RELAXARE. Măsurarea temperaturii, obligatorie la intrarea la spectacole. În ce condiții pot avea loc evenimentele culturale, în aer liber și drive-in

RELAXARE. Măsurarea temperaturii, obligatorie la intrarea la spectacole. În ce condiții pot avea loc evenimentele culturale, în aer liber și drive-in
Câți români s-au infectat cu Covid-19 după spectacolele-pilot din București și Cluj
Publicat: 30/05/2020, 15:42
Actualizat: 30/05/2020, 16:56

Începând din 1 iunie, evenimentele în aer liber, cu mai puțin de 500 de participanți, și cele de tip drive-in, pot să fie organizate, cu condiția respectării măsurilor de igienă și de distanțare fizică. Ordinul care stipulează normele pentru industriile creative, semnat de miniștrii Sănătății și Culturii, a fost publicat vineri seara în Monitorul Oficial.

Spectacolele în aer liber vor avea cel mult 500 de participanți, cu măsuri stricte de păstrare a distanței și măsurilor de protecție, iar artiștii trebuie să evite scenele cu contact apropiat îndelungat, respectiv mai mult de 15 minute, cu o distanță de 1,5 metri. La fel, se recomandă evitarea organizării meselor cu bufet deschis.

Măsurile care trebuie luate pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activităților desfășurate în muzee și galerii de artă, biblioteci, librării, în domeniul producției de film și audiovizual, activități în aer liber și drive in sunt incluse în ordinul comun semnat de Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, publicat, vineri, în Monitorul Oficial.

Potrivit Ministerului Culturii, măsurile se aplică în perioada stării de alertă, în condițiile ridicării graduale a restricțiilor, coroborat cu necesitatea asigurării desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activității instituțiilor de cultură și operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul cultural.

Această etapă de relaxare a măsurilor restrictive pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, de la 1 iunie, a fost anunțată, joi, de președintele Klaus Iohannis.

Ulterior, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a propus o serie de măsuri de în mai multe domenii, modificări care au fost incluse în Anexa 3 a HG 394/2020 prin care s-a instituit starea de alertă. Măsurile vizează desfășurarea competițiilor sportive, a spectacolelor, dar și folosirea plajelor.

Masca de protecție trebuie purtată pe toată durata evenimentului

La intrare, este obligatorie termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. În plus, accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Acesta nu poate dura mai mult de patru ore.

Evenimentele tip drive-in, care fuseseră interzise în forma inițială a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, interdicție care nu a fost eliminată nici în Parlament, prin amendamentele depuse, sunt permise odată cu această etapă de relaxare a măsurilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Și acestea sunt supuse unor reguli stricte pentru protecția spectatorilor.

Pe de altă parte, cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceștia vor face dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi efectuat în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în țară sau imediat în cazul apariției simptomelor de boală respiratorie.

CAPITOLUL V. Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru evenimentele și acțiunile culturale organizate în aer liber (denumite în continuare evenimente). Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2 la locul de muncă.

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.

Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.

Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;

c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și anunțarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București;

d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este preferabilă portului de mănuși de unică folosință;

e) măsurile de distanțare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiții de lucru nesigure pentru echipele tehnice și de producție (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament care necesită mai multe persoane etc.).

Măsuri care privesc angajatori și organizatori:

a) elaborarea instrucțiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;

c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;

d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);

e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;

f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;

g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;

h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 metri între oricare două persoane;

i) promovarea măsurilor de igienă individuală;

j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrare în spațiul delimitat al evenimentului;

k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;

l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;

m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit într-un protocol împreună cu fiecare furnizor procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;

n) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 1,5 m);

o) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;

p) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;

q) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

  • (i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
  • (ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
  • (iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate;
  • (iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;

r) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID-19 a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;

s) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

t) pentru cetățenii străini sosiți în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceștia vor face dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi efectuat în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în țară sau imediat în cazul apariției simptomelor de boală respiratorie.

Recomandări pentru organizatorii de evenimente culturale:

a) modificarea așteptărilor publicului. Menționări repetate pentru măsuri de siguranță: pe social media, pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail etc.;

b) emiterea de bilete cu acces orar pentru fiecare participant pentru evitarea aglomerației la intrarea în spațiul delimitat;

c) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;

d) organizatorii și administratorii spațiului gazdă își vor împărți responsabilitățile pentru diferite activități și proceduri legate de sănătate și siguranță printr-un acord scris încheiat între cele două părți;

e) delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;

b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;

c) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;

e) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m, prin montarea de marcaje;

f) limitarea accesului publicului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;

g) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație;

h) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

i) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;

j) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice;

k) limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;

l) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația. Timpul ar trebui să fie menționat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;

m) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;

n) încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau telefonul;

o) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;

p) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate;

q) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate, se va evita ruperea sau atingerea biletelor;

r) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane.

Măsuri care privesc spațiul/locul:

a) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 2 m între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;

b) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 2 m între ele;

c) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanță de 2 m între ele;

d) în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;

e) prin excepție de la prevederile lit. a), b), c), menținerea distanței fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;

f) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât și pe timpul pauzei, adaptate spațiului respectiv de desfășurare a spectacolului/evenimentului;

g) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după și/sau înaintea fiecărei proiecții;

h) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;

i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora;

j) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;

k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;

l) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore;

m) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;

n) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.

