• Publicat:
Știri

Universtitatea de Medicină și Farmacie București „Carol Davila” din București anunță: Câte locuri sunt scoase la concurs pentru admitere

Universtitatea de Medicină și Farmacie București „Carol Davila” din București anunță: Câte locuri sunt scoase la concurs pentru admitere
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București au fost scoase la concurs de către Ministerul Educației Naționale 1.464 de locuri pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență, în anul universitar 2019-2020, anunță unitatea de învățământ.

Dintre cele 1.464 de locuri scoase la concurs, 1.154 sunt locuri finanțate de la bugetul de stat și 310 locuri cu taxă, se arată într-un comunicat de presă al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, remis duminică Mediafax. 

În ceea ce privește repartizarea cifrei de școlarizare pe facultăți pentru admiterea în anul universitar 2019-2020, aceasta creionează pentru specializarea „medicină” un număr de 360 de credite, pentru o durată de 6 ani de studiu (650 locuri finanțate de la buget și 200 locuri cu taxă).

Pentru specializarea „medicină dentară” regăsim un număr similar de credite, având aceeași perioadă de studiu (180 locuri finanțate de la buget și 74 locuri cu taxă), la facultatea de farmacie, 300 de credite pentru 5 ani de studiu (150 locuri finanțate de la buget și 20 locuri cu taxă), în timp ce la FMAM , pe segmentul Moașe și Asistență medicală generală pentru 4 ani de studiu, 240 de credite (95 locuri finanțate de la buget și 4 locuri cu taxă), iar pentru alte specializări FMAM care însumează 3 ani de studiu și 180 de credite, au fost repartizate 75 de locuri finanțate de la buget și 12 de locuri cu taxă, iar alte 4 locuri fiind scoase la concurs pentru absolvenții din centrele de plasament.

Anul trecut, la UMF „Carol Davila” au fost scoase la concurs 1.402 locuri, dintre care 302 locuri cu taxă, 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 de locuri cu taxă, iar în 2016 acestea au însumat 1.420, dintre care 470 de locuri cu taxă.

Înscrierile se vor face în perioada 11.07.2019 – 17.07.2019 între orele 9.00- 16.00 , pentru ca, în data de 24.07.2019 să aibă loc desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență 2019-2020, pentru toate facultățile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultățile și specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfașurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Pentru anul universitar 2019-2020, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență pentru urmatoarele categorii de candidați:
• orfanii de ambii părinți;
• candidații instituționalizați în așezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
• copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
• eroii revoluției române și copiii acestora;

De asemenea, U.M.F. „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licență, fără concurs de admitere, candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale sau naționale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică și Chimie.

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este posibilă și pre-înscrierea on-line a candidaților, formularul regăsindu-se pe site-ul UMF „Carol Davila”.

70 de locuri bugetate pentru Institutul Medico-Militar

În planul de școlarizare în instituții militare de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale, pentru Institutul Medico-Militar au fost aprobate 70 de locuri bugetate, pentru anul universitar 2019-2020, repartizate astfel: Medicină-50 de locuri, Medicină Dentară-10 locuri și Farmacie-10 locuri. Admiterea pe aceste locuri se va susține la aceeași dată și în aceleași condiții de concurs ca și la facultățile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 este de 9.000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară și Farmacie și 6.000 lei/an de studiu pentru FMAM.

Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranșe (prima tranșă – 50% din taxa anuală, a doua tranșă – 25% din taxa anuală și a treia tranșă – 25% din taxa anuală).

Tags:
×

Ministrul de Interne Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, declarații de ulltimă oră la sediul MAI

Publicată de Gandul pe Luni, 30 martie 2020
Gândul LIVE!
Inchide