Senatorii înființează meseriile de „VRĂJITOR” sau „GHICITOR”. Inițiator: „Dacă spune că-ți aduce soțul înapoi în trei luni și domnul nu vine, are o problemă”

Redactor:
Bogdan Cristea
Senatorii înființează meseriile de „VRĂJITOR” sau „GHICITOR”. Inițiator: „Dacă spune că-ți aduce soțul înapoi în trei luni și domnul nu vine, are o problemă”
Senatorii au adoptat, luni, în mod tacit, o inițiativă legislativă a unui grup de deputați democrat-liberali care propun legiferarea practicilor oculte în care se includ vrăjitoria, ghicitul și farmecele.

Senatorii au adoptat, luni, în mod tacit, o inițiativălegislativă a unui grup de deputați democrat-liberali care propunlegiferarea practicilor oculte în care se includ vrăjitoria,ghicitul și farmecele. Motivația principală a parlamentarilor careau inițiat această lege este aceea a protecției cetățenilor naivi,care pot fi vulnerabili în fața escrocilor ce pretind a avea puterisupranaturale. Cei care practică această meserie vor fi obligați săemită chitanță și factură celor ce le solicită serviciile și,implicit, să plătească impozit pentru câștigurile lor. În cazul încare promisiunile făcute clienților nu se împlinesc, aceștia se potadresa instanței, prezentând ca dovezi chitanța și factura primite.Inițial, Comisia Juridică a Senatului, care este prima camerăsesizată, a respins proiectul pedeliștilor.

Ghicitul și magia, noi profesii liberale

În proiectul de lege se arată că practicile de ghicitorie „nusunt integrate în sitemul principal al servicilor oferitepopulației și a la bază doar teoriile, credințele și experiențeleempirice ale așa-ziselor clar-văzătoare în prezicerea viitorului,tămăduire de boli și alte afecțiuni sufletești”.

Inițiatorii propun ca pentru acest domeniu, în cazul în care nuexistă, să se creeze standarde ocupaționale și definesc noțiunilede „ghicitor”, „practică ocultă”, „vrăjitorie” și „farmece”.
În proiect se mai propune ca activitățile de ghicit și magie să fiîncadrate în nomenclatorul profesiilor liberale iar persoanele careexercită activități de ghicit și magie să fie obligate să posedeautorizație de liberă practică.

Dacă această inițiativă ar fi adoptată și de Camera Deputaților,practicianul din domeniul ocult ar fi obligat să adere la oorganizație profesională specifică, care ar avea obligația ca, laînființare, să stabilească obligativitatea emiterii unei facturifiscale cu plata taxei pe valoarea adăugată.

Vrăjitoarele, puse să taie chitanță și să plăteascăimpozit

Contactat de gândul,inițiatorul principal al legii în cauză, deputatul democrat-liberalAlin Popoviciu ne-a declarat că se bucură că proiectul său a fostadoptat, chiar și în manieră tacită. Acesta susține că, înrealitate, senatorii ar fi fost de acord cu ea, dar le-a fost teamăde posibile influențe negative în cazul în care și-ar fi exprimatdeschis votul: „Eu am vorbit cu colegii mei de la Senat și mi-auspus că au lăsat-o așa, să treacă tacit, pentru că le-a fost fricăde blesteme, știu eu?! Acum legea va veni la noi, la Cameră, undeva beneficia de o dezbatere serioasă și avem speranțe mari”.

Popoviciu ne-a declarat că, înaintea înaintării respectivuluiproiect legislativ la Senat, s-a consultat cu „adevăratelevrăjitoare” și a primit acordul lor, fiindcă și ele ar vrea să fieprotejate de impostori. Deputatul le-a recomandat celor ceapelaează la astfel de servicii să ceară chitanță și factură, pecare le-ar putea folosi în instanță, în caz de escrocherie: „Legeaa fost gândită ca o protecție atât a cetățenilor, cât și a celor cespun că dețin puteri paranormale. Vrăjitoarele trebuie să aibăcertificat de liberă practică și să taie chitanță. Dacă cetățeanulsolicită factură și chitanță, persoana căreia I se adresează vaplăti impozit dacă rezolvă problema. Dar dacă nu o rezolvă, poateajunge în instanță. Sigur că e greu de cuantificat de unde începeînșelăciunea, dar dacă spune că-ți aduce soțul înapoi în trei luni,iar domnul nu vine, atunci are o problemă”.

Inchide