Marian Sultănoiu
12.11.2012
Puterea Gândului

Să-i ardem cărțile lui Gyr ori să-l arestăm pe Neamțu?

Să-i ardem cărțile lui Gyr ori să-l arestăm pe Neamțu?
Am spus mereu că democrația înseamnă, în primul rând, existența, aplicarea și respectarea legii. „Trist", dar adevărat, nu?! Și asta, tocmai pentru că nenumărate spuse ori acțiuni, de multe ori la limită, pot fi interpretabile, delicate, sensibile.

Am spus mereu că democrația înseamnă, în primul rând, existența, aplicarea și respectarea legii. „Trist, dar adevărat, nu?! Și asta tocmai pentru că nenumărate spuse ori acțiuni, de multe ori la limită, pot fi interpretabile, delicate, sensibile.

Așadar, iată ce zice legea pe care o citează în comunicatele sale Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România – „Legea 107/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii”.

La literele b și c ale articolului 2 se stipulează următoarele:

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoana vinovată de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii se înțelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanță judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracțiuni contra păcii și omenirii, precum și orice persoană condamnată de către o instanță penală internațională pentru crime de război sau crime contra umanității.

Aceeași lege arată la capitolele 5 și 6 următoarele:

Art. 5. – Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 6. – Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Revenind la ale noastre, aflăm astăzi că MCA România „condamnă discursul pro-legionar al domnului Mihail Neamțu”, susținut pe scena Operei Române, cu prilejul lansării candidaților ARD la alegerile parlamentare.

Mai concret, lui Neamțu i se reproșează că a recitat poezia „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane”, a poetului Radu Gyr, membru al Mișcării Legionare.

Întrebarea care se pune este: oare această poezie constituie „un simbol fascist, rasist sau xenofob”? Promovează această poezie „idei, concepții sau doctrine extremiste ori antisemite”? Dezvoltă rostirea ei cultul lui Radu Gyr, membru al Mișcării Legionare, dar și poet?

Dacă da și dacă orice producție literară a acestuia, indiferent de mesajul ei – inclusiv acela care nu promovează idei antisemite ori fasciste sau xenofobe – trebuie arsă în piața publică pentru păcatele sale, atunci ce facem cu toți ceilalți? Cu Eliade sau cu Voiculescu? Ori cu ceștilalți, scriitori în comunism, de la Sadoveanu, la Păunescu?! Facem cu opera lor, întreagă, un rug ca să purificăm și exorcizăm istoria de nenorociri?!

Ar fi îngrozitor ca omenirea să nu fi înțeles nimic din ceea ce a însemnat „Holocaust”, „Pogrom”, „Gulag”, „Lagăr de exterminare” și alte asemenea manifestări, puse la cale de subomul istoric. Dar la fel de îngrozitor ar fi dacă ne-am întoarce la condamnarea, fără nunațe, a actului de cultură, curat, pentru păcatele autorului.

Nici „Rugurile cărților” n-ar trebui uitate.

Inchide