ADMITERE ASE 2020. Calendar, acte necesare, probe, afișarea rezultatelor

ADMITERE ASE 2020. Calendar, acte necesare, probe, afișarea rezultatelor

Înscrierile la Academie de Studii Economice se fac exclusiv online, în perioada 13-17 iulie, pe platforma admitere.ase.ro. Perioada de înscrieri se încheie pe 17 iulie, ora 16:00.

Cum se desfășoară admiterea la ASE în 2020

 • Admiterea se desfășoară integral ONLINE pe platforma www.admitere.ase.ro;
 • Candidații se vor înscrie ONLINE, în perioada 13-17 iulie (pe 17 iulie până la ora 16.00), pe platforma admitere.ase.ro, pe care o vor folosi pentru întregul proces de admitere;
 • Candidații vor consulta în permanență platforma admitere.ase.ro și adresa personală de e-mail, pe care au comunicat-o în cadrul procesului de înscriere, pentru a fi la curent cu statutul pe care îl dețin și demersurile pe care trebuie să le urmeze în cadrul etapelor de admitere!
 • Candidații vor accesa permanent site-ul instituțional www.ase.ro și pagina de facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI pentru informații curente despre
  procesul de admitere!

Cum se desfășoarea înscrieriile la ASE în 2020

Înscrierile se fac EXCLUSIV ONLINE, în perioada 13-17 iulie, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile se încheie pe 17 iulie, la ora 16.00

În cadrul procesului de înscriere, candidatul:

 • Încarcă pe platforma admitere.ase.ro DOSARUL DE CONCURS, selectând facultatea unde se află programul universitar care constituie prima opțiune;
 • Achită, în funcție de numărul opțiunilor, TAXA DE ÎNSCRIERE, preferabil online în cadrul aplicației de înscriere, prin intermediul platformei admitere.ase.ro, conform modalităților de plată acceptate;
 • Formulează ORDINEA OPȚIUNILOR, pe forme de finanțare (buget, taxă) după ce consultă cu atenție codificarea opțiunilor; ordinea în care scrieți opțiunile este foarte importantă!
 • Așteaptă să primească din partea comisiei pe e-mail și pe platforma admitere.ase.ro FIȘA DE ÎNSCRIERE.

ATENȚIE!

 • Înscrierea este finalizată numai DUPĂ ce candidatul primește FIȘA DE ÎNSCRIERE.
 • Înscrierea se face O SINGURĂ DATĂ pe platforma admitere.ase.ro, indiferent de numărul de opțiuni.

Acte necesare pentru admiterea la ASE 2020 – Dosar de concurs

Se depune ONLINE pe platforma admitere.ase.ro, unde candidatul se înscrie cu numele său complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa sa de e-mail activă şi numărul de telefon.

Candidatul încarcă următoarele documente în format pdf sau jpeg/.jpg

1.Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;

2.Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020;

3. Eseul motivațional/eseurile motivaționale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat, apoi vor fi încărcate online.

4. Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;

5. Certificatul de naştere;

6. Cartea de identitate;

7. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

8. Declaraţia pe propria răspundere – document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

9. O fotografie tip legitimație, încărcată pe platformă;

10. Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar. Cei care vor plăti taxa de înscriere pe platforma admitere.ase.ro nu vor avea nevoie de încărcarea dovezii plății.

11. Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine;

12. Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici internaționali;

13. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

14. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

15. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru primele 2 opțiuni;

16. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

*În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

**Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

***Candidații sunt obligați să-și verifice pe platforma admitere.ase.ro și pe adresa de e-mail statutul la finalizarea fiecărei etape a procesului de înscriere online.

Calendar admitere ASE 2020

Graficul desfășurării concursului de admitere la propgramele de studii universitare de licență cu frecvență (IF)

Tot consursul se desfășoară exclusiv online pe admitere.se.ro.

