EXCLUSIV. Lista de cheltuieli a statului român. GUVERNUL explică pentru GÂNDUL pe ce se duc banii din BUGETUL 2012

EXCLUSIV. Lista de cheltuieli a statului român. GUVERNUL explică pentru GÂNDUL pe ce se duc banii din BUGETUL 2012
Bugetul 2012. Pe ce dă Guvernul banii

Administrația Prezidențială a primit pentru 2012 un buget mai mare cu circa 184.000 de euro față de 2011, justificat de acordarea de medalii și de lucrările la Muzeul Cotroceni, în timp ce la Secretariatul General al Guvernului diminuarea bugetului de la 964,8 milioane lei la 712,36 milioane lei este cauzată de scăderea sumelor pentru reabilitarea Palatului Victoria.

Consilierul de stat al premierului, Andreea Paul (Vass), a explicat pentru gândul cum se justifică fiecare propunere de modificare a bugetelor de care vor beneficia instituțiile statului anul viitor. Potrivit sursei citate, unele instituții au nevoie de mai mulți bani în 2012 față de 2011 pentru a putea atrage fonduri europene nerambursabile, altele pentru a angaja funcționari (de ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței), iar altele pentru a putea organiza evenimente festive (Curtea Constituțională) sau pentru achiziționarea unui sediu în provincie. La polul opus se află instituțiile care pierd bani din motive de disponibilizări de personal (Ministerul de Interne) sau ca urmare a reducerii sumelor necesare unor programe (Ministerul Dezvoltării Regionale).

„Suplimentarea fondurilor (pentru Administrația Prezidențială-n.red.) de la 28,8 milioane de lei la 29,6 milioane de lei este pentru medalii și pentru Muzeul Cotroceni”, ne-a explicat Andreea Paul (Vass).

16 ordonatori principali de credite vor avea mai puțini bani decât în 2011

În total, 16 ordonatori principali de credite vor primi mai mulți bani în 2012, comparativ cu 2011, potrivit proiectului bugetului de stat, în timp ce același număr de instituții publice vor obține mai puțini bani, față de anul în curs.

Executivul susține că diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este în principal din cauza reducerii sumelor aferente programelor de „Pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor” și „Alimentarea cu apă a satelor”.

Ministerul Muncii va primi mai puțini bani decât în 2011 ca urmare a scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Explicațiile obținute de gândul privind fondurile de care va beneficia fiecare dintre ministere arată că, de exemplu, Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului au primit mai mulți bani față de 2011 pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile.

Curtea de Conturi are nevoie de fonduri mai multe pentru majorarea cu 30 a numărului de posturi, precum și pentru achiziționarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj, iar Agenția Natională de Integritate are nevoie de mai mulți bani, printre altele, pentru finanțarea în anul 2012 a 10 posturi suplimentare, precum și pentru cumpărarea unor servicii de arhivare electronică a declarațiilor de avere.

Ministerul de Interne are mai puțini bani pentru că are mai puțini angajați

În cazul Ministerului Finanțelor, suplimentarea fondurilor se explică în principal prin fondurile necesare pentru plata despăgubirilor de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, la Ministerul Economiei, majorarea se datorează în principal asigurării sumelor necesare pentru programul Kogălniceanu și pentru închiderea minelor.

La Ministerul de Interne reducerea bugetului în anul 2012 se datorează și faptului că în cursul anului 2011 numărul de posturi din minister se diminuează cu 10.000 de posturi.

Pentru că au de soluționat de 10 ori mai multe contestații față de acum 5 ani, reprezentanții Consiliul National de Solutionare a Contestațiilor au primit, prin proiectul de buget, o sumă mai mare pentru 2012 decât în acest an.

Executivul mizează pe venituri în creștere cu 13,5%

Proiectul de buget arată că, pentru anul viitor, Guvernul mizează pe venituri de 95,65 miliarde lei, în creștere cu 13,5% față de încasările prognozate pentru acest an și cheltuieli totale de 112,8 miliarde lei, similare cu nivelul din acest an. Bugetul de stat pentru anul viitor a fost construit pe un deficit de 17,1 miliarde lei.

