SURPRIZA din noul Cod Fiscal pe care Ponta „a uitat” să o anunțe. Cum au ajuns românii fără venituri pe LISTA NEAGRĂ a Fiscului

SURPRIZA din noul Cod Fiscal pe care Ponta „a uitat să o anunțe. Cum au ajuns românii fără venituri pe LISTA NEAGRĂ a Fiscului
Publicat: 09/09/2015, 20:17

Persoanele fără venituri vor trebui să plătească lunar CASS, în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe țară. Adică 66 de lei pe lună, respectiv 792 de lei pe an, în condițiile în care acea persoană nu încasează niciun ban. Contribuția este calculată în funcție de salariul minim brut de 1.200 de lei, anunțat de autorități pentru 2016.

Excepție fac, printre alții, elevii și studenții în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate, lăuzele și persoanele cu handicap.

„În această situație se pot regăsi cel mai adesea tinerii care au terminat studiile și care nu au niciun fel de venituri, precum și persoanele singure, care nu se află în întreținerea unei alte persoane asigurate”, a declarat pentru gândul Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting.

În prezent, Codul Fiscal prevede că plătesc CASS persoanele care „doresc” să aibă calitatea de asigurat, adică să beneficieze de sistemul public de sănătate. În varianta Codului Fiscal promulgată luni de președintele Klaus Iohannis, ce va fi aplicat din 2016, se prevede, la articolul 180 alin (1), obligația clară a persoanelor fizice fără venituri de a plăti CASS.

” (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. (2) Contribuția prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară și se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie”, se arată în Codul Fiscal ce va intra în vigoare din 2016.

Eugenia Ion spune însă că obligația plății CASS de către persoanele fără venituri există și în acest moment. Aceasta nu apare clar în Codul Fiscal în vigoare, ci reiese din Legea privind reforma în domeniul sănătății.

„Deși Codul fiscal actual menționează că au obligatia plății contributiei de asigurări sociale de sănătate persoanele care „doresc” să aibă calitatea de asigurat, în legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că persoanele care nu se incadrează în categoria celor care sunt exceptate de la plata contribuției, au obligația să se asigure și, în consecință, au și obligatia plății contributiei de sănătate, chiar dacă aceste persoane nu realizează venituri”, explică Eugenia Ion.

În prezent, în cazul în care o persoană nu s-a asigurat deși avea această obligație, va trebui să achite contribuția legală lunară pe ultimele 6 luni calculată la salariul minim brut pe țară în vigoare la data plății, pentru aceasta datorandu-se și majorări de întârziere dacă persoana nu a realizat alte venituri împozabile în ultimii 5 ani ori, in cazul în care în termenul de prescripție de 5 ani persoana a realizat și venituri impozabile și a avut și perioade fără venituri, persoana trebuie să achite contribuția la sănătate retroactiv pentru toată perioada în care nu a realizat venituri în ultimii 5 ani precum și penalități de intârziere aferente.

„De regulă, aceste situatii erau constatate atunci cand persoana avea nevoie de servicii medicale și apela pentru aceste servicii la sistemul de stat.

Obligați să declare la ANAF că nu realizează venituri

De anul viitor, persoanele care nu realizează venituri vor fi obligate să depună la ANAF o declarație. Astfel Fiscul va putea urmări dacă și-au plătit CASS-ul.

Termenul pentru depunerea acestei declarații este de 15 zile de la data la care persoana se încadrează în categoria celor care nu au venituri și au obligația să se asigure.

„În fapt, modificarea principală privind contribuția la sănătate pentru persoanele fără venituri constă în aceea că, atât timp cât persoana are obligația depunerii unei declarații la ANAF, acesta poate urmări și identifica mult mai usor persoanele care nu au venituri și care nu își depun declarații de asigurare deși aveau această obligatie și, în consecință, ar putea notifica aceste persoane în vederea înregistrarii și plății CASS”, a explicat pentru gândul Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting.

Totuși, în cazul în care persoana nu depune această declarație în termenul prevăzut de lege și nici nu efectuează plata, dacă aceasta are nevoie de servicii medicale, are posibilitatea depunerii declarației de înregistrare la data solicitarii înregistrării în categoria asiguraților. În acest caz, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară.
Practic, se achita contributia pentru luna in care se solicita inregistrarea si pentru 6 luni anterioare, fiind eliminate totodata penalitatile de intarziere si dobanzile ce ar fi fost datorate pentru plata cu intarziere contributiei pe ultimele 6 luni, asa cum este in acest moment. În acest caz, plata contributiei trebuie realizată în 30 de zile de la data primirii deciziei de impunere. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni, și nu s-a efectuat plata contribuției lunare pentru aceasta perioadă, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabilește proporțional cu perioada respectivă.

Ce excepții sunt

Nu toate persoanele fără venituri vor trebui să plătească CASS.

„În categoria excepțiilor se numără persoanele de până la 18 ani, elevii și studenții în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate și lăuzele, persoanele cu handicap. În anumite condiții, cum ar fi lipsa realizării veniturilor impozabile, aceste persoane beneficiază de scutirea la plată a contribuției de sănătate. Desigur, sunt și alte categorii socio-profesionale ce beneficiază de scutire”, a explicat pentru gândul consultantul fiscal Adrian Bența.

„În anul 2015, aceste persoane fără venituri aveau dreptul facultativ la plata contribuției pentru a fi asigurate în sistemul public de sănătate”, spune Bența.

Lista categoriilor de persoane fără venituri exceptate de la plata asigurării de sănătate:

• copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Exceptia nu se aplica insa pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura și piscicultura.
• tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Excepția nu se aplica insă pentru veniturile din salarii sau assimilate salariilor, din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
• sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
• persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945- 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
• persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
• femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara.

