Subiecte MATEMATICĂ BAC 2014 -profil TEHNOLOGIC. Modele de SUBIECTE profil TEHNOLOGIC clasa a XI-a

Subiecte MATEMATICĂ BAC 2014 -profil TEHNOLOGIC. Modele de SUBIECTE profil TEHNOLOGIC clasa a XI-a
Publicat: 04/03/2014, 13:15
Actualizat: 22/10/2014, 11:25

BACALAUREAT 2014. Elevii de clasa a XI-a susțin examen scris la limba română și la matematică sau istorie, însă, după aceleași modele de subiecte pe care dau și elevii de clasa a XII-a și în aceleași condiții ca la examenul din vară.

La MATEMATICĂ elevii de clasa a XI-a vor primi subiecte diferențiat în funcție de profuil după cum urmează: Mate-Info, Pedagogic, Științele Naturii, Tehnologic.

BACALAUREAT 2014. Cu toate că nu au învățat toate noțiunile din materia cerută la Bacalaureat, elevii de clasa a XI-a vor primi numai exerciții din materia predată până la data examenului. Astfel, elevii de la profilul TEHNOLOGIC vor primi exerciții ce țin de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, prevăzute în programa de bacalaureat.

Metodologia de organizare de la simulare la BAC 2014 prevede că elevii de clasa a XI-a nu vor primi exerciții din:

– Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

– Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuații liniare

– capitolul Funcții derivabile

– capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor

Subiectele de la clasa a XI-a vor respecta același model de subiecte care se dă la examen, cu trei subiecte cu mai multe cerințe, notate fiecare cu câte 30 de puncte.

Examenul la proba scrisă de matematică începe la ora 9.00 și durează timp de trei ore, interval în care elevii vor trebui să rezolve trei subiecte pe care le vor primi.

BAC 2014 Pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2013-2014 simularea la BAC 2014 are loc după cum urmează:

Limba și literatura română – 3 martie (clasa a XI-a și clasa a XII-a)

Limba și literatura maternă – 4 martie (clasa a XI-a și clasa a XII-a)

Proba obligatorie a profilului – 5 martie (clasa a XI-a și clasa a XII-a)

Proba la alegere a profilului – 7 martie (numai clasa a XII-a)

BACALAUREAT 2014. Toate probele sunt scrise.Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.Rezultatele obținute de elevi la simulare BAC 2014 nu se trec în catalog.