Director de la Autostrăzi, demis după ANCHETA GÂNDUL: „șpagă” introdusă „din greșeală” în LICITAȚIA PENTRU COMARNIC-BRAȘOV. CE CLAUZĂ A RĂMAS ÎN CONTRACT

Suma pentru "cheltuielile neprevăzute" reprezintă echivalentul a 8,5% din valoarea totală a contractului de 23,66 milioane de lei fără TVA, echivalentul a 5,3 milioane de euro. CNADNR a precizat, la cererea ofertanților, că fondurile pentru achiziția autoturismului nou de 30.000 euro și bugetul de instruire a personalului CNADNR, de 40.000 de euro, nu sunt incluse la capitolul de "cheluieli neprevăzute".

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale l-a suspendat din funcție și îl cercetează disciplinar pe directorul Direcției concesiuni din CNADNR, Narcis Neaga.

Anunțul vine după ce gândul a scris că în documentația de selectare a consultantului pentru autostrada Comarnic-Brașov au fost trecute printre cerințe un autoturism 25-30.000 euro și 30-40.000 euro pentru instruirea angajaților CNADNR.

„În urma modificării documentației de licitație pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Brașov și a introducerii unor cerințe în Caietul de Sarcini, pe care va trebui să le îndeplinească firma de consultanță căreia i se va atribui contractul pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii Comarnic-Brașov (58 km), respectiv >, conducerea CNADNR-SA a dispus cercetarea disciplinară a domnului Narcis Neaga, director Direcția Concesiuni”, se arată într-un comunicat remis gândul luni seara de CNADNR.

Documentul arată că pe perioada cercetării disciplinare a fost dispusă suspendarea din funcție a lui Narcis Neaga, urmând ca măsurile să fie luate în urma raportului emis de comisia de disciplină.

„Cheltuieli neprevăzute” de 8,5% din valoarea contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate

Pe de altă parte, gândul a descoperit și că, în caietul de sarcini aferent licitației lansate de CNADNR pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al proiectului autostrăzii Comarnic-Brașov (58 km) sunt prevăzute și „provizioane pentru cheltuieli neprevăzute în legătură cu contractul de servicii” de 2 milioane de lei (circa 442.000 euro).

Suma reprezintă echivalentul a 8,5% din valoarea totală a contractului de 23,66 milioane de lei fără TVA (5,3 milioane de euro).

„Provizioanele pentru cheltuielile neprevăzute acoperă costurile care se regăsesc în legătură cu contractul de servicii. Va exista o sumă fixă de bani pentru a acoperi activități neprevăzute, studii etc. Această sumă va fi la dispoziția Autorității contractante (CNADNR n.n.) și poate fi folosită doar în baza unei aprobări speciale venită din partea Autorității contractante. Aprobarea va fi dată unei solicitări bine justificate venită de la Consultant”, se mențioeanză la articolul privind „cheltuieli neprevăzute”.

O notă a CNADNR menționează că atât contravaloarea autoturismului nou (25.000-30.000 euro), precum și bugetul de 30.000-40.000 euro pentru „instruirea personalului” CNADNR despre care gândul a scris că ofertantul trebuie să le pună la dispoziția Companiei de Autostrăzi vor fi considerate cheltuieli separate și nu vor fi incluse în suma de 442.000 de euro reprezentând „cheltuieli neprevăzute”.

Gândul a dezvăluit cum, în caietul de sarcini, au fost trecute două condiții care prevăd că firma de consultanță care va fi desemnată câștigător să pună la dispoziția CNADNR un automobil nou în valoare de 25.000-30.000 de euro, precum și un buget de instruire în țară/străinătate a personalului CNADNR de 30.000-40.000 de euro.

„Fără a aduce atingere celor prevăzute în contractul de servicii, Consultantul va pune la dispoziția Unității de Implementare a Proiectului (UIP), din cadrul CNADNR, dedicată exclusiv implementării acestui Proiect pe întreaga durată a contractului de servicii, un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro și 30.000 euro”, se arată în modificările aduse de CNADNR la caietul de sarcini pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Brașov.

Documentul precizează că autoturismul va fi pus la dispoziția UIP în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de servicii, iar costurile legate de întreținere, asigurări, combustibil, servicii, pentru autoturismul respectiv vor fi suportate de consultant.

În plus, „Consultantul va asigura instruire la locul de muncă omologilor de la Beneficiar (CNADNR n.r.) precum și sesiuni de instruire oficială în țară/străinătate, în special în domeniile privind contractele de concesiune/PPP și gestionarea proiectelor și a contractelor. Programul de instruire va fi propus Beneficiarului la o dată ulterioară, în cursul desfăsurării activităților Consultantului și va fi discutat integral cu Beneficiarul în acel moment. În acest scop, Consultantul va asigura un buget propriu pentru instruire cuprins între minim 30 000 Euro si maxim 40 000 euro fără TVA”, menționează modificarea adusă caietului de sarcini.