Ce prevede actualul Cod Fiscal referitor la persoanele fără venituri și plata CASS

De la unul dintre numerele de la asistență contribuabili ni s-a explicat că persoanele fără venituri trebuie să plăteasă CASS pentru a dobândi calitatea de asigurat.

În cazul celor ce nu au plătit, „nu vine nimeni să îi penalizeze”, dar problema este că „dacă vreți să mergeți la medic în sistemul public de sănătate trebuie să plătiți măcar pe 6 luni în urmă”.

În articolul 296, indice 32, din Codul Fiscal valabil în 2015 se arată că „persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la cap. I – III, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, precum și venituri din pensii mai mici de 740 lei și nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligația plății contribuției individuale lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Pentru aceste persoane baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe țară.

„Acum că n-ati plătit, nu vine nimeni să vă penalizeze. Problema e că nu puteți beneficia (de servicii în sistemul public de sănătate – n.n.). Dacă vă duceți la medic și vreți în sistemul public de sănătate, trebuie să vă plătiți măcar pe 6 luni în urmă”, ni se explică de la serviciul de asistență contribuabili. ” Este pentru asigurarea de sănătate, și e in interesul omului să fie asigurat. (…) Varianta nouă de cod fiscal nu e publicată. Dacă nu e publicată, nu îmi dau cu părerea. Eu vă spun ce e în momentul acesta”, ni s-a transmis de la biroul de asistență contribuabili.

Ce categorii de persoane fizice plătesc CASS din 2016

„Dacă ar fi să facem o caracterizare a tendinței de impozitare din noul Cod fiscal, observăm o mutare semnificativă a obligațiilor de plată în seama persoanei fizice, iar dintre creșterile de taxe reținem aplicarea obligațiilor de plată a contribuțiilor de sănătate sau a contribuțiilor la pensii pentru persoane ce nu aveau această obligație în anul 2015″, este de părere consultantul fiscal Adrian Bența.

Persoanele fizice pot fi încadrate, în opinia consultantului fiscal Adrian Bența, în trei categorii din punctul de vedere al plății contribuției individuale de sănătate, în procent de 5,5%:

– persoane fizice ce realizează venituri cum sunt salariații, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau persoanele fizice ce realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor ori din drepturi de proprietate intelectuală. Acestea datorează contribuție individuală la sănătate în procent de 5,5%. Aplicarea acestei contribuții diferă însă de la caz la caz, în funcție de tipul de venit realizat. Contribuția se plătește pentru fiecare dintre aceste tipuri de venituri respectând reguli diferite aferente fiecărui tip de venit realizat.

– persoane fizice ce beneficiază de asigurările sociale de sănătate în mod gratuit, fără plata contribuției. În această categorie se regăsesc persoanele de până la 18 ani, elevii și studenții în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate și lăuzele, persoanele cu handicap. În anumite condiții, cum ar fi lipsa realizării veniturilor impozabile, aceste persoane beneficiază de scutirea la plată a contribuției de sănătate. Desigur, sunt și alte categorii socio-profesionale ce beneficiază de scutire.

– persoane fizice ce nu realizează venituri și nici nu se încadrează în categoria persoanelor scutite la plata contribuției. Pentru această categorie de persoane, prevederile de la art. 180 din noul Cod fiscal obligă aceste persoane la plata contribuției de sănătate. Pentru aceste categorii, baza de calcul a contribuției la sănătate este chiar salariul minim brut pe țară. Presupunând că în anul 2016 salariul minim brut pe țară crește de la suma de 1050 lei la suma de 1200 lei, sumă discutată pe diverse canale, contribuția lunară la sănătate este de 1200 x 5,5%, respectiv 66 lei/lună. Într-un an, valoarea acestei contribuții datorate este de 66 lei x 12 luni = 792 lei.

BOMBĂ! Reacţia lui Reghe după ce a auzit despre Anamaria şi Dan Alexa
BREAKING NEWS! „Rusia va ataca Ucraina!” Când începe războiul?
Scandal terifiant între Ilie Năstase și Ciprian Marica! Acuzații cutremurătoare în lupta pentru baza de...
„Bărbații se tem de mine pentru că sunt prea frumoasă”. Cum arată una dintre cele...
Imaginile momentului cu Edi Iordănescu! Ce a făcut viitorul selecționer la bordul „bijuteriei” de 120.000...
Cum va funcţiona limitarea la 9 luni a valabilităţii certificatelor verzi. Explicaţiile lui Rafila
Cea mai ieftină TESLA care poate fi cumpărată AZI, în România. Modelul american arată FABULOS
BANCUL ZILEI – Doi francezi fac dragoste în cabinetul medical. Doctorul privește acțiunea și dintr-o...
CDC: Imunitatea naturală, mai puternică împotriva COVID decât vaccinurile
BREAKING NEWS! „Rusia va ataca Ucraina!” Când începe războiul?
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
City INSURANCE, dată în JUDECATĂ, după un ACCIDENT provocat de fiul lui Radu MAZĂRE
A primit mii de dolari pentru a ieși cu el. Când a aflat cine e,...
Răsturnare șocantă de situație: Cine i-a omorât, de fapt, pe cei doi studenți de la...
Tragedie cumplită în România! Rafila a avut prima reacţie: Suntem responsabili
Doliu fără margini! A murit cel care a schimbat milioane de vieți. O lume întreagă...
Este oficial: Un nou mare retailer cu preţuri foarte mici vine în România
Unde se află regiunea denumită "OAZA TINEREŢII", unde oamenii nu se îmbolnăvesc niciodată şi arată...