CCR amână o decizie la sesizarea lui Iohannis privind Statutul funcționarilor publici

Redactor:
Liviu Dadacus
CCR amână o decizie la sesizarea lui Iohannis privind Statutul funcționarilor publici
Detalii pe Gândul.

Președintele României, Klaus Iohannis, a sesizat CCR în legătură cu Legea privind statutul funcționarilor publici, care prevede ca funcționarii publici să nu mai fie suspendați din funcție în cazul în care sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni.

Șeful statului argumentează că actul normativ diminuează standardele de integritate și afectează încredere cetățenilor în instituții.

„Legea supusă controlului de constituționalitate – determină diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei funcții publice și afectează profund încrederea cetățenilor în instituții. Aceste standarde se constituie într-un element component al statului de drept și al democrației constituționale, valori supreme în cadrul unei societăți democratice”, se arată în sesizarea înaintată CCR de președintele României.

„Acest lucru este valabil în toate cazurile exemplificate, unde valorile protejate sunt integritatea și prestigiul funcției publice, iar obiectivele unui stat de drept sunt cele de a asigura cetățenilor servicii publice de calitate și de a crea premisele pentru încrederea cetățenilor în instituțiile și autoritățile publice. De aceea, apreciem că instituirea unui astfel de privilegiu pentru funcționarii publici în cadrul Legii nr. 188/1999 nu este unul justificat obiectiv și rational”, argumentează șeful statului.

Un alt motiv invocat de președinte este că se încalcă îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin persoanelor cărora le sunt încredințate funcții publice.

„O prevedere care elimină sancțiunea suspendării raportului de serviciu al unui funcționar public trimis în judecată pentru infracțiuni de o anumită gravitate este de natură să aducă atingere standardelor etice și profesionale necesare pentru persoanele învestite cu autoritate a statului”, se arată în sesizarea șefului statului.

În ceea ce privește introducerea posibilității de delegare a competenței de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice prin ordin al Președintelui ANFP, șeful statului reclamă că „prin soluția legislativă se ajunge la situația ca un aspect esențial care vizează raportul de serviciu, reglementat de legea organică, să fie delegat printr-un act administrativ”.

Potrivit actului normativ, funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante de nivel inferior, chiar și atunci când funcția vacantă de nivel inferior este o funcție publică de execuție și nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere. În acest caz, funcția publică de execuție de nivel inferior va fi transformată într-o funcție publică corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată.

„În comparație cu persoanele care îndeplinesc condițiile de studii și vechime pentru ocuparea funcției publice vacante, acordarea priorității la ocuparea respectivei funcții unui funcționar public de conducere, chiar în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile de studii și vechime, reprezintă un privilegiu nejustificat rațional și obiectiv”, argumentează Klaus Iohannis.

Inchide