Contactat de gândul, șeful CNADNR, Mircea Pop, a declarat că introducerea acestor „detalii” în caietul de sarcini reprezintă „o greșeală”, iar ulterior a dat asigurări că luni va anunța sancțiuni administrative în cazul angajaților Companiei Naționale de Autostrăzi care au lucrat la caietul de sarcini.

2.000 de km pe lună cu autoturismul nou de 30.000 de euro

Pe de altă parte, aceeași notă emisă de CNADNR mai precizează că limita pe care reprezentanții Companiei de Autostrăzi o iau în calcul, în fiecare lună, pentru autoturismul nou pe care consultantul trebuie să îl pună la dispoziția CNADNR este de 2.000 de km. 

Precizarea se regășește în clarificările făcute recent de CNADNR, la solicitarea ofertanților în cadrul licitației pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Brașov. Aici se prevede că „limita de km care se va lua în calcul pentru calcularea costurilor aferente întreținerii autoturismului este de 2.000 km/lună”.  Adică de zece ori echivalentul distanței între București și Brașov, de exemplu.

„Ce înțelege CNADNR prin autoturism nou”

CNADNR a răspuns și la întrebarea „Ce înțelege autoritatea contractantă prin autoturism nou?” venită din partea ofertanților.

„Prin autoturism nou se înțelege autoturism de fabricație începând cu anul 2011 până în prezent și care nu a rulat mai mult de 100 km de la prima punere în funcțiune a acestuia”, vine răspunsul din partea CNADNR.

Sursa: CNADNR

CNADNR: Suma pentru achiziția autoturismului nou „nu este subiectul prezentei proceduri de achiziție publică”

O altă întrebare este următoarea: „În cazul în care se solicită achiziționarea unui autoturism nou, din ce fonduri va fi acesta cumpărat: din bugetul propus și alocat de Ofertant pentru realizarea serviciilor aferente contractului prin oferta financiară? Sau din fonduri alocate suplimentar față de Oferta Financiară de către autoritatea contractantă?”

Răspunsul CNADNR este următorul: „Autoritatea Contractantă solicită ca pentru derularea contractului de servicii, Consultantul să pună la dispoziția Unității de Implementare a Proiectului, un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro și 30.000 euro, pe întreaga durată a contractului de servicii. Sursa/fondurile pentru prestarea unui astfel de serviciu de către consultant către Autoritatea Contractantă nu este subiectul prezentei proceduri de achiziție publică”.

Fondurile pentru autoturismul nou și bugetul pentru instruirea personalului nu sunt incluse la„cheltuieli neprevăzute”

Ofertanții au întrebat și dacă sumele de 25.000-30.000 de euro reprezentând valoarea autoturismului nou și cei 30.000-40.000 euro reprezentând instruirea personalului autorității contractante (CNADNR) sunt incluse în valoarea de 2.000.000 de lei reprezentând provizioanele pentru cheltuieli neprevăzute, răspunsul CNADNR a fost negativ.

Sursa: CNADNR

CNADNR a introdus în septembrie în caietul de sarcini pentru Comarnic-Brașov o serie de cerințe noi, care nu se regăseau în varianta publicată inițial în primăvară.

Durata contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Brașov care cuprinde și servicii de asistență juridică în procesul de atribuire a contractului de concesiune este de 14 luni de la semnare. Pentru realizarea studiului de fezabilitate este prevăzută o perioadă de 120 de zile.

Autostrada Comarnic-Brașov – „Autostrada Zăpezii” – ar fi fost primul mare proiect construit prin parteneriat public-privat (PPP). Prima tentativă de construcție a tronsonului Comarnic-Brașov datează din 2004, de pe vremea Guvernului Adrian Năstase, o altă încercare fiind făcută în 2010, ambele eșuate.

În luna mai a.c. CNADNR a anunțat lansarea unei licitații pentru reactualizarea studiului de fezabilitate aferent autostrăzii, dar licitația a fost amânată de mai multe ori, în urma contestațiilor depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de trei case de avocatură.

Recent, premierul Victor Ponta și-a arătat nemulțumirea față de blocarea procesului de licitație pentru Comarnic-Brașov, solicitând conducerii Ministerelor Transporturilor, Finanțelor, Justiției și Secretariatului General al Guvernului să găsească o soluție pentru reluarea licitației la autostrada Comarnic-Brașov. El a arătat că „birocrația politică” și Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) au blocat această procedură.

Inchide