 • 13-17 iulie (L-V) – (Vineri, 17 iulie, până la ora 16:00) – Înscrieri ONLINE pe admitere.ase.ro;
 • 20 iulie (L) – Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional;
 • 21 iulie (Ma) – Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul motivaţional, între orele 08:00-10:00 şi afişarea rezultatelor acestora. Depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa [email protected];
 • 22 iulie (Mi) –  Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine şi la programul de studii Limbi moderne aplicate – ora 9:00 -11:00 –  Susţinerea testului de competenţă lingvistică;
  Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică;

Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la programele cu predare în limba română sau la a doua limbă străină* – ora 12:00-14:00 – susţinerea testului de competenţă lingvistică;
Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică;
*Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 • 23 iulie (J) – Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de competenţă lingvistică, între orele 08:00- 10:00 şi afişarea rezultatelor acestora. Depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa [email protected];
 • 24 iulie (V) – Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi;
 • 24 – 28 iulie (V-Ma) – Marți, până la ora 16.00 – Depunerea online a declarației pe proprie răspundere din care reiese angajamentul ferm că va aduce originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă universitate, şi/sau plata online a jumătate din taxa anuală de şcolarizare;
 • 01 August (S) – Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi;
 • 01 octombrie – Înmatricularea în anul I;
 • 28 septembrie – 16 octombrie – Semnarea contractelor de studii și depunerea diplomei de bacalaureat în original.

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență la distanță și cu frecvență redusă (ID – IFR)

 • 13-17 iulie (L-V) – (Vineri, 17 iulie, până la ora 16:00) – Înscrieri ONLINE;
 • 20 iulie (L) – Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional;
 • 21 iulie (Ma) – Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul motivaţional, între orele 0800-1000 şi afişarea rezultatelor acestora;
  Depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa [email protected];
 • 22 iulie (Mi) – Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică* – ora 9:00 -11:00 – susţinerea testului de competenţă lingvistică;

*Numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau printr-un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică;

 • 23 iulie (J) – Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul de competenţă lingvistică, între orele 08:00- 10:00 şi afişarea rezultatelor acestora. Depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa [email protected];
 • 24 iulie (V) –  Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile scoase la concurs, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi;
 • 24 – 28 iulie (V-Ma) – Marți, până la ora 16:00 – Plata online a jumătate din taxa anuală de şcolarizare;
 • 01 August (S) – Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi şi a celor respinşi;
 • 01 octombrie – Înmatricularea în anul I;
 • 28 sept. – 16 octombrie – Semnarea contractelor de studii și depunerea diplomei de bacalaureat în original.

 

Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 anunţă un nou dezastru! Ce se...
A MURIT! Alain Delon, ce dramă! S-a stins la 79 de ani, răpusă de o...
FOTO. Laura Cosoi, dezbrăcată în așternuturi! Cum s-a lăsat pozată superba blondă
DOLIU in lumea politica! A MURIT! Ion Iliescu – Am aflat cu profund regret vestea...
Cea mai frumoasă gimnastă din lume, mesaj șocant: `Nu mai trăim în epoca de piatră!`...
Ungaria sfidează UE, afacerea uriașă pe care o face cu Rusia. Ce se întâmplă chiar...
Le-au injectat ser fiziologic în loc de vaccin. Unde s-a întâmplat
BANCUL ZILEI – Răpit si violat cu sălbăticie de 10 prostituate
Mai mulți asistenți și medici au fost „vaccinați“ cu ser fiziologic, în loc de ser...
A MURIT! Alain Delon, ce dramă! S-a stins la 79 de ani, răpusă de o...
Viață de bogătan! Ion Țiriac a uitat 2 Ferrari-uri într-un garaj din München. Ce s-a...
O cameră de monitorizare a SUPRINS ceva neașteptat într-o pădure din România. „Privire LASER în...
S-a aflat ce SALARIU are preşedintele SUA. Mulţi au rămas surprinşi de suma primită lunar
CTP a izbucnit nervos în direct la TV. Ce l-a dezamăgit nespus de mult, a...
BAYWATCH: Veste tristă. Atăzi trăiește pe străzi și caută în gunoaie: „Nu mă spăl pentru...
Vestea ȘOC a momentului: A MURIT. Era tânără, frumoasă și talentată
Theresa Ivancik, femeia cu bicepși de 40 de centimetri care este des confundată cu un...
Este oficial: Categoria de salariaţi care va putea ieşi la pensie la 57 de ani....
Cine este femeia care S-A ÎMBOGĂŢIT cu o resursă din Carpaţi de care românii NU...
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!
Inchide