Studiu – Cum combat românii criza: cumpărături „pe caiet” și bani de la rude

Redactor:
Adrian Bărbulescu
Studiu – Cum combat românii criza: cumpărături „pe caiet” și bani de la rude
În contextul în care peste 60% dintre români rămân frecvent fără bani de la o lună la alta, jumătate dintre ei au folosit împrumuturile de la rude sau prieteni ca principală sursă de acoperire a deficitului din bugetul familiei, potrivit unui studiu dat publicității de Institutul pentru Economie Mondială din cadrul Academiei Române.

În contextul în care peste 60% dintre români rămân frecvent fărăbani de la o lună la alta, jumătate dintre ei au folositîmprumuturile de la rude sau prieteni ca principală sursă deacoperire a deficitului din bugetul familiei, potrivit unui studiudat publicității de Institutul pentru Economie Mondială din cadrulAcademiei Române.

O altă modalitate de supraviețuire constă în cumpărăturile „pecaiet”, la care apelează 33% dintre români. Utilizarea economiilorîn lei pentru acoperirea cheltuielilor curente este o altăpractică, utilizată de 13% dintre cei chestionați în cadrulstudiului, realizat la comanda Băncii Mondiale. Doar unul din zeceromâni (10%) a apelat la varianta prestării de ore suplimentare,iar 4% dintre conaționali și-au amanetat bijuteriile sau altebunuri.

Chiar și în condiții de criză, planificarea cheltuielilor pe unorizont mai îndepărtat nu este luată în calcul de prea mulțiromâni. Doar 23% dintre respondenții la sondaj țin evidențaveniturilor și cheltuielilor. Totuși, cei 66% care recunosc că nuțin evidența veniturilor și cheltuielilor susțin că știu câți baniau disponibili, iar 70% dintre respondenți au arătat că au oplanificare a cheltuielilor lunare curente. „Rostogolirea”datoriilor nu este practicată pe scară largă. În acest sens, unlucru îmbucurător este că 61% dintre români au declarat că nu seîmprumută pentru a achita alte datorii. Pe partea de venituri, 35%dintre respondenții la sondaj au suferit o reducere semnificativăși neașteptată a câștigurilor în ultimii trei ani, în principal caurmare a pierderii locului de muncă din cauza crizei economice saureducerii/întârzierii salariului.

În primele trei luni ale anului în curs, veniturile totale mediilunare ale unei gospodării au scăzut cu 2% față de perioadaoctombrie-decembrie 2009, de la 2.390 la 2.342 de lei, potrivitdatelor Institutului Național de Statistică (INS). Potrivitrezultatelor anchetei bugetelor de familie, în primul trimestruveniturile totale medii lunare au fost de 808 lei pe persoană.Salariile și celelalte venituri asociate lor au reprezentat 49,1%din veniturile totale ale gospodăriilor. Interesant este însă căpeste un sfert (25,3%) din veniturile totale ale gospodăriilor afost reprezentat de prestațiile sociale.

La capitolul cheltuieli, produsele alimentare și băuturilenealcoolice au deținut o pondere de 40,7% din total. Pentru apă,energie electrică și termică, gaze naturale, combustibili,mobilier, dotarea și întreținerea locuinței, românii au alocat22,6% din cheltuielile de consum.

75% dintre economii, ținute „la saltea”

Chiar dacă mulți români se plâng că nu le ajung veniturile, suntînsă și persoane cărora le mai rămân bani de la o lună la alta.Întrebați cum îi utilizează, 74,6% dintre cei în cauză au răspunscă îi păstrează în numerar („la saltea”), 33,6% îi cheltuiesc pebunuri de consum și doar 25,4% îi economisesc sau nu îi retrag dincont.

Citește mai departe în pagina următoare

Inchide