Cum vrea statul să scoată 100 de milioane de euro din piatră seacă

Cum vrea statul să scoată 100 de milioane de euro din piatră seacă
Ministerul Agriculturii va face o economie la bugetul de stat de circa 102 milioane euro pentru că intenționează să nu mai acorde, din acest an, subvenții pentru terenurile necultivate.

Ministerul Agriculturii va face o economie la bugetul de stat decirca 102 milioane euro pentru că intenționează să nu mai acorde,din acest an, subvenții pentru terenurile necultivate.

Oficialii instituției nu au o cifră exactă a celor care nu vormai primi acești bani, care, în acest an, sunt stabiliți la 85 europe hectar. „Recensământul agricol care va avea loc în acest an vaidentifica toate terenurile nelucrate și pe cei care nu îșilucrează terenurile”, au declarat pentru Gândul reprezentanți dinMinisterul Agriculturii.

1,2 milioane de hectare sunt necultivate

În statisticile APIA sunt înregistrate circa 1,2 milioanehectare care sunt necultivate, dar sunt întreținute cu un minim delucrări, așa cum prevăd regulile europene pentru a primi fondurieuropene. „Prin această decizie de a nu mai da subvenții pentruterenurile nelucrate vrem să încurajăm proprietarii terenurilor săle cultive”, a declarat ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, cuprilejul lansării campaniei de depunere a cererilor pentrusubvenții pe hectar. În schimb, proprietarii acestor terenuri vorprimi în continuare subvenția de la Comisia Europeană pe hectar, de81 euro pe hectar în acest an, dacă dovedesc că asigură lucrăriminime de întreținere a suprafețelor. În afară de aceste terenuriîntreținute, la nivel național există și suprafețe care nu suntîntreținute în niciun fel, și pentru care nici până acum nu s-audat niciun fel de subvenții.

uprafața totală a acestora este de circa 2 milioane hectare,potrivit estimărilor sindicatelor din agricultură. În acest anfermierii vor primi subvenții de 166 euro pe hectar, din care 81euro pe hectar de la Uniunea Europeană și de 85 euro pe hectar dela bugetul de stat. Astfel, producătorii agricoli vor primi înacest an de la Comisia Europeană circa 730 milioane euro, la carese vor adăugă 635 milioane euro de la bugetul de stat. În 2009subvenția a fost de 116 euro pe hectar. Pe de altă parte, Agențiade Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), care, printrealtele, se ocupă cu acordarea subvențiilor pe hectar, are problemecu subvențiile acordate în anii anteriori. Din cauză că uniifermieri au dat declarații greșite de suprafețe, Comisia Europeanăa decis, în urma unui audit, că țara noastră trebuie să plătească o”corecție” de 10% din suma plătită, de 420 milioane euro. Înprezent autoritățile încearcă să reducă substanțial această”corecție”, de la 42 milioane euro la 2,2 milioane euro. APIA vaacorda subvenții în acest an pentru 1,12 milioane beneficiari cu9,6 milioane hectare. Pe de altă parte, CE i-a reținut Românieicirca 8 milioane euro drept penalizare de întârziere în acordareasubvențiilor pe 2007.

Terenurile nelucrate, impozitatesuplimentar

Recent, ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, a anunțat căeste un susținător al ideii de impozitare suplimentară a celor carenu lucrează suprafețele agricole. Ministrul nu a avansat un nivelal acestui nou impozit. Tema taxării terenurilor nelucrate a fostmenționată în vara anului trecut și de președintele Traian Băsescu,care a declarat că subvențiile trebuie primite doar de cătreagricultorii care își cultivă terenul, iar cei care îl păstreazănelucrat, „în interes speculativ”, ar trebui să plătească taxe șipenalități.

INFO PLUS

1,2 lei pe litru, subvenția la motorină

Fermierii ar putea beneficia de motorină subvenționată.Ministerul Agriculturii va propune reducerea până la 21 euro pe1.000 litri motorină, ceea ce ar echivala cu o subvenție de 1,2 leipe fiecare litru de motorină. Ministerul a anunțat de asemenea căaceasta nu va mai fi colorată cu aditivi.

Inchide