NEWS ALERT. Rezultate Bacalaureat 2020. Edu.ro afișează notele la BAC online – LIVE UPDATE

Redactor:
Mihai Georgescu
NEWS ALERT. Rezultate Bacalaureat 2020. Edu.ro afișează notele la BAC online – LIVE UPDATE
Rezultate Bacalaureat 2020. Edu.ro afișează notele la BAC online - LIVE UPDATE

Rezultatele la Bacalaureat 2020 vor fi afișate pe 30 iunie la avizierele liceelor și pe site-ul edu.ro. Notele pe care le vor primi candidații vor fi anonimizate, fiecare absolvent de liceu primind câte un cod unic, pentru a-și verifica rezultatele.

UPDATE! Rezultatele la BACALAUREAT 2020, publicate pe EDU.RO!

Săptămâna trecută a fost de foc pentru absolvenții de liceu, care au susținut probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2020. 134.831 candidați au fost prezenți la proba de Limba și literatura română, iar 3.643 au fost absenți.

Un singur elev a avut temperatura peste 37,3 grade Celsius, iar acesta va susține examenul de Bac în sesiunea specială din 6 iulie. De asemenea, 46 de candidați s-au aflat în izolare, iar alți cinci în carantină/spital.

Marți, 6.399 de candidați au susținut proba scrisă la literatura maternă. La proba obligatorie a profilului Bac 2020, care a avut loc miercuri, au fost prezenți 138.104 candidați, iar 5.935 au fost absenți. Dintre aceștia, 57 se aflau în izolare, iar 5 candidați erau spitalizați/în carantină.

Nu s-au înregistrat cazuri de elevi cu temperatura peste 37,3 grade C. De asemenea, 137.340 candidați au susținut joi ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, proba la alegere a profilului și specializării, iar 5.924 elevi au absentat. Doi candidați au avut temperatura peste 37,3 grade Celsius și vor susține examenul în etapa specială din 8 iulie.

Bacalaureat 2020. Când se afișează primele rezultate

Primele rezultatele ale Bacalaureatului 2020 vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00, la avizierele liceelor și pe edu.ro. Notele vor fi disponibile și pe GÂNDUL.RO. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, marți, în intervalul 16.00-19.00 și miercuri, între orele 8.00-12.00. Rezultatele finale, după contestații, vor fi anunțate duminică, 5 iulie.

Bacalaureat 2020. Premieră în istoria examenelor: se introduce anonimizarea rezultatelor

Anonimizarea rezultatelor, o premieră în istoria examenelor din România, a fost introdusă chiar în timpul probelor de Evaluare Națională, ca urmare a unei solicitări din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precizează Ministerul Educației.

Astfel, la avizier, precum și pe pagina online dedicată rezultatelor de la Bac 2020 vor apărea coduri în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Bacalaureat va primi anterior afișării rezultatelor codul specific.

Fiecare elev va trebui să îl identifice la afișarea rezultatelor pentru a-și vedea notele, în dreptul lui.

Bacalaureat 2020. Când se pot depune contestațiile

Rezultatele la Bacalaureat 2020 vor fi afișate marți, 30 iunie, la avizierele liceelor și pe edu.ro. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Bacalaureat 2020. Sesiunea specială Bac 2020

Calendar BAC 2020, sesiunea specială: 29 iunie-3 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor 6 iulie 2020 – Limba şi literatura română – proba E a) – proba scrisă 7 iulie 2020 – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă 8 iulie 2020 – proba la alegere a profilului şi a specializării – proba E d) – proba scrisă 9 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă – proba E b) – proba scrisă 10 iulie 2020 – afişarea rezultatelor (ora 12,00) 10 iulie 2020 – depunerea contestaţiilor (între orele 14,00 – 19,00) 12 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00).

Bacalaureat 2020. Cum s-au desfășurat probele scrise la Bacalaureat

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate mai multe măsuri de prevenție.

la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depăşească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii;

vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc);

se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanţa uşii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide;

în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt;

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul didactic/asistenţii care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au
transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Bacalaureat 2020. Calendarul examenelor la Bacalaureat

Luni a avut loc prima probă de Bacalaureat – proba scrisă la Limba şi literatura română. Candidaţii au fost triaţi epidemiologic şi au ajuns în clasa de examinare cel mai târziu la ora 8.30. Examenul a început la ora 9 şi a durat 3 ore.

În 2020, probele de Bacalaureat au avut loc în intervalul 22-25 iunie, fiind programate astfel: 22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română, 23 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă, 24 iunie – proba obligatorie a profilului (scrisă), 25 iunie – proba la alegere a profilului şi a specializării (proba scrisă).

Pe 30 iunie, până la ora 12, vor fi afişate rezultatele, urmând ca în intervalul orar 16-20 să fie depuse contestaţiile. Contestaţiile vor putea fi depuse şi pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8 -12.

În perioada 1-4 iulie vor fi rezolvate contestaţiile pentru ca pe 5 iulie să fie afişate rezultatele finale.
Condiţii pentru promovarea examenului de Bacalaureat: Cel puțin media 6

Condiţiile pentru promovarea examenelor au fost publicate de Ministerul Educaţiei. Este vorba de trei cerinţe ce trebuie îndeplinite cumulativ. Astfel, candidatul trebuie:

– să aibă echivalate, recunoscute sau să fi susţinut toate examenele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

– să dea toate examenele scrise şi să obţină nota 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

– să obţină media 6 (cel puţin) la probele scrise.

Bacalaureat 2020. Câți candidați s-au înscris la Bacalaureat

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat de anul acesta vine cu surprize în ceea ce priveşte numărul candidaţilor. Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat în timpul unui interviu acordat pentru TVR 1 că pentru examenele din iunie 2020 au candidat peste 155.000 de persoane.

„Anul acesta, din seriile anterioare au fost înscrişi peste 32.000 de elevi, faţă, de exemplu, de anul trecut când au participat la probele examenului de bacalaureat elevi din seriile anterioare aproximativ 20.000. Deci iată că anul acesta s-au înscris la examenul de Bacalaureat mai mulţi elevi decât până acum”, a declarat Monica Anisie.

Anul trecut, la Bacalaureat s-au înscris în prima sesiune mai mult de 135.000 de candidaţi, iar dintre aceştia 19.771 veneau din seriile anterioare. În contextul epidemiei de coronavirus, s-au aglomerat şi listele de înscriere.
Bacalaureat 2020. Ce înseamnă sesiunea specială

Ca şi în cazul Evaluării Naţionale, elevii de clasa a douăsprezecea vor putea susţine examenul de Bacalaureat într-o sesiune specială, dacă au avut probleme de sănătate la prima sesiune.

Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine examenul de Bacalaureat în etapa specială, începând cu data de 6 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni.

MEC a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul a fost disponibil în perioada 22 – 25 iunie, între 8:00 – 16:00.

Inchide