Elena Udrea anunță 30 de săli polivalente care costă 320 milioane de euro

Elena Udrea anunță 30 de săli polivalente care costă 320 milioane de euro
Un calcul simplu arată că prețul mediu pentru o sală polivalentă va fi de 10,6 milioane euro. Sălile vor avea între 5.000 și 15.000 de locuri, iar proiectul urmează să fie derulat prin Compania Națională de Investiții, aflată sub autoritatea ministerului.

Aproximativ 320 de milioane de euro va cheltui MinisterulDezvoltării Regionale și Turismului pentru construcția a 30 de sălipolivalente în următorii șase ani, potrivit unui proiect dehotărâre de Guvern prin care se aprobă programul „SăliPolivalente”, obținutde Mediafax. Un calcul simplu arată că prețul mediupentru o sală polivalentă va fi de 10,6 milioane euro. Sălile voravea între 5.000 și 15.000 de locuri, iar proiectul urmează să fiederulat prin Compania Națională de Investiții, aflată subautoritatea ministerului. „Programul «Săli Polivalente» se află înmomentul de față în procedură de aprobare, astăzi, 13 ianuarie2011, fiind lansat în dezbatere publică”, au declarat pentrugândulreprezentanți ai MDRT.

Ministrul Elena Udrea a declarat, în urmă cu osăptămână, cu ocazia prezentării bilanțului MDRT pe 2010, că în2011 va începe construirea celei mai mari săli polivalente dinRomânia, localizată în București, cu fonduri de la MinisterulDezvoltării Regionale și din Fondul de rezervă aflat la dispozițiaGuvernului. Oficialii MDRT nu au dorit să ofere altedetalii despre locul exact unde va fi construită această salăpolivalentă și nici despre orașele unde se vor ridica cele 30 desăli polivalente. „Detaliile pe care dumneavoastră le doriți nusunt cunoscute în acest moment. Așa cum prevede proiectul dehotărâre lansat în dezbatere publică (Art. 5, 6,7,8), pentruimplementarea acestui program trebuie îndeplinite o serie deproceduri până la începerea efectivă a lucrărilor, situație în carenu ne aflăm, întrucât programul nu a fost aprobat încă la nivelulGuvernului”, se arată într-o notă a MDRT remisă gândul.

Beneficiarii vor fi primăriile

Programul va necesita 21,5 milioane de lei în acest an, 193,5milioane de lei în 2012 și câte 430 de milioane de lei în 2013 și2014. În 2015 și 2016 investițiile în sălile polivalente vortotaliza 280 de milioane de lei.
„Finanțarea programului se asigură din alocații de la bugetul destat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație înbugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, alocațiide la bugetul local, credite externe, procedura parteneriatuluipublic-privat, precum și din alte surse de finanțare legalconstituite”, se arată în proiectul de hotărâre de Guvern, elaboratde minister. În cadrul programului vor fi promovate trei tipuri desăli polivalente, cu 5.000, 10.000 și 15.000 de locuri, iarbeneficiarii vor fi autoritățile administrației publice locale. Înnota de fundamentare a proiectului se precizează că, în prezent,infrastructura sportivă este veche, deteriorată și nu maicorespunde standardelor internaționale. În plus, pe teritoriulRomâniei nu există în prezent săli polivalente care să corespundăstandardelor internaționale privind pregătirea sportivilor șiorganizarea de competiții internaționale.

Sportivii români – „nivel de competitivitate redusă încompetițiile oficiale”

„Acest fapt obligă sportivii români să evolueze încompetițiile oficiale, (campionate mondiale, europene, cupeeuropene) organizate în alte țări, la nivel de competitivitateredus. Pe de altă parte, lipsa unor săli omologabile internaționallipsește iubitorii sportului din România de vizionarea directă aîntrecerilor sportive de nivel internațional”, subliniazăautorii documentului. Ministerul Dezvoltării, prin CNI, va elaboranormele metodologice pentru derularea programului în termen de 30de zile de la publicarea hotărârii. Compania Națională deInvestiții, înființată în 2001, execută programe de interes publicsau social în domeniul construcțiilor, în conformitate cu strategiaMDRT. Principalii beneficiari ai acestor programe sunt autoritățilepublice locale. Programele CNI vizează construcția de săli desport, consolidarea și reabilitarea sălilor de sport construiteînainte de anul 2000, construirea de bazine de înot și de patinoareartificiale precum și construirea și reabilitarea de așezăminteculturale. În perioada 2001-2010, CNI a finalizat aproximativ 1.000de obiective, incluse în 11 programe de investiții.

INFO

88 de săli de sport finalizate în 2010

În 2010, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului afinalizat construcția a 88 de săli de sport, din cele 220contractate. Ministrul Udrea a precizat că anul trecut nu au maifost începute alte lucrări noi de construcție de săli de sport. Unnumăr de 84 de săli de sport sunt în lucru, iar 48 de astfel deșantiere vor primi ordin de începere a lucrărilor în acest an.Dintre cele finalizate, trei săli de sport au câte 4.000 de locuri,fiind vorba de cele din Onești, Călărași și Piatra Neamț. Bugetulalocat în acest an pentru sălile de sport este de 142 milioanelei.

Tags:
Inchide