Modificare. Dispare tariful de racordare la electricitate sau gaze naturale. Proiectarea și execuția instalațiilor vor fi suportate de operator

Modificare. Dispare tariful de racordare la electricitate sau gaze naturale. Proiectarea și execuția instalațiilor vor fi suportate de operator
Publicat: 10/03/2021, 18:12

Beneficiarii nu vor mai achita în mod direct serviciile de racordare la rețelele electrice sau de gaze naturale, finanțarea căzând în sarcina operatorilor. Ulterior, aceștia își pot recupera investiția. Noile dispoziții aduc beneficii și utilizatorilor casnici din ansamblurile rezidențiale.

Decizia a fost anunțată miercuri de Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Aceasta a aprobat, în ședința Comitetului de reglementare, un pachet de acte normative privind racordarea clienților casnici la rețelele electrice de interes public și la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Prin deciziile luate miercuri este vizată lărgirea accesului la gaze naturale și energie electrică unui număr sporit de utilizatori.

Noile prevederi cu privire la racordarea clienților casnici

Conform noului ordin al ANRE, pentru clienții casnici, operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare, cu recuperarea ulterioară de către operator a acestor costuri prin tarifele de distribuție.

Lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare se realizează de către operatorii de distribuție concesionari în regim concurențial prin încheierea de contracte cu oricare dintre operatorii economici atestați de ANRE.

Utilizatorul poate opta pentru încheierea directă a unui contract pentru proiectare și execuție cu un operator economic atestat ales de acesta, caz în care utilizatorul achită costurile pentru proiectarea și execuția instalației de racordare operatorului economic atestat ales, iar operatorul de distribuție va rambursa ulterior utilizatorului costurile respective, în maximum cinci ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, în tranșe anuale egale.

Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, este de maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare.

„Noile dispoziții aduc beneficii și clienților casnici din ansamblurile rezidențiale, prin asigurarea faptului că dezvoltatorii au interdicția de a mai transfera către utilizatorii individuali cheltuielile cu finanțarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea locurilor de consum ale acestora”, se arată în comunicatul de presă transmis de ANRE.

Operatorul de distribuție preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienței, în condițiile legii, obiectivul din cadrul ansamblului rezidențial finanțat de către dezvoltator, numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare ale utilizatorilor individuali, clienți finali, puse în funcțiune, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu.

Cererile de racordare la sistemul de distribuție depuse la operatorul de distribuție înainte de intrarea în vigoare a prevederilor noilor acte normative și pentru care nu au fost emise avize tehnice de racordare, se soluționează în conformitate cu prevederile din legislația primară.

În privința racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale are un impact important asupra consumatorilor clienți finali casnici şi prin dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere/înființare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, astfel, autoritățile administrației publice au posibilitatea să realizeze planurile de dezvoltare a sistemelor de distribuție pe termen mediu și lung prin finanțarea acestor lucrări și din fonduri nerambursabile.

Până la decizia ANRE de miercuri era în vigoare Ordinul nr. 59 din 2013, ce prevedea un tarif de racordare. Acesta reprezenta cheltuiala efectuată de un operator de rețea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la rețeaua electrică.