Zece proiecte pentru România. Propunerea investitorilor străini pentru repornirea economiei costă 23 de miliarde de euro

Redactor:
Simona Simionescu
Zece proiecte pentru România. Propunerea investitorilor străini pentru repornirea economiei costă 23 de miliarde de euro
Cele zece mari proiecte de infrastructură cu care investitorii străini din România vor să repornească economia locală se pot face fără a goli bugetul statului.

Cele zece mari proiecte de infrastructură cu care investitoriistrăini din România vor să repornească economia locală se pot facefără a goli bugetul statului. Ba chiar vor genera venituri la bugetde 8,9 miliarde de euro și aproape jumătate de milion de noi locuride muncă, în următorii cinci ani, potrivit calculelor ConsiliuluiInvestitorilor Străini (CIS). Nu este vorba de proiecteirealizabile, pentru că o parte dintre ele sunt deja demarate.

Până în 2015, statul ar trebui să aloce 11,9 miliarde deeuro pentru a pune în practică proiectele propuse de CIS. Sumareprezintă aproximativ jumătate din investițiile totale necesare,estimate la 23 miliarde de euro.

Cealaltă jumătate urmează să fie asigurată fie din fondurieuropene, fie din surse private, parteneriate publice private (PPP)sau finanțări de la Banca Europeană pentru Investiții (BEI).

Ce proiecte propuneCIS

Pe lista de zece priorități de investiții întocmită decompaniile membre ale CIS – ale căror afaceri cumulate reprezintăaproximativ o treime din produsul intern brut (PIB) al României -figurează proiecte din domeniul infrastructurii de transport, dinenergie și agricultură, dar și organizarea unui eveniment sportivde anvergură.

• Autostrada Nădlac-Sibiu, parte a coridoruluiIV, este prima propunere a companiilor membre ale CIS. Mai exact,este vorba de patru tronsoane – Nădlac – Arad, Timișoara – Lugoj,Lugoj – Deva, Orăștie – Sibiu, care însumează 183 de kilometri deautostradă. Proiectul a demarat deja, prin atribuirea contractelorde proiectare și construcție, săptămâna aceasta. Câștigători suntșase constructori români și unsprezece străini, care vor realizacele nouă loturi de autostrăzi de pe ruta Nădlac-Sibiu. Investițiaeste estimată la 3 – 4 miliarde euro, din care costuri bugetare petermen mediu de numai 580 milioane euro. Restul reprezintăcofinanțare de la Uniunea Europeană.

• Autostrada București-Brașov este al doileaproiect propus de CIS, care deocamdată stagnează. Proiectul esteîmpărțit pe două sectoare, respectiv București – Moara Vlăsiei -Ploiești și Comarnic – Brașov. Contractul pentru realizareaprimului sector, deși a fost atribuit, nu mai beneficiază anulacesta de finanțare de la bugetul de stat. În cazul celui de-aldoilea sector, situația este incertă, după ce consorțiulfranco-elen Vinci – Aktor, care ar fi trebuit să construiascăautostrada Comarnic-Brașov printr-un PPP, a denunțat unilateralcontractul. Investiția totală este estimată la 2 miliarde de europe o perioadă de cinci ani, din care costurile bugetare sunt deaproximativ 500 milioane euro. Restul sunt fonduri UE, PPP șifinanțări de la BEI și alte instituții de credit.

• Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de căi feratepe ruta Craiova -București și a portului Constanța.Proiectul necesită investiții totale de aproximativ 1,9 miliarde deeuro, din care în jur de 800 milioane euro de la buget.

• Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, unul dintrecele mai mari proiecte energetice ale României, necesită oinvestiție de 1,3 miliarde euro, din care costurile bugetare vor fide sub 300 milioane euro, potrivit CIS. Proiectul va fi ridicat lao distanță de 30 de kilometri de Cluj-Napoca, pe valea râuluiSomeșul Cald. Partenerul Hidroelectrica în această investițieurmează să fie anunțat anul acesta.

• Extreme Light Infrastructure (ELI) este unproiect de infrastructură științifică dedicat cercetării îndomeniul laserului. Proiectul ar putea atrage investiții totale deun miliard de euro în următorii șapte ani, iar la finalizareMăgurele ar putea deveni un centru tehnologic de referință.

• Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru livrareacantității suplimentare de energie care va fi produsă înparcurile eoliene din Dobrogea, în principalcablul subacvatic de transport România-Turcia (400- 600 milioane euro).

• Construirea reactoarelor 3 și 4 de laCernavodă (4 miliarde euro).

• Organizarea Campionatului European de Fotbal 2020 -2024 (10 miliarde de euro).

• Dezvoltarea infrastructurii în scopul preveniriicalamităților cauzate de inundații (2,5 miliardeeuro).

• Dezvoltarea rețelei de irigații în agricultură -finalizarea canalului Siret-Bărăgan (1,2 miliardeeuro).

Inchide