Udrea, la Interviurile Gândul (2). „Vin tot felul de pile să le angajez la minister. De la oameni care mă așteaptă la poartă, până la colegi”

CP: Cu ocazia vizitei șefului FMI în România, domnul Traian Băsescu a vorbit despre o nouă formă de spraveghere a FMI-ului după încheierea actualului acord, sau deschiderea unei linii flexibile de credit. E un nou împrumut.

RF: Din partea cui vin acestepile?
– De peste tot. De la oameni care îmi trimit scrisori, care îmiscriu pe blog, care mă așteaptă la poartă, până la colegi,cunoștințe. Toată lumea crede că la stat poți să vii să te angajezipentru că nu contează dacă muncești sau te priocepi sau nu.

CP: Dar dumneavoastră când veți face concedierile nuveți ști care au venit pe pile și care nu?
– Ideea e ca cei care rămân să fie competenți pe posturile pe carele ocupă și sigur să rămână în urma unui concurs, deci nu în urmaunei aprecieri.

CP: Domnul Blaga îi sfătuia pe profesori, după modelulpersonal, să se recalifice.
– UE ne dă 3,2 miliarde de euro pentru recalificare. Probabil cătoți aceia care nu corespund locurilor pe care le ocupă sau, pur șisimplu, din nevoia de a micșora cheltuielile pentru a nu ducestatul în colaps, asta face ca unii dintre cei care sunt OK pefuncțiile lor să trebuiască să-și găsească altceva de lucru, nevoiaaceasta ar trebui să ducă la recalificare.

RF: Ce recalificare ar putea primi undascăl?
– Acum fiecare în funcție de ce oportunități are, de ceposibilități are mai departe de a se angaja undeva. Sunt persoanecare intră în mediul privat, care își deschid propriile afaceri.Dacă e profesor de limba engleză poate să devină translator.

RF: Îi sfătuiți pe profesorii care au lefuri mici săintre în mediul privat pentru salarii mai bune?
– Nu, nu aș intra în domeniul acesta, dar îi sfătuiesc pe cei caresunt nemulțumiți de cât câștigă astăzi să încerce să își găseascăun loc de muncă potrivit exigențelor proprii pe care le au, dar șipotrivit competențelor pe care le au. Probabil că acest lucru nu sepoate întâmpla într-o lună, dar se poate întâmpla într-o perioadăde timp.

RF: Și dumneavoastră sunteți cadru universitar. Cepărere aveți despre salarizarea din învățământ. Ați fi putut trăidoar din salariul de lector?
– Depinde. Nu știu dacă toate lefurile sunt suficiente. Sunt șilefuri mari în sistem, sunt și lefuri mici, mă refer la învăământulpreuniversitar, dar și activitatea pe care o depun, numărul de orepe care îl prestează, faptul că au trei luni vacanță pe an, astasunt lucruri care nu se întâmplă în toate domeniile.

CP: Există la nivelul guvernului vreo cifră a celorcare vor fi concediați anul acesta?
– Categoric, nu.

CP: Și atunci cum vă facețicalculele?
– În funcție de aplicarea acestor standarde de cost, vom vedeaexact care e numărul de persoane care vor fi disponibilizate.

CP: Există un studiu de impact al acesteilegi…
– La acest moment, există doar studiul sau concluziile care aratăexact care ar fi standardele de cost. Merg prin țară și mi se spunecă sunt primării care nu își mai pot acoperii salariile, trebuie săne dea bani guvernul și eu îi întreb câți angajați au acesteprimării. Au numărul de angajați necesar sau v-ați angajat toțirudele, prietenii?… Vă dau exemplul dintr-o comună cu 300 delocuitori, iar din aceștia 200 lucrau la primărie. Nici nu putem săgândim relația cu statul că noi, cetățenii, avem toate drepturileiar statul trebuie să le satisfacă. Noi trebuie acum să luăm niștemăsuri: ori intrăm în colaps cu totul, ori luăm măsurilenecesare.

Partea a doua, în rezumat:

• Vă pot spune că în acest momentnu există nici o discuție legată de un nou acord cu FMI.
• Vă dau exemplul ministeruluimeu: în urma comasării celor două ministere, am un minister de 892de persoane. În opinia mea, acest minister poate funcționa cu maipuțini oameni, însă legislația actuală nu permite concedierea așaușor.
• Vom face în perioada următoaretoate măsurile de modificare a legislației astfel încât să putemface restructurarea sectorului bugetar în continuare pe acesteprincipii de eficiență și încercăm să creștem încasările la bugetprin combaterea evaziunii fiscale.
• există o risipă fantastică înceea ce privește cheltuirea banului public la capitolul investiții.Investițiile făcute de stat sunt mult mai scumpe decât le-ar faceun privat și de multe ori mult mai proaste. Uitați-vă ladrumuri!
• Vă dau un exemplu cum se facangajările la stat. Sunt ministru. Credeți-mă că vin tot felul depile să angajezi persoane. Nu contează că în viața lor au muncitsau nu au muncit ceva. Nu contează dacă știu sau nu cum se mănâncătreaba în ministerul ăsta. Vin la angajare. În mare, cam așa se facangajările la stat. Statul e un sac fără fund de unde oricine poatesă vină să ia că nu se vede. Solicitările vin de la oameni care îmitrimit scrisori, care îmi scriu pe blog, care mă așteaptă lapoartă, până la colegi, cunoștințe. Toată lumea crede că la statpoți să vii să te angajezi pentru că nu contează dacă muncești saute priocepi sau nu.
• Recalificarea profesorilor?Acum fiecare în funcție de ce oportunități are, de ce posibilitățiare mai departe de a se angaja undeva. Sunt persoane care intră înmediul privat, care își deschid propriile afaceri. Dacă e profesorde limba engleză poate să devină translator.

CP: Cu ocazia vizitei șefului FMI în România, domnulTraian Băsescu a vorbit despre o nouă formă de spraveghere aFMI-ului după încheierea actualului acord, sau deschiderea uneilinii flexibile de credit. E un nou împrumut.
– Nu cred că a fost o solicitare concretă. Nu am avut ocazia sădiscut. Vă pot spune că în acest moment nu există nici o discuțielegată de un nou acord cu FMI. Asta categoric.

CP: De ce, până acum, guvernul nu a luat una dintrecele două măsuri pe care le cere FMI: fie restrângerea drastică asectorului bugetar pentru a reduce cheltuielile, fie creștereataxelor?
– Am încercat, prin reducerea numărului de agenții, prin comasareadiverselor instituții aflate în subordinea ministerelor, prinreorganizarea ministerelor. Am încercat să reducem sectorul bugetarcare are foarte mulți salariați angajați în ultimul an alguvernării Tăriceanu și am rămas cu această moștenire. Însă, efoarte greu din cauza legislației. Vă dau exemplul ministeruluimeu: în urma comasării celor două ministere, am un minister de 892de persoane. În opinia mea, acest minister poate funcționa cu maipuțini oameni, însă legislația actuală nu permite concedierea așaușor.

CP: Înțeleg că restructurarea sectorului bugetar e multmai complicată.
– E mult mai complicată, e mai mult decât voința noastră, dar o vomface. E de preferat să ai un sector bugetar eficient. Să ai atâțiaoameni de care e nevoie. Nu mai mulți, nu care să stea degeaba. Vomface în perioada următoare toate măsurile de modificare alegislației astfel încât să putem face restructurarea sectoruluibugetar în continuare pe aceste principii de eficiență și încercămsă creștem încasările la buget prin combaterea evaziuniifiscale.

CP: Purtăm această discuție la un an de când a începutcriza și de când guvernul Boc a preluat puterea . Vorbiți despreplanuri, despre ceea ce urmează să facem…
– Toate țările din jurul nostru au încercat măsuri care nu au fostatât de eficiente pe cât s-a crezut. Și toate au revenit cu altemăsuri. Acum am văzut că și Bulgaria și Grecia vor să ia un set demăsuri pe care și noi încercăm să-l luăm. Cum ar fi vânzareatuturor activelor pe care le mai are statul, crearea unui fond deinvestiții. Și noi vrem să facem lucrul acesta. Guvernele încearcămăsuri care fie au efectul scontat, fie nu au efectul scontat șiatunci vin cu programe noi.

CP: Excludeți total o creștere a TVA-ului sau a coteiunice pentru anul acesta și anul viitor?
– Nu există nicio o discuție referitoare la creștereaTVA-ului.

CP: Răspunsul dumneavoastră nu este foarte corect. Euv-am întrebat dacă excludeți total, nu dacă a existăacum.
– Nu mi-aș da eu cu părerea, pentru că deciziile sunt în funcție deevoluțiile economice. În acest moment este exclus.

CP: Dar nu se știe niciodată.
– Pot să vă spun că, în acest moment, oricare din membriiguvernului exclude creșterea TVA-ului. Preferăm să ne gândim laalte măsuri.

CP: Spuneți-mi, până acum, cum credeți că s-a descurcatguvernul Boc în combaterea efectelor crizei? Vedem că în sectorulbugetar nu s-a restructurat.
– Cred că aici mai trebuie să lucrăm. Restructurarea nu se referănumai la angajații din ministere, ci și la administrația publicălocală. Pentru aceasta s-au făcut deja standarde de cost.

