• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

România, între sursă de bani pentru paradisurile fiscale și teren pentru spălat banii: unde s-au dus peste 30 de miliarde de dolari

România, între sursă de bani pentru paradisurile fiscale și teren pentru spălat banii: unde s-au dus peste 30 de miliarde de dolari
În perioada 2000-2008, din România au ieșit, sub formă de fluxuri financiare ilicite, 32,4 miliarde de dolari. După media anuală, de 3,6 miliarde de dolari, țara noastră se clasează pe locul 28 în lume, conform unui studiu al think tank-ului american Global Financial Integrity

În perioada 2000-2008, din România au ieșit, sub formă defluxuri financiare ilicite, 32,4 miliarde de dolari. După mediaanuală, de 3,6 miliarde de dolari, țara noastră se clasează pelocul 28 în lume, conform unui studiu al think tank-ului americanGlobal Financial Integrity. Autorii studiului precizează că acestesume reprezintă ieșirile de capital considerate ilicite, un exemplufiind expatrierea profitului prin metode la limita legii, înspecial când vine vorba despre prețurile de transfer, destinațiilefiind paradisurile fiscale sau statele cu o fiscalitate maiscăzută. În cazul în care cele 3,6 miliarde de dolari ar reprezentadoar profit externalizat de către multinaționale, ar însemna căpierderea la bugetul statului a fost, în fiecare an, de aproape 580de milioane de dolari, prin neimpozitarea acelui profit cu 16%.

Vecini cu Panama și Belarus la fluxurile financiareilicite

Ei precizează de asemenea că aceste valori, la care s-a ajunsprin aplicarea a două metodologii, una dintre ele aparținând BănciiMondiale, sunt conservatoare, respectiv indică valorile cele maisigure și nu vârfurile posibile. În clasament, România esteîncadrată de Panama, locul 27, cu 3,94 miliarde de dolari și deBelarus, locul 29, cu 3,55 miliarde de dolari. Primele cinci locuriale acestui clasament sunt ocupate, în ordine, de China (241,7miliarde de dolari), Federația Rusă (47,47 miliarde de dolari),Mexic (46,23 miliarde de dolari), Arabia Saudită (33,5 mld. dolari)și Malaezia (32,6 mld. dolari). Conform studiului citat, ieșirileilegale de bani din țările monitorizate au ajuns la 1.440 demiliarde de dolari în 2008, de la 1.260 de miliarde de dolari în2000.

Multinaționalele „ascund” profiturile în paradisurifiscale

Una dintre principalele metode de a exporta capitalul dinRomânia în state cu taxe și impozite mai mici vizează prețurile detransfer. „O mare companie multinațională a obținut un profitconsistent în România și consideră că un impozit de 16% este preamult. Își face o companie într-un paradis fiscal sau într-un statcu o fiscalitate mai atractivă decât în România și începe să emităapoi pe numele acelei firme facturi pentru consultanță saumanagement, de exemplu, astfel încât banii ajung acolo în schimbulunor servicii care sunt greu de estimat ca valoare, dacă ele,într-adevăr, sunt și prestate”, a explicat pentru gândul GabrielSincu, tax partner Mazars. Sumele plătite uneori pentru serviciifictive se scad din profitul înregistrat în România, scăpând astfelde impozitul pe profit.

Fiscul duce lipsă de inspectori bine calificați, cusalarii care să „îi ferească” de tentații

În ceea ce privește aceste prețuri de transfer, pentru căprincipala metodă de verificare este comparația, inclusiv cutranzacții efectuate în cadrul aceluiași grup în trecut, autoriistudiului citat precizează, la un moment dat, că unele dintreaceste prețuri au devenit, prin folosirea lor de mai multe ori,norme, ceea ce înseamnă că scapă de multe ori atenției Fiscului dinrespectivul stat.
În ceea ce privește capacitatea Fiscului din România de a combateacest fenomen, Sincu susține că singura soluție este aplicarea”metodei BNR” în ceea ce privește inspectorii. „Trebuie să fie bineplătiți și bine instruiți. Pentru a verifica astfel de dosare, estenevoie și de experiență, și de salarii care să elimine tentațiile.Uitați-vă la BNR, care a investit încontinuu în personalul său.Rezultatele sunt clare”, a declarat el. „Este timpul ca inspectoriiFiscului să depășească nivelul în care dau amenzi pentru că a fostintrodus greșit un număr de cont pe o factură”, a adăugatSincu.
Discuția privind paradisurile fiscale la care apelează unelecompanii din România a fost reaprinsă recent cu ocazia protestelorprivind majorarea prețului carburanților. Atât Sorin Blejnar, șefulFiscului, cât și Gheorghe Ialomițianu, ministrul FinanțelorPublice, au anunțat recent că ANAF investighează dacă nu cumvaunele companii de pe această piață își „ascund” o parte dinprofituri în paradisurile fiscale.

România, un posibil teren propice pentru spălareabanilor

Faptul că România a avut ieșiri de fluxuri financiare ilicite decapital, în medie, de 3,6 miliarde de dolari nu înseamnă că țaranoastră nu este privită de unii investitori ca un loc în care sepot spăla bani. „Nu mă pronunț asupra acestui studiu pentru că nul-am citit încă. Este clar că se fac asemenea transferuri și că elesunt făcute de multinaționale. Ceea ce pot să vă spun însă este cădin datele BNR, calculate după metodologia FMI, reiese că Româniaare intrări de capital mai mari decât ieșirile, ceea ce înseamnă căși România este un teren propice pentru spălarea de bani”, adeclarat pentru gândul analistuleconomic Ilie Șerbănescu. În raportul privind balanța de plăți, lacapitolul 3 intitulat „Erori și Omisiuni” este trecută cifra de 450de milioane de euro pentru perioada ianuarie-octombrie 2010, ceeace înseamnă, după cum explică el, că „în acea perioadă, în Româniaau intrat acești bani care nu pot fi găsiți nicăieri, nici îninvestiții, nici

Inchide