Măsuri legate de consumul de mâncare și băutură în locație; se interzice consumul de mâncare și băutură în locație, în afară de:

a) băutură în recipiente individuale, cu capac. Se interzice folosirea paielor de unică folosință;

b) mâncare ambalată individual, sigilată, conform normelor în vigoare.

Măsuri care privesc prestații artistice, unde este aplicabil:

a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori și/sau la intervale orare diferite;

b) artiștii interpreți sau executanți ar trebui să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;

c) aceleași reguli de distanțare socială se impun și zonei de backstage;

d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de echipe diferite;

e) dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți și public va fi de cel puțin 3 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 4 m;

f) scena va fi marcată cu pătrate vizibile de 4 mp pentru a sprijini distanțarea dintre artiști;

g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea socială să poată fi respectată;

h) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.;

i) se va evita prezența îndelungată a artiștilor din grupele de risc (de exemplu vârsta peste 65 ani și/sau boli cronice asociate);

j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;

k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;

l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este nevoie.

CAPITOLUL VI. Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;

c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;

e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;

b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;

c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;

d) accesul se face exclusiv cu autoturismul;

e) la intrarea în locație se verifică temperatura celor din autoturism de către personalul echipat cu echipament de protecție. Sunt lăsate în incintă doar persoanele care au temperatura de maximum 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces;

f) parcarea va fi amenajată în așa fel încât între autovehicule să se păstreze distanța de 2 metri stânga/dreapta și 2 metri față/spate;

g) pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu excepția cazului în care doresc să meargă la toaletă;

h) părăsirea de către spectatori a autoturismului conform lit. f) va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală). Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

i) distanța fizică între spectatorii care au părăsit autoturismul pentru motivele excepționale va fi de minimum 2 m;

j) toaletele și mânerele ușilor de acces vor fi dezinfectate cu soluții dezinfectante avizate pe bază de alcool, o dată pe oră;

k) spectatorii își pot dezinfecta mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrarea în spațiul delimitat evenimentului de tip drive-in;

l) încurajarea achiziționării biletelor online;

m) se încurajează scanarea biletelor, pentru a evita atingerea sau ruperea acestora;

n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;

o) dezinfecția regulată a suprafețelor comune.

Măsuri care privesc angajatorii:

a) elaborarea instrucțiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;

c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;

d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);

e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;

f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;

g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), și nici a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3° C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3° C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura de peste 37,3° C vor fi trimiși acasă;

h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 metri între oricare două persoane, prin montarea de marcaje;

i) promovarea măsurilor de igienă individuală;

j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante avizate la intrare în spațiul delimitat evenimentului de tip drive-in;

k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;

l) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană, cu substanțe biocide autorizate;

m) dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, videoproiectoare, ecrane cu led, lavaliere, walkie-talkie, căști, etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;

n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;

o) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;

p) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

  • (i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
  • (ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore, dacă este cazul;
  • (iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate, dacă este cazul;
  • (iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe zone de activitate, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;

q) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID-19 a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 de zile, se aplică procedura prevăzută anterior;

r) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente de tip drive-in, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

s) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipei de organizare de evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceștia vor face dovada testării negative la sosirea în țară și un al doilea test va fi efectuat în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în țară, sau imediat în cazul apariției simptomelor de boala respiratorie.

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Orașul care îi plătește pe oamenii fără adăpost cu 1.000 de dolari pe lună. Într-un...
Babs, fosta lui Dorian Popa, 'selectată' în grămada de femei a fraților Tate! A mers...
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
Andreea Antonescu a spus ce crede despre relația Andreei Bălan cu Victor Cornea! Ce reacție...
VIDEO&FOTO Noi imagini cu Putin, Kim, doi căței, un cal și o limuzină. „Ce drăguți...
ȘOC la EURO 2024! Din păcate, este adevărat 😔
„Se descurcă cât de bine poate!” Cum decurge tratamentul pentru cancer al lui Kate Middleton
Jumătate de țară intră de la ora 14.00 sub avertizare cod galben de ploi torențiale...
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții",...
Cristian Molnar, tânărul luat de viitură în Italia, ar fi fost găsit după trei săptămâni...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Parbriz spart de piatră. RCA-ul acoperă un astfel de incident?
Vremea se schimbă drastic. Vin ploile şi vijeliile. ANM: cod portocaliu în 12 judeţe şi...
O tabără militată asiriană, DISTRUSĂ de „îngerul Domnului”, a fost găsită
Regulă pentru cei care au aparat de aer condiționat. E OBLIGATORIU
Tratamentul care te scapă de dureri. Nu analgezicele sunt soluția
Andreea Bălan, apariție de revistă în ziua în care a împlinit 40 de ani: „Am...
Localitatea din România fără caniculă! Ieri au fost doar 13 grade. Singura oază de răcoare...
Maria Dragomiroiu, mărturisiri cutremurătoare despre momentul în care a fost la un pas să își...
Ce surpriză i-a pregătit Victor Cornea Andreei Bălan de ziua ei de naștere: ”La mulți...
BANCUL ZILEI. Niște canibali îl prind pe BULĂ: Plătești 100 de $, iei bătaie sau...
Balenele ucigașe vânează și mănâncă rechini în Golful California, au descoperit cercetătorii
×