CP: Înțeleg că sunteți în discuții cu FMI pentru o legecare va pune în aplicare aceste lucruri.
– Da, sunt trimise deja la Fond. S-a lucrat la aceste standarde. Deasemenea, ministerul nostru lucrează la standarde de cost pelucrările publice, pentru că există o risipă fantastică în ceea ceprivește cheltuirea banului public la capitolul investiții.Investițiile făcute de stat sunt mult mai scumpe decât le-ar faceun privat și de multe ori mult mai proaste. Uitați-vă ladrumuri!

CP: Există astăzi o anchetă în presă care face referirela un proiect început de predecesorul dumneavoastră, domnul Blaga,la Ministerul Dezvoltării și moștenit acum de dumneavoastră.Investiția de la patinoarul de la Brașov, de zece milioane deeuro.
– El a fost terminat anul trecut. A fost aprobat prin hotărâre deguvern, având în vedere organizarea festivalului olimpic alTineretului European pe Valea Prahovei și în Brașov este util. Vincopii, sunt dornici să învețe să patineze. Părinții își aduc acolocopiii pentru asta, se face o școală de patinaj. E clar căinvestițuia este utilă.

RF: Întrebarea e cum s-a făcut această investiție,informațiile fiind că e vorba de o atribuire directă fără licitațieunui consilier local al PD-L.
– Eu nu cunosc cine e persoana respectivă, important e caprocedura, să fi respectat legea. Înțeleg că e un punct de vedereal domnului Blaga.

CP: Să ne întoarcem la tema dinainte. O lege pentrureducerea costurilor în administrația locală. De aici vor rezultaconcedieri, șomeri. Ce le spuneți cetățenilor care în acest momentsunt angajați la stat și care își vor pierde locurile demuncă?
– Vă dau un exemplu cum se fac angajările la stat. Sunt ministru.Credeți-mă că vin tot felul de pile să angajezi persoane. Nucontează că în viața lor au muncit sau nu au muncit ceva. Nucontează dacă știu sau nu cum se mănâncă treaba în ministerul ăsta.Vin la angajare. În mare, cam așa se fac angajările la stat. Statule un sac fără fund de unde oricine poate să vină să ia că nu sevede.

Citește și

EXCLUSIV Elena Udrea, la InterviurileGândul: Cine este adevăratul urmaș al luiTraian

Udrea, la Interviurile Gândul (3). „Nuștiu ce rată am la credit. Eu mai mult las lucrurile astea pe seamasoțului. Încerc să vând din proprietăți ca să pot să achit acestcredit”

Udrea, la Interviurile Gândul (4). „Eusunt o persoană destul de credincioasă și cred că numai Dumnezeu aputut face să câștigăm”. Plus: informarea de la SRI în cazulVoicu

Udrea, la Interviurile Gândul (5).”Dictatura luminată înseamnă dictatura legii. E un stat care arenevoie să fie întărit”

Udrea, la Interviurile Gândul (6).”Singura autostradă care s-a construit i se datorează domnuluiTraian Băsescu. Ce-i cere luiBerceanu”

Elena Udrea la videochatul Gândul:Femeile au nevoie de mai mult respect, nu sunt pentru legalizareaprostituției

Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 a anunţat că urmează un nou...
Gina Pistol, OUT de la emisiune! Șefii de la Antena 1 au luat această decizie...
FOTO. Ea e femeia pentru care Walter Zenga ar fi părăsit-o pe Raluca! Seamănă foarte...
Brigitte Pastramă, în lacrimi la tv! A explicat de ce a divorțat, de fapt, de...
Ce meserie a avut Nicolae Ceaușescu în tinerețe. Chiar el a demolat clădirea unde a...
Situaţie îngrijorătoare pe şantierul Autostrăzii A3 Transilvania. Constructorul este, practic, inexistent
Insulele italiene, locuri de „pelerinaj sexual”. Care sunt cele mai vizitate
Gina Pistol, OUT de la emisiune! Șefii de la Antena 1 au luat această decizie...
EXCLUSIV! Adina Buzatu și-a câștigat primii bani din spălat parbrize. Cum a reacționat tatăl său...
ALARMANT! În plină pandemie Rusia a INSTALAT ceva în apropiere de ROMÂNIA. Cât de mare...
Nicolae Ceaușescu, gest RUȘINOS față de Arsenie Boca. De ce l-a amenințat și a făcut...
Toți cei care au WhatsApp trebuie să afle: schimbarea fără precedent se întâmplă acum
Leacul pentru COVID-19 ar putea veni de la o banală plantă care creşte şi în...
10 motive pentru care o femeie căsătorită îşi înşală soţul
SITUAŢIA ALARMANTĂ pe judeţe. Bucureştiul rămâne pe PRIMUL la numărul de infectări. Lista completă cu...
Familia care controlează una dintre cele mai mari tări şi bogate din lume. Ei au...
Top 3 cele mai norocoase zodii în data de 28 octombrie. Scorpionii vor avea mult...
Inchide