Șoferii români pot fi executați silit în țară și pentru amenzile rutiere aplicate în alte state UE

Redactor:
Gandul
Șoferii români pot fi executați silit în țară și pentru amenzile rutiere aplicate în alte state UE
Românii care au primit o amendă rutieră în alt stat al UE pot să fie executați silit pentru acea amendă și în România. Totul este posibil în temeiul legislației europene, care obligă statele membre ale UE să recunoască și să pună în executare sancțiunile pecuniare rutiere aplicate în alte state membre.

De exemplu, dacă un român primește o amendă de circulație în Olanda, aceasta va putea fi pusă în executare în România, scrie avocatnet.ro.

O amendă rutieră contravențională primită de români într-un stat membru al Uniunii Europene poate fi recunoscută și executată în România.

Este nevoie însă de îndeplinirea unor condiții:

– să existe o decizie definitivă de sancționare prin care o persoană să fi fost amendată pentru încălcarea legislației rutiere într-un stat membru al UE;
– acea decizie să fi fost adoptată fie de o instanță, fie de o autoritate administrativă;
– persoana vizată de decizie să fi avut oportunitatea să îi fie judecată situația de o instanță competentă.

Există însă și cazuri în care recunoașterea și executarea amenzilor ar putea fi respinsă de statul român:

– certificatul care trebuie trimis de către autoritățile din statul european unde a fost aplicată sancțiunea nu există, este incomplet sau nu este corespunzător sancțiunii a cărei executare se cere;
– persoana vizată a fost deja sancționată, pentru aceeași faptă, în România sau în alt stat;
– fapta nu constituie o abatere de la legislația rutieră a statului unde a fost aplicată sancțiunea;
– fapta pentru care s-a aplicat sancțiunea a fost prescrisă în România, iar hotărârea se referă la fapte care intră în competența instanțelor române;
– există imunitate de care beneficiază persoana sancționată;
– persoana sancționată nu a fost informată cu privire la dreptul ei de a contesta sancțiunea și/sau cu privire la termenul de contestare;
– sancțiunea este sub 70 de euro (sau echivalentul unei astfel de sume);
– persoana amendată nu a fost prezentă la aplicarea sancțiunii sau nu s-a prezentat la locul unde urma să se desfășoare procesul care ar fi dus la aplicarea amenzii.

În legislația din România, mecanismul a fost transpus în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Inchide