Ce este programul IMM Invest România și cum pot aplica antreprenorii români

Redactor:
Alex Ciutacu
Ce este programul IMM Invest România și cum pot aplica antreprenorii români
Ministerul Finanțelor Publice a elaborat normele metodologice de aplicare ale Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM Invest România, pentru care alocă în acest an garanții în valoare de 700 de milioane de lei.

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat normele metodologice de aplicare ale Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România, pentru care alocă în acest an garanții în valoare de 700 de milioane de lei. 

Programul încurajează și stimulează dezvoltarea IMM-urilor prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate acestora.

Proiectul de act normativ stabilește: costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri care se compun din ROBOR 3M + marjă fixă, astfel: pentru creditele garantate de stat în proporție de 80%, marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele garantate de stat în proporție de 50%, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include prima unică de garantare și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).

Prima unică de garantare compusă din comisionul de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului și comisionul de administrare datorat de beneficiar F.N.G.C.I.M.M; criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, cât și pentru instituțiile de credit ce vor să participe în Program; detaliile documentelor necesare și fluxul acestora între instituția de credit și FNGCIMM în vederea acordării garanției de stat, precum și monitorizarea acesteia și modalitățile de recuperare a sumelor plătite în cazul în care instituția de credit solicită plata garanției; modelul convențiilor care se va încheia între MFP și cele două fonduri de garantare și instituțiile de credit necesare derulării programului se aprobă prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice și vor fi similare celorlalte programe de garanții de stat; detaliile codurilor CAEN necesare implementării proiectelor de dezvoltare/înființare a centrelor de agrement, inclusiv a celor destinate dezvoltării/înființării bazelor de tratament balnear precum și codurile CAEN excluse de la acordarea de garanții (intermediere financiară, fabricare armament, jocuri de noroc, comerț cu ridicata sau amănuntul, activități de protecție etc.).

De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.

Programul IMM Invest România constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program, astfel: garanție de stat în procent de 80% pentru credite de investiții finanțare proiecte de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare, cu o valoare maximă a finanțării garantate de 1.250.000 lei; garanție de stat în procent de 50% pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu o valoare maximă a finanțării garantate de 5.000.000 lei; Garanție de stat în procent de 50% pentru credite de investiții cu o valoare maximă a finanțării garantate de 10.000.000 lei.

Un beneficiar poate cumula facilitățile de garantare a finanțării cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei.

Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și de maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni.

Inchide