Matei Ioan
23.04.2012
Știri

61 la sută dintre români cred că în comunism „era mai bine”. Ultimii patru ani au produs încă opt procente de nostalgici

61 la sută dintre români cred că în comunism „era mai bine”. Ultimii patru ani au produs încă opt procente de nostalgici
Sondajul constituie rezultatul unui parteneriat de lungă durată între Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Centrul de Sondare a Opiniei Publice (CSOP) și a fost realizat în perioada 27 august - 2 septembrie pe un eșantion de 1.133 persoane

Sondajul constituie rezultatul unui parteneriat de lungă duratăîntre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și MemoriaExilului Românesc (IICCMER) și Centrul de Sondare a Opiniei Publice(CSOP) și a fost realizat în perioada 27 august – 2 septembrie peun eșantion de 1.133 persoane.

• Ca percepție generală, sondajularată că românii, deși consideră regimul comunist ca fiind ilegitimși represiv – o parte importantă dintre respondenți considerându-lchiar „criminal” (41%) -, culpabilizând fosta Securitate și PCRpentru că au instaurat și menținut un „regim dictatorial” înRomânia, totuși ei dovedesc, într-o măsură importantă, căau o percepție pozitivă asupra comunismului.

• Astfel, potrivit sondajuluidat, astăzi, publicității, 14 la sută dintre români considerăcomunismul drept o idee bună, bine aplicată; 47 la sută o ideebună, dar prost aplicată și numai 27 la sută, o idee proastă.

Un sfert dintre români cred că Ceaușescu a făcut bineRomâniei

De asemenea, ei au o părere, în general bună despre cei doiconducători comuniști, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu,cu un plus pozitiv în ceea ce-l privește pe Ceaușescu. Astfel,fostul dictator „a făcut bine României” (25%); a făcut și bine șirău (46%); a făcut rău României (15%).

„Tot înainte” era mai bine

Aproape jumătate dintre români (49%) consideră căînainte de 1989 era mai bine, iar 14% dintre ei zic că era la felca în prezent. Numai 23% spun că o duc mai bine în Româniaanului 2010. Motivele pentru care cei intervievați susțin acestlucru sunt, în ordine: lipsa șomajului (62%), trai decent (26%),posesia unei locuințe (19%), siguranța zilei de mâine (12%), ordineși siguranță publică (11%), salarii bune (7%) etc.
Negativele perioadei comuniste sunt: lipsa de libertate (69%),sărăcia, lipsa de alimente și utilități (47%), lipsa de informații(11%), dictatura (6%), torturi, crime (4%) etc.

„Aproape nimeni” nu a avut de suferit încomunism

Același sondaj relevă și motivația acestei percepțiigeneral-pozitive. La întrebarea „Dumneavoastră personal saufamilia dumneavoastră ați avut de suferit de pe urma regimuluicomunist?”, 78% dintre intervievați au răspuns negativ.Doar 3 procente spun că au avut de suferit personal, 6% au avutrude care au avut de suferit, iar în cazul a 4% dintre ei,problemele s-au răsfrânt atât asupra lor personal, cât și a altormembri ai familiei.

Dosarele Securității… Nu, mulțumim!

La capitolul Securitatea Statului, răspunsurile au dovedit căjumătate dintre ei (49%) nu sunt interesați să aibă acces ladosare, doar 40% fiind interesați să facă acest demers. Cu toateacestea, 75 de procente susțin ca foștii colaboratori ar trebui săfie demiși din funcțiile publice și să li se interzică ocupareaunor funcții publice o perioadă de timp. 16 la sută din acestprocent vor ca foștii colaboratori să fie condamnați pentrudeclarații false.

Să fie Muzeu și Zi Națională. Dacă se poate pe 22 sau pe23

În ceea ce privește memoria asupra comunismului, 51% dintreromâni consideră că este necesară înființarea Muzeul Național alDictaturii Comuniste din România, iar 52% că este necesarăstabilirea unei Zile Naționale de Comemorare a Victimelor RegimuluiComunist din România. 16% dintre intervievați consideră că ziua de22 decembrie ar fi data cea mai justificată pentru un astfel deeveniment, în timp ce 10% s-au gândit că data de 23 august ar fimai nimerită.

Presa, școala de comunism

Sondajul mai arată că sursele cele mai importante de informareprivind istoria comunismului din România sunt, în ordine: presa(56%), școala-universitatea (33%), familie (21%) etc

Inchide