Proiectul de revizuire a Constituției: Reținerea nu poate depăși 48 de ore

Redactor:
Gândul
Proiectul legii de revizuire a Constituției, postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, prevede că reținerea unei persoane nu poate depăși 48 de ore, fiind astfel crescut termenul limită de 24 de ore stipulat în prezent de Legea fundamentală.
Proiectul legii de revizuire a Constituției, postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, prevede că reținerea unei persoane nu poate depăși 48 de ore, fiind astfel crescut termenul limită de 24 de ore stipulat în prezent de Legea fundamentală.

Proiectul legii de revizuire a Constituției, postat pe site-ulAdministrației Prezidențiale, prevede că reținerea unei persoane nupoate depăși 48 de ore, fiind astfel crescut termenul limită de 24de ore stipulat în prezent de Legea fundamentală.

Modificarea în acest sens este propusă la articolul 23 referitorla „Libertatea individuală”, din capitolul II privind „Drepturileși libertățile fundamentale”.

„Reținerea nu poate depăși 48 de ore”, se arată în proiectul derevizuire a Constituției.

În actuala Constituție se menționează, la articolul 23, indice3, că reținerea nu poate depăși 24 de ore.

Celelalte prevederi ale textului constituțional referitoare lalibertatea individuală sunt menținute în aceeași formă.

Proiectului legii de revizuire a Constituției României și untabel comparativ între textul actual al Constituției și textulpropus au fost postate, miercuri, pe site-ul AdministrațieiPrezidențiale.

Președintele Traian Băsescu a trimis Consiliului Legislativ,miercuri, proiectul legii de revizuire a Constituției, în vedereaavizării acestuia.

Administrația prezidențială precizează, într-un comunicat, că,în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Constituțieși având în vedere dispozițiile art. 19 din Legea nr. 47/1992privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,proiectul de lege privind revizuirea Constituției, inițiat de cătrepreședintele României, la propunerea Guvernului, după primireaavizului Consiliului Legislativ va fi transmis CurțiiConstituționale pentru verificarea respectării dispozițiilorconstituționale privind revizuirea.

„Ulterior, proiectul de revizuire însoțit de avizul CosiliuluiLegislativ și de decizia Curții Constituționale va fi înaintatParlamentului României, în vederea dezbaterii și adoptării lui”, semai arată în comunicat.

Adelina Dragomir, [email protected]

Inchide