Avocatul Poporului sesizează CCR: Termenul de 15 zile pentru plata facturilor contravine Constituției

Avocatul Poporului sesizează CCR: Termenul de 15 zile pentru plata facturilor contravine Constituției
Publicat: 29/04/2017, 02:02

Avocatul Poporului consideră că, în condițiile în care termenul curge de la data emiterii facturii și, în plus, factura constituie titlu executoriu, dispozițiile legale care stabilesc acest lucru au un caracter excesiv pentru utilizatorii obligați să plătească factura în doar 15 zile de la emitere, nu de la primire.

Instituția susține, într-un comunicat, că termenul instituit este unul incert, care depinde de o serie de factori subiectivi, imprevizibili. Spre exemplu, operativitatea funcționării serviciilor de comunicare prin poștă.

Prevederile care fac obiectul excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului sunt art. 42 alin. (61) și (9) din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/2016, acestea încalcând prevederile art. 1 alin. (3) și (5), art. 21, art. 24 și art. 44 din Constituție.

„Ca atare, din perspectiva nepredictibilității legii, Avocatul Poporului menționează că utilizatorii serviciilor publice se pot afla în situația de a primi factura după împlinirea termenului de scadență de 15 zile, termen care curge de la emitere. Avocatul Poporului apreciază că soluția legislativă adoptată este lipsită de garanții în ceea ce îl privește pe debitorul obligației de plată a facturii, neachitarea în termen putând avea importante consecințe asupra securității și stabilității raporturilor juridice, precum și asupra patrimoniului utilizatorului, fără ca întârzierea în îndeplinirea obligațiilor să îi fie imputabilă”, susține Avocatul Poporului, reprezentat de Victor Ciorbea.

Conform acestuia, noua reglementare nu are nicio normă care să stabilească posibilitatea utilizatorului obligat să plătească o factură ce-i parvine după împlinirea termenului de scadență, de a-și exprima poziția sau opoziția, de a formula vreo apărare, de a proba buna sa credință și faptul că se găsește în situația de a plăti penalități pentru o întârziere care nu-i este nicidecum imputabilă

Instituția mai arată, totodată, că momentul de la care este stabilită curgerea termenului de scadență nu este unul rezonabil, depășind cadrul constituțional referitor la asigurarea accesului la justiție.

„Or, prin efectul dispozițiilor criticate, se produce un dezechilibru în defavoarea utilizatorului de servicii publice, în sensul că acesta trebuie să suporte sancțiunea unor penalități ori chiar consecințele patrimoniale ale titlului executoriu, fără a avea măcar posibilitatea de a formula apărări înainte de producerea acestor consecințe juridice”, conchide Avocatul Poporului, potrivit site-ului miscareaderezistenta.ro.