Guvernul a mai estimat o creștere de aproape 3 miliarde de lei la încasările din taxa pe valoare adăugată (TVA), de la 46,8 miliarde lei la 49,65 miliarde lei. Având în vedere cifrele de deficit și creștere economică convenite de Guvern cu FMI, deficitul pe bugetul consolidat ar trebui să se situeze la 12,1 miliarde lei, cu 5 miliarde de lei mai puțin decât deficitul bugetului de stat. Șeful misiunii Jeffrey Franks a spus că proiecția pentru anul viitor indică un PIB de 575 de miliarde lei, iar deficitul nu va depăși 2,1% din PIB.

Vă prezentăm explicațiile obținute de gândul pentru modificările din proiectul de buget:

Suplimentări ale bugetelor:

Ministerul Mediului și Pădurilor

Suplimentarea de la 2,28 miliarde lei la 2,994 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente contribuției naționale la POS Mediu.

Ministerul Sănătății
Suplimentarea de la 4,82 miliarde lei la 5,46 miliarde lei se datorează aplicării prevederilor art.213 alin.(2) lit.h) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit carora contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii pana in 740 de lei se suporta de la bugetul de stat.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Suplimentarea de la 14,27 miliarde lei la 14,79 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerabursabile pentru POS Transport

Ministerul Finanțelor Publice

Suplimentarea de la 2,85 miliarde lei la 3 miliarde lei în anul 2012 față de anul 2011 se datorează în principal fondurilor necesare pentru plata despăgubirilor în numerar de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților aferente legilor de restituire, fiind incluse fonduri suplimentare de la bugetul de stat pentru echivalarea diminuării Fondului Proprietatea.

Ministerul Afacerilor Externe
Suplimentarea de la 540,7 milioane lei la 646,27 milioane lei se datorează în principal fondurilor necesare cofinanțării naționale aferente programelor finanțate din Fondul Social European și din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane lei), finanțării din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană aferente acestor programe ( 60,5 milioane lei) precum și organizării expoziției EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Suplimentarea de la 1,607 miliarde lei la 1,67 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor necesare subvenționării dobânzii aferente cardului Kogălniceanu, asigurării sumelor necesare acoperirii angajamentelor aferente proiectului pentru închiderea minelor, regenerarea mediului și reconstrucția socio-economică a regiunilor afectare finanțat din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă precum si a asigurării sumelor aferente contribuției naționale la POSCCE.

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale
Suplimentarea de la 214,95 milioane lei la 266,44 milioane lei se datorează în principal asigurări sumelor necesare acoperirii contravalorii licențelor în școli precum și a asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare pentru care MCSI este beneficiar de proiecte.

Curtea de Conturi
Suplimentarea de la 149,4 milioane lei la 185,8 milioane lei se explică în principal prin majorarea numărului de posturi finanțat cu 30 posturi pentru Autoritatea de Audit, personal care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, derularea in anul 2012 de proiecte noi finanțate din fonduri europene și asigurării fondurilor pentru achiziionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj.

Agenția Națională de Integritate
Suplimentarea de la 13,7 milioane lei la 42,9 milioane lei se datorează în principal pentru finantarea in anul 2012 a 10 posturi suplimentarea față de anul 2011, achiziționarea serviciilor de arhivare electronică a declarațiilor de avere și de interese și servicii asociate, serviciilor de implementare și mentenanță pentru aplicație informatică destinată suportului administrativ al Agenției, derularea din anul 2012 a unui proiect cu finanțare nerambursabilă din Programul Operațional „Dezvoltarea capacității administrative” (22,3 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Europene
Suplimentarea de la 65,45 milioane lei la 86,7 milioane lei se datorează suplimentarii sumelor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind și autoritate de management pentru Programul Operațional Asistență Tehnica și având ca misiune principală creșterea gradului de absorbție al fondurilor externe nerambursabile.

