Ce promite Guvernul Fondului Monetar în scrisoarea secretă: concedieri și noi taxe

Ce promite Guvernul Fondului Monetar în scrisoarea secretă: concedieri și noi taxe
Potrivit scrisorii de intenție trimise de România și obținută de agenția Mediafax, Guvernul Boc se angajează, printre altele, să introducă noi taxe pacienților ce ajung în spitale pentru ca sistemul sanitar să nu intre în faliment.

Potrivit scrisorii de intenție trimise de România și obținută deagenția Mediafax, Guvernul Boc se angajează, printre altele, săintroducă noi taxe pacienților ce ajung în spitale pentru casistemul sanitar să nu intre în faliment. Conform cifrelor obținutede Gândul, statuldatorează numai furnizorilor de medicamente și aparatură medicalăpeste 546 de milioane de lei. În aceeași scrisoare de intenție,Guvernul se angajează să reducă cheltuielile cu salariilebugetarilor cu aproape jumătate de miliard de euro în 2010. Astaînseamnă, potrivit calculelor Gândul, că arputea fi disponibilizați aproximativ 32.000 de bugetari, iar ceicare rămân vor avea anumite sporuri și prime tăiate pentru a seface o economie de 252 de milioane de euro.

Scrisoarea Guvernului Boc

Printre altele, conform documentului obținut de Mediafax,România trebuie să reducă cu 0,2% din PIB cheltuielile cu salariilebugetarilor, să introducă metoda coplății în sistemul de sănătatepentru a evita intrarea lui în faliment dar și să reducă datoriilemai mari de 90 de zile pe care le are către mediul privat. Guvernulse angajează astfel să introducă măsuri de reducere în continuare acheltuielilor cu salariile, inclusiv o înghețare a tuturorsalariilor cu excepția salariilor minime, pentru a realiza oeconomie de 0,3% din PIB. În același timp, statul va aplica încontinuare principiul conform căruia va fi înlocuit doar un singurangajat din șapte care părăsesc sistemul. În plus, Guvernul va tăiadin fondul pentru plata orelor suplimentare și a primelor (0,2% dinPIB), măsură însoțită de modificări structurale de reducere anumărului de salariați în sectorul public (0,2% din PIB).

32.000 de bugetari vor fi disponibilizați

Pe scurt, în 2010, România trebuie să reducă cheltuielile cusalariile bugetarilor cu jumătate de miliard de euro. Aceastămăsură va fi implementată în două părți: vor fi disponibilizațiaproximativ 32.000 de bugetari, respectiv o micșorare de 0,2% dinPIB a cheltuielilor, la care se adaugă reducerea sumelor alocatepentru prime cu încă 252 de milioane de euro.

Reducerea datoriilor cu 1 mld. lei

În scrisoarea de intenție se mai precizează că statul trebuiesă-și reducă cu peste 60% datoriile mai mari de 90 de zile pe carele are către mediul privat, respectiv de la 1,5 miliarde de lei la480 milioane de lei la finele acestui an. Conform datelor obținutede Gândul de laMinisterul Finanțelor Publice, datoriile totale ale statului cătrefirme erau la finele anului trecut de 2,67 miliarde de lei, cea maimare parte dintre acestea fiind restanțe la plată de peste 30 dezile, de 693 milioane de lei. Conform răspunsului MFP, cele maimari datorii le înregistrează administrația locală, respectiv 1,6miliarde de lei, dintre care cele mai semnificative sunt cele cătreconstructori. În ceea ce privește administrația centrală, care aredatorii de peste un miliard de lei către mediul privat, principalaproblemă este plata medicamentelor de către Ministerul Sănătății.La acest capitol, statul datorează furnizorilor de medicamente șiaparatură medicală peste 546 milioane de lei. La finele anuluitrecut, statul datora firmelor numai din rambursarea TVA o sumă de382 milioane de euro, conform celor mai recente date prezentate deFisc. În ceea ce privește datoriile pe care patronii le au la stat,acestea ajunseseră la sfârșitul anului trecut la circa 2 miliardede euro.

Taxă pe spital ca să salveze de la moarte sistemulsanitar

Conform scrisorii de intenție, Ministerul Sănătății va încercasă se salveze din situația financiară delicată în care se află prinintroducerea metodei de coplată în sistemul medical. MinistrulSănătății, Attila Cseke, a anunțat de altfel încă de la numirea înfuncție că în cel mai scurt timp posibil românii nu vor maibeneficia de un număr nelimitat de consultații și tratamente lamedic. Sistemul de coplată presupune plata serviciilor medicale înlimita unui plafon maxim de 600 de lei pe an, aici intrândasistența medicală primară, adică unele analize făcute în spitaleși centrele medicale, precum și vizitele la medicul de familie. Oastfel de vizită ar costa 5 lei, iar una la specialist saucontrolul la spital 20 de lei.

Nu se cunosc datoriile statului către stat

În timp ce datoriile patronilor către stat sunt de 2 miliarde deeuro, datoriile statului către stat sunt, practic, necunoscute.Conform unei analize recente a Gândul, însă, doarcele zece firme de stat monitorizate de FMI, printre careTermoelectrica, CNH și CFR SA, erau datoare la buget cu 1,27miliarde de euro, respectiv peste 1% din PIB. Din această datorie,aproape jumătate, respectiv 580 milioane de euro, este cătrebugetul de pensii. Practic, la o pensie medie de 733 de lei, dindatoriile acestor firme la bugetul de asigurări sociale se potplăti 3,3 milioane de pensii lunare.

Inchide