EXCLUSIV | Ministerul Finanțelor confirmă HAOSUL de la ONJN: ”Încălcări grave ale normelor legale” / Expert în gambling: ”Sat fără câini, balamuc!”

EXCLUSIV | Ministerul Finanțelor confirmă HAOSUL de la ONJN: ”Încălcări grave ale normelor legale” / Expert în gambling: ”Sat fără câini, balamuc!”
Publicat: 04/05/2023, 14:04
Actualizat: 04/05/2023, 14:10

Corpul de control al Ministerului Finanțelor a ”asediat” Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN), iar concluziile raportului întocmit pe data de 27 martie 2023 sunt devastatoare și oferă imaginea haosului permanentizat care a avut ca rezultat ”