pilonul III. De ce e indicat să îți completezi pensia de stat cu pensia facultativă

Pilonul III. De ce e indicat să îți completezi pensia de stat cu pensia facultativă
Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ
Publicat: 27/05/2021, 17:53
Actualizat: 27/05/2021, 17:59

Aderarea la un fond de pensii private facultative îi dă posibilitatea participantului să strângă fonduri suplimentare pentru bătrânețe, pe lângă pensia de stat (Pilonul I) și pensia privată obligatorie (Pilonul II). Văzută ca o soluție de economisire pe termen lung, cei care se înrolează la unul dintre cele zece fonduri de Pilon III din România pot să contribuie cu sume de până la 15% din venitul brut și au unele beneficii fiscale, și, în perspectivă, pot ridica, după vârsta de 60 de ani, contribuțiile sporite prin politicile investiționale ale administratorilor fondurilor.

Promovarea pensiilor facultative drept un instrument de economisire pentru populație pe termen lung a apărut în contextul presiunilor la care se așteaptă să fie supus sistemul public de pensii.

„Schimbarea structurii de vârstă a populației influențată de creșterea speranței de viață și de scăderea natalității, tendință care, conform estimărilor, se va menține și în următoarele decenii, va pune probleme semnificative sistemului de pensii de stat din perspectiva asigurării unui trai mulțumitor beneficiarilor”, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în Raportul privind evoliția pensiilor private în anul 2020.

Autoritatea amintește că la nivel internațional s-a găsit o soluție pentru a elimina dependența exclusivă de pensia de stat, și anume promovarea pensiilor private ca instrument de economisire pe termen lung, complementar pensiei de stat. „Astfel, fondurile de pensii private, cele obligatorii, dar mai ales cele facultative vor suplimenta venitul obținut din pensia de stat astfel încât diferența dintre nivelul ultimelor venituri salariale și cele din pensie să fie cât mai mică. Fondurile de pensii private contribuie la o dezvoltare sustenabilă a cadrului macroeconomic, iar la nivel individual asigură securitate și bunăstare financiară la pensie”, se arată în raportul ASF menționat.

Rezultate pozitive ale Pilonului III în anul pandemic 2020

Începând cu iunie 2007, în sistemul pensiilor facultative/ Pilon III poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată – precum salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau care obţin venituri din alte activități. Contribuțiile, de până la 15% din veniturile brute realizate lunar, sunt investite de administratorii de fonduri, cu respectarea reglementărilor în vigoare, iar sumele acumulate pot fi ridicate începând cu data împlinirii de 60 de ani, deci indiferent de vârsta standard a pensionării, în anumite condiții, conform Ghidului ASF pentru participanții la Pilonul III.

Activele totale ale Pilonului III au ajuns la 3,16 miliarde de lei la data de 14 mai 2021, iar numărul de participanți a crescut la peste 537.700, la finalul lunii aprilie, conform celei mai noi raportări a ASF.

La finalul anului trecut, în Pilonul III erau înscriși 527.000 de participanți, iar active nete în administrre erau de peste 2,9 miliarde de lei.

Per ansamblu, în 2020, față de 2019, numărul participanților a crescut cu 5%, volumum contribuțiilor brute, cu 8,2%, iar activele nete în administrare, cu aproape 17%.

De la înființare, fondurile facultative au realizat plăți totale în valoare de 323 milioane de lei, pentru 47.700 de beneficiari.

ASF: Este de dorit o încurajare a investițiilor populației în aceste instrumente

În raportul său anual, ASF preciza că rata reală de rentabilitate anualizată a fondurilor de pensii facultative a înregistrat un trend ascendent ulterior izbucnirii pandemiei COVID-19, iar în luna decembrie 2020 valoarea acesteia a fost de 4,48%, nivelul fiind superior celui înregistrat la începutul anului 2020.

Potrivit datelor ASF, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor din Pilonul III cu grad de risc ridicat a fost de 8.97% în aprilie 2021, în creștere de la  8,35%, în decembrie 2020, când se mărise față de decembrie 2019 – 5,82%.

În ceea ce privește rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor din Pilonul III cu grad de risc mediu aceasta era, în aprilie 2021, de 7,77%, în creștere față de finalul anului 2020 – când era de 7,55%, când se mărise față de decembrie 2019 – 4,77%.

Potrivit datelor APAPR, Pilonul III a înregistrat în 2020 rezultate pozitive, cu un randament mediu de 4,64%, mai mult decât dublul ratei inflației de la finalul anului, iar pe toată durata de funcționare, aproape 14 ani, fondurile de pensii facultative au realizat un randament mediu anual de 5,97%.

„Majorarea deductibilității fiscale este esențială pentru ca românii să poată să continue să economisească suplimentar pe termen lung”, arăta președintele APAPR, Radu Crăciun, la prezentarea rezulatelor pentru anul 2020. În prezent, atât angajatul, cât și angajatorul pot beneficia de o deductibilitate fiscală în limita a 400 de euro pe an.

„Activele fondurilor din Pilonul III rămân la un nivel foarte scăzut, reprezentând aproximativ 4% din total, fiind astfel de dorit o încurajare a investițiilor populației în aceste instrumente”, arăta ASF, în raportul anual pe 2020.

Conform datelor ASF privind distribuția pe grupe de vârstă, la 31 decembrie 2020, ponderea participanților cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani a fost de 6% din totalul participanților, ponderea celor cu vârstă cuprinsă între 30 și 44 ani a fost de 40% și ponderea celor de peste 45 ani a fost de 54%.

„Se observă un grad scăzut de penetrare al pensiilor facultative, care oscilează între 5 și 7% din populație pentru cele mai multe grupe de vârstă. Având în vedere evoluția demografică, care va pune presiune pe sistemul public de pensii, precum și valoarea relativ scăzută a contului mediu aferent Pilonului II, rezultă o nevoie de a încuraja investițiile populației în sistemul pensiilor facultative”, se sublinia în raportul ASF.

Structura investițiilor/plasamentelor – 30 aprilie 2021

 • Titluri de stat: 61,08%
 • Acțiuni: 27,76%
 • Fonduri de investiții: 3,04%
 • Depozite bancare: 2,59%
 • Obligațiuni corporative: 2,34%
 • Ate obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale: 2,22%
 • Obligațiuni municipale: 0,76%

Sursa: Raport ASF, Tendințe și riscuri pe piețele financiale lolocale și internaționale mai 2021

Cele 10 fonduri de pensii pensii facultative

 • AEGON ESENȚIAL
 • AZT MODERATO
 • AZT VIVACE
 • BCR PLUS
 • BRD MEDIO
 • NN ACTIV
 • NN OPTIM
 • PENSIA MEA
 • RAIFFEISEN ACUMULARE
 • STABIL

Sursa: Raport ASF

ASF: GHIDUL PARTICIPANTULUI LA SISTEMUL DE PENSII FACULTATIVE PILONUL III

ASF Ghid – Pilon_III by Gandul.info on Scribd

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult