Departamentul Social
06.07.2017
Știri

Admitere Facultate 2017. Câte locuri la licență sunt disponibile la Universitatea din București

Admitere Facultate 2017. Câte locuri la licență sunt disponibile la Universitatea din București
Universitatea din București scoate la concurs, pentru admiterea la facultate, un număr total de 10.287 de locuri la licență și 8.273 de locuri la studii de masterat, la toate cele 19 facultăți ale sale, potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis, joi, MEDIAFAX.

Universitatea din București a demarat, joi, înscrierile la studii universitare de licență și masterat.

Pentru admiterea din acest an, sunt puse la dispoziția candidaților 10.287 de locuri la studiile de licență, dintre care 4.310 de locuri la buget și 5.977, la taxă.

În cazul studiilor universitare de masterat, Universitatea din București a scos la concurs 8.273 de locuri, dintre care 3.200 de locuri la buget și 5.073 de locuri la taxă.

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea unui formular, disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidații beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universității din București.

„Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele: fișă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaților care se înscriu ca olimpici), certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul, adeverință medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I sau pașaport în copie, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere”, conform sursei citate.

Potrivit Metodologiei de organizare a concursului de admitere pentru studii universitare de licență, „prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ”.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte: fișă tip de înscriere, diplomă de licență în original sau adeverință de licență pentru promoția 2017, diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul, adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București.

Pentru admiterea din acest an, înscrierea la programele de licență și masterat ale Facultății de Științe Politice se face și online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 25 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie.

Inchide