Sistemul judiciar din România e blocat

Redactor:
Gabriela Stefan
Sistemul judiciar din România e blocat
Practic, la doar 18 zile după formarea noului Consiliu Superior al Magistraturii - ales prin vot de către judecători și procurori pentru un mandat de șase ani - acesta a fost desființat

Practic, la doar 18 zile după formarea noului Consiliu Superioral Magistraturii – ales prin vot de către judecători și procuroripentru un mandat de șase ani – acesta a fost desființat. Cine estede vină pentru acest blocaj: Curtea Constituțională, care apronunțat decizia de neconstituționalitate sau fostul CSM, care astabilit regulile după care s-au desfășurat alegerile? Răspunsuleste greu de dat și, probabil, adevărul se află undeva la mijloc.Până la publicarea motivării deciziei instanței, putem doar săanalizăm situația de fapt.

CCR a declarat neconstituțională hotărârea Senatului privindvalidarea celor 11 membri aleși de magistrați să facă parte dinnoul CSM, precum și pe cea referitoare la cei doi membri propuși desocietatea civilă pentru CSM. „Mărul discordiei” l-a constituitprezența pe listă a trei magistrați, aflați la al doilea mandat,situație care a determinat PDL să sesizeze instanțaconstituțională. Problema a fost ridicată și anul trecut, în timpulalegerilor, de unele organizații profesionale ale magistraților,care au fost împotriva dreptului de a candida pentru un al doileamandat. Comitetele electorale de pe lângă instanțe și parchete auinterpretat însă legea într-o manieră contrară și au permisînregistrarea candidaturilor și foștilor membri CSM. Unii aupierdut alegerile, alții au câștigat și au revenit în CSM. Certeste faptul că fostul CSM și sistemul judiciar nu au reușit sătranșeze clar această problemă, ceea ce îi face responsabili într-omare măsură de blocajul actual.

Care sunt consecințele directe, imediate ale acestei deciziiprin care Curtea a declarat neconstituțională întreaga listă cumembrii CSM? Practic, în momentul de față acest organism nu maiexistă iar legea nu a luat în calcul o asemenea situație. FostulCSM și-a depus mandatul iar actualul a fost declaratneconstituțional după 18 zile de viață. În aceste condiții,sistemul judiciar este aproape paralizat: nu mai pot fi făcutenumiri la conducerile instanțelor și parchetelor; nu mai pot fiorganizate concursuri de admitere în magistratură sau de promovări;nu mai pot fi făcute pensionări; nu mai pot fi judecate dosareledisciplinare ale judecătorilor și procurorilor; parchetul nu maiare cui să ceară avize pentru reținerea sau arestarea unuimagistrat; avizele legislative cerute pentru diverse acte normativerămân în așteptare etc. În plus, CSM are responsabilități preciseprevăzute în Mecanismul de Cooperare și Verificare iar în lunafebruarie este așteptat un nou raport de țară al ComisieiEuropene.

Din aceste motive, decizia Curții Constituționale provoacă unblocaj, pentru care trebuie găsită urgent o soluție. Dacă se vororganiza din nou alegeri, situația va fi rezolvată în câteva luni,ceea ce este foarte mult. Preluarea temporară a atribuțiilor CSM decătre o altă instituție nu este prevăzută în nici un act normativ.Iar acest lucru nu se poate face prin OUG sau HG, ci doar prinlege.

Blocajul în care se află acum sistemul judiciar arată o dată înplus cât de incomplete și de proaste sunt legile din România atâtavreme cât există situații care nu au fost prevăzute.

Inchide