Primăria Capitalei începe pe 3 mai înscrierile pentru firme la programul de eco-vouchere

Redactor:
Dora Vulcan
Primăria Capitalei începe pe 3 mai înscrierile pentru firme la programul de eco-vouchere
Primăria Capitalei începe pe 3 mai înscrierile unităților comerciale interesate să participe la programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Termenul limită pentru înscrieri este 16 mai iar firmele admise vor beneficia de eco-vouchere.

În perioada 3 mai – 15 mai 2019, comercianții eligibili, interesați să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei se pot înscrie în „Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”, anunță Primăria Capitalei, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Sunt excluse din program firmele aflate în insolvență sau faliment., sau care se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială care au suspendate ori restricționate activitățile economice sau care fac obiectul unei proceduri legale în justiție.

În urma contractului de prestări servicii încheiat între Primăria Capitalei și UP România SRL, se va derula selecția unităților comerciale participante la program care presupun:e: organizarea sesiunii de înscriere a unităților comerciale participante la program, verificarea documentațiilor de înscriere,validarea acestora și încheierea contractelor. La final, se va publica o listă a unităților comerciale participante la care beneficiarii de eco-vouchere le pot valorifica prin achiziționarea produselor eligibile în Program.

UP România este, totodată, emitent de eco-vouchere, calitate în baza căreia realizează serviciile de tipărire, distribuție și decontare a contravalorii eco-voucherelor.

Informații cu privire la această activitate sunt disponibile pe www.upromania.ro/institutii-publice/eco-vouchere/ și se pot obține la tel. 0213126490sau pe adresa de e_mail: [email protected]

Comercianții eligibili care doresc să devină parteneri în program trebuie să depună dosarul de înscriere cu documentele solicitate între 3 mai și 16 mai, doar în zilele lucrătoare, între orele 9-17, la sediul UP România din Șoseaua Dudești – Pantelimon, nr. 42, sector 3, București, cod poștal 033094. Dosarul de înscriere poate fi transmis și prin servicii poștale cu confirmare de primire sau curierat.

În program se poate înscrie orice firmă care îndeplinește următoarele condiții:

– este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități comerciale pe teritoriul Municipiului București;

– are ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme, conform regulamentului prevăzut în program;

– și-a plătit la zi impozitele, taxele și amenzile către bugetul de stat și bugetele locale;

– nu se află în insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

– nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și penală;

Dosarul de înscriere în program trebuie să cuprindă o cerere de înscriere a reprezentantului sau împuternicitului firmei, un certificat de cazier fiscal și unul de atestare fiscală cu plata obligațiilor la bugetul de stat și cel local, certificatul ONRC emis de tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social unitatea comercială și certificatul de cazier judiciar al societății.

Validarea unităților comerciale participante la Program se face de către UP Romania SRL în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a dosarului de înscriere și are loc în urma verificării existenței documentelor și îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

După verificarea conformității documentelor și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, UP Romania SRL va încheia contracte sau protocale de colaborare cu fiecare unitate comercială validată.

Lista produselor eligibile în program:

a) autovehicul nou – orice autoturism, care nu a fost înmatriculat niciodată, echipat cu motor cu ardere internă pe benzină, care se înscrie în norma de poluare Euro 6 sau superioară;

b) alte mijloace de locomoție „prietenoase cu mediul”, non diesel, hibrid sau electrice numite în continuare mijloace de locomoție noi:

– autoturism electric;

– autoturism hibrid;

non diesel: scuter, moped, triciclu cu motor, motocicletă, roadster cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– hibride: moped, scuter cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– electrice: bicicletă electrică, trotinetă electrică, tricicletă electrică, scuter electric, moped electric, triciclu cu motor electric cu accesorii aferente produselor(se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

c) electrocasnice – aparate electrice de uz casnic de clasă energetică A++ sau superioară, din această categorie fac parte:

– aparate frigorifice ( combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice),

– mașini de spălat rufe,

– uscătoare de rufe,

– mașini de spălat vase,

– aparate de aer condiționat,

– aspiratoare,

– plită electrică/cuptor electric;

d) electronice – aparate electrice utilizate pentru întreținere și divertisment:

– televizoare,

– DVD player,

– Blu-Ray player,

– stații de lucru (calculatoare) cu/ fără sistem de operare preinstalat cu/ fără accesorii de bază (tastatură, mouse),

– monitoare stații de lucru,

– stații de lucru mobile (laptop) cu/ fără sistem de operare preinstalat;

– tablete,

– imprimante laser, imprimante inkjet.

Inchide