Boc vrea să elimine alocațiile nesimțite ale copiilor

Redactor:
Robert Veress
Boc vrea să elimine alocațiile nesimțite ale copiilor
Ministrul Muncii a mai spus că instituția pe care o conduce intenționează să plafoneze și acordarea tuturor prestațiilor sociale, astfel încât doar persoanele care au realmente nevoie de ajutor să beneficieze de acesta.

Se lucrează la un proiect de lege pentru ca toate prestațiilesociale, în primul rând alocațiile de stat pentru copii, să fie”revizuite” și corelate cu veniturile beneficiarilor. MinistrulMuncii, Mihai Șeitan, a aruncat bomba și a „fugit”, refuzândexplicații lămuritoare. Șeitan nu a precizat, de pildă, care suntplafoanele de venituri utilizate la stabilirea alocațiilordiferențiate, ci doar că acestea sunt analizate de comisia carelucrează la proiectul legii.

Statul cheltuie cu alocațiile de stat 2 miliarde de lei pean

În prezent, statul plătește familiilor câte 42 de lei lunar,pentru fiecare copil cu vârsta între 2 și 18 ani. Numărul acestorcopii fiind de 3,9 milioane, suma totală cheltuită se cifrează laaproape 164 de milioane de lei lunar sau 2 miliarde de lei anual.Șeitan pretinde că există acești bani, iar măsura pe care opreconizează nu urmărește alte reduceri de cheltuieli publice prindiminuarea sumei alocate. Se intenționează doar redistribuireacelor 2 miliarde, astfel ca cei cu venituri mici să primească,pentru copiii lor, alocații mai mari, pe seama diminuăriialocațiilor copiilor din familii cu venituri mari și foartemari.

Se unifică alocația de stat cu alocațiacomplementară

În cursul după-amiezii zilei de ieri, Ministerul Muncii a emisun comunicat ce oferă un indiciu destul de clar în privințaveniturilor avute în vedere pentru revizuirea alocațiilor. Astfel,se pare că salariul minim net pe economie, de 470 de lei, va fiplafonul de venit pe membru de familie, până la care se va acordaalocația maximă, după care vor interveni diminuări ale acesteia, întrepte. Noua alocație va fi compusă din alocația de stat șialocația complementară.

În prezent, plafonul de 470 de lei al venitului pe membru defamilie este cel până la care se acordă alocația familialăcomplementară, în sumă de 50 – 70 de lei, în funcție de numărulcopiilor.

„Se are în vedere unificarea alocației de stat cu alocațiafamilială complementară, respectiv alocația de susținere pentrufamilia monoparentală. Noua alocație unitară rezultată se va acordaîn cuantumuri diferențiate în funcție de veniturile pe membru defamilie și de numărul de copii din familie. Cuantumurile vor fi maimari pentru familiile cu venituri mai reduse și directproporționale cu numărul de copii, urmând ca familiile cu veniturifoarte mari să primească alocația într-un cuantum foarte mic. Înprezent, de alocația de stat pentru copii 0 – 18 (19) anibeneficiază un număr de aproximativ 3,9 milioane copii, iar dealocația familială complementară și alocația de susținere pentrufamilia monoparentală, care se acordă acelor familii cu venituri pemembru de familie de până la 470 lei, beneficiază un număr deaproximativ 799.300 familii”, se arată în comunicat.

Erata lui Boc

Atât Șeitan, cât și secretarul de stat pentru asistență socială,Mariana Nedelcu, au vorbit chiar de eliminarea alocațiilor în cazulfamiliilor înstărite. Ulterior, premierul Emil Boc a făcut ocorecție, arătând că alocațiile nu vor fi eliminate, ci doarreduse. „Multi părinți care au venituri mai mari nici nu știu careeste cuantumul alocațiilor, iar oamenii care muncesc la șaibă nuștiu cum să îi drămuiască. Vrem să mărim cuantumul alocațiilorpentru cei cu venituri mai mici și să diminuăm alocațiile celor cuvenituri mai mari. E un principiu de solidaritate activă. ÎnConstituție, dreptul este consacrat, cuantumul nu. Cuantumul nupoate fi garantat, el se reglementează de stat”, a explicat Boc.Premierul a reiterat că „cei care au venituri mai mari șiMercedesuri în curte nu ar trebui să se lăcomească, cum spunromânii, la cei 400 de mii (de lei vechi – n.r.)”.

La sfârșitul lunii trecute, Boc a anunțat că ajutoarele socialede genul trusoului pentru nou-născut nu vor mai fi acordatepersoanelor care dispun de „Mercedes și vilă”.

Propunere parlamentară

Corelarea alocațiilor pentru copii cu nivelul veniturilorpărinților nu este o idee nouă. Conform unui proiect de legeexistent la Senat din luna octombrie 2009, la un venit pe membru defamilie sub salariul minim brut (705 lei, în prezent), alocația destat pentru copii ar trebui să fie 10 procente din salariul mediubrut pe economie, respectiv circa 180 de lei; la un venit pe membrude familie între salariul minim și salariul brut de aproximativ1.800 de lei, alocația ar trebui să fie de 3% din salariul mediu(54 de lei), iar la peste 1.800 de lei venit/membru de familiealocația ar reprezenta doar 1% din salariul mediu pe economie,adică 18 lei.

Sulfina Barbu: Șeitan nu a discutat în interiorulpartidului acest subiect, nu are girul politic din parteaconducerii

Sulfina Barbu, președintele Organizației de Femei a PD-L, adeclarat, referitor la anunțul ministrului Șeitan, că acesta nu aregirul politic din partea conducerii partidului pentru a propuneeliminarea alocațiilor copiilor care provin din familii cu veniturimari. Ea a menționat că subiectul nu a fost discutat în BPN.

„Am aflat și eu acum, trebuie să vă mărturisesc că domnulministru nu a discutat în interiorul partidului acest subiect. Nuavem o propunere în acest sens, dar vă promit că OFPDL îl vaîntreba ce intenții există la nivelul ministerului pe acest subiectși ne vom contura un punct de vedere”, a spus Barbu.

Sulfina Barbu a afimat că este nevoie de o analiză și de odezbatere publică pe acest subiect, alocația fiind un drept alcopiilor, precizând că nu știe „motivația dumnealui, dacă segândește la o diferențiere, pe ce criterii se bazează”.

PSD aprobă diferențierea alocației în funcție de venituri,însă respinge eliminarea ei

„PSD este de acord cu diferențierea alocației în funcție devenituri, dar respinge eliminarea alocației pentru copiii careprovin din familii care au venituri mari”, a declarat președinteleOrganizației de femei a PSD, europarlamentarul Rovana Plumb.

Ea a spus că măsura propusă de ministrul Muncii esteanticonstituțională, fără niciun fel de evaluare în ceea ceprivește consecințele pe plan social.

„Tăierea alocației pentru copii contravine tuturor politicilorprivind creșterea ratei natalității, fiind o măsură antipoliticădemografică pentru România, pentru UE. Niciun stat membru al UE,chiar dacă trece printr-o perioadă sensibilă de criză, cu impact lanivel social, nu a luat această măsură”, a spus Rovana Plumb.

Inchide