Consiliul Superior al Magistraturii
Suplimentarea de la 71,7 milioane lei la 79,1 milioane lei se datorează în principal derularii în anul 2012 a unor proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Consiliul Concurenței
Suplimentarea de la 34,65 milioane lei la 41,4 milioane lei se datorează în principal majorării numărului de posturi finanțat cu 10 posturi și derulării de proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Curtea Constituțională
Suplimentarea de la 12,44 milioane lei la 13,9 milioane lei se datorează în principal pentru asigurarea fondurilor aferente organizarii manifestărilor consacrate sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea Curtii, cât și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere a bazei materiale și de protocol a RA-APPS-ului efectuate în conformitate cu prevederile HG nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

De zece ori mai multe contestații de soluționat

Administrația Prezidențială
Suplimentarea fondurilor de la 28,8 milioane lei la 29,6 milioane lei este pentru medalii și pentru Muzeul Cotroceni.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Suplimentarea de la 8,78 milioane lei la 9,1 milioane lei se datorează necesității asigurării cheltuielilor necesare desfașurării activității CNSC, respectiv a soluționării contestațiilor al căror număr a crescut anual (de la 700-800 contestații în anul 2006 la 7000-9000 contestații în prezent).

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Suplimentarea de la 2,39 milioane lei la 2,5 milioane lei se datorează creșterii numărului de beneficiari ai Legii nr.341/2004 cărora li se acordă orteze, proteze, materiale sanitare etc., a cheltuielilor destinate acțiunilor de comemorare a Revoluției din Decembrie 1989, precum și a cheltuielilor pentru plata sentințelor civile.

Diminuări ale bugetelor:

Ministerul Administrației și Internelor
Diminuarea in de la 9,5 miliarde lei la 7,86 miliarde lei este explicată în principal prin trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. De asemenea, reducerea în anul 2012 se datorează și faptului că în cursul anului 2011 numărul de posturi din minister se reduce cu 10.000 de posturi, precum și a faptului că în anul curent au fost prevăzute fonduri pentru recensământul populației și locuintelor (94,7 milioane lei), actiune specifică numai anului 2011.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Diminuarea de la 15,9 miliarde lei la 14,97 miliarde lei se datorează în principal reduceri sumelor aferente contribuției naționale la fondurile externe nerambursabile postaderare (FEADR și FEP) la nivelul de 5% precum și reducerea sumelor aferente împrumuturilor acordate fondurilor de garantare în vederea garantării creditelor acordate beneficiarilor proiectelor dinanțare din FEN.

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului
Diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei se datorează în principal reduceri sumelor aferente programelor „Pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor”, „Alimentarea cu apă a satelor” datorită trecerii acestora ca finanțare în cadrul PNDI, precum și a finalizării în anul 2011 a „Programelor PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă”.

Secretariatul General al Guvernului
Diminuarea de la 964,8 milioane lei la 712,36 milioane lei se datorează diminuarii sumelor pentru obiectivul de investiții „Cladire Palat Victoria” cu termen de finalizare 2011, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pre și postaderare, a cheltuielilor aferente susținerii cultelor pentru care în anul 2011 bugetul SGG a avut și o suplimentare din Fondul de rezervă de 35 milioane lei, precum și a sumelor aferente recensământului populației și locuințelor.

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Diminuarea de la 8,92 miliarde lei la 8,71 miliarde lei se datorează, îin principal, reducerii sumelor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) și a celor pentru active nefinanciare-titlu la care s-au propus sume mai mici pentru finanțarea cheltuielilor de capital aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat care, potrivit legii, se asigură cu precădere din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ respective. În anul 2011, bugetul MECTS a fost suplimentat din Fondul de rezervă cu 86,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital aferente unităților de învățământ preuniversitar.

Ministerul Culturii și Patrimoniului National
Diminuarea de la 795,9 milioane lei la 600,406 milioane lei se datorează faptului că în anul 2012 nu au fost cuprinse sume pentru Festivalul Enescu-care se desfășoară o dată la 2 ani, precum și faptului că au fost propuse sume mai mici la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” ca urmare a finalizării obiectivului Biblioteca Națională.

Ministerul Justiției
Diminuarea de la 2,25 miliarde lei la 2,13 miliarde lei se datorează în principal finalizării proiectelor PHARE și a celor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Academia Română
Diminuarea de la 396,5 milioane lei la 354,3 milioane lei se datorează reducerii sumelor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN).

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Diminuarea de la 45,5 mil. lei la 20,8 mil. Lei se datorează în principal asigurării în anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumei de 21.283 mii lei necesare pentru finanțarea cheltuielilor legate de reprezentarea României în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții.

Scad cheltuielile cu bunuri și servicii la Radio și TVR

Societatea Română de Radiodifuziune
Diminuarea de la 182,67 milioane lei la 159,1 milioane lei se datorează diminuării cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suportă cheltuielile aferente închirierii stațiilor și circuitelor de către SN Radiocomunicații.

Societatea Română de Televiziune
Diminuarea de la 173,1 milioane lei la 150,2 milioane lei se datorează diminuarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suportă cheltuielile aferente închirierii stațiilor și circuitelor de către SN Radiocomunicații.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Diminuarea de la 546 milioane lei la 534,8 milioane lei se datorează finalizării în anul 2011 a „Programelor PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă”.

Autoritatea Electorală Permanentă
Diminuarea de la 21,4 milioane lei la 15,38 milioane lei este explicat în principal prin faptul că în anul 2011 s-au alocat sume ( 295 mii lei conform HG nr. 748/2011) din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului pentru alegeri parlamentare parțiale. În anul 2011 s-au alocat fonduri pentru implementarea Registrului electoral (actiune specifica anului curent).

Senatul și Camera Deputaților primesc mai puțini bani

Senatul României
Diminuarea de la 90,7 milioane lei la 85,3 milioane lei se explică în principal prin aceea că în anul 2011 s-au alocat sume ( 11 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării la București a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul instituției pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezervă, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 7%.

Camera Deputaților
Diminuarea de la 210 milioane lei la 209,8 milioane lei se datorează în principal faptului că în anul 2011 s-au alocat sume ( 12,1 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunaăii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul instituției pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezervă, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 6%.

ŞOC total la CFR Cluj. Dan Petrescu începe cursa pentru supremaţie şi aduce alţi doi...
Ce a pățit un bucureștean după ce a fost într-un bordel și a făcut amor...
FOTO. Nicoleta Luciu, cel mai fierbinte pictorial! Imaginile tinereții într-o decapotabilă din piele
FOTO. Transformare ireală: așa arată unul dintre cei mai renumiți cântăreți români, la 60 de...
ULTIMA ORĂ! Ce se întâmplă acum cu Dincă. Este strigător la cer. Părinții fetelor ucise...
Mărturiile unui spion: Nu este ce se vede la televizor. La televizor îl vedem pe...
Orașul cu nume „cancerigen” și-a ales un nou nume. Investitorii și turiștii fugeau de el
Ce a pățit un bucureștean după ce a fost într-un bordel și a făcut amor...
Cântăreață din România, mesaj sfâșâietor de pe patul de spital: “Rugați-vă cu mine”
Cristofor Columb a fost EXHUMAT! Cine era de fapt MARELE explorator. Istoria Americii nu va...
S-a aflat cel mai ascuns secret al lui Ceaușescu. Strategia lui avea să aducă sfârșitul....
De ce s-a căsătorit Nicu Ceaușescu cu Elena lui Briceag, de fapt. Secretul dictatorului s-a...
Când sunt Moşii de toamnă 2020 şi ce se dă de pomană în Sâmbăta Morţilor
Ai unul dintre aceste simptome? Atunci ești considerat suspect de COVID-19
Un business care explodează în România. Nimeni nu credea că se va schimba atât de...
Ţara europeană care intră din nou în blocaj total din cauza pandemiei. Autorităţile au hotărât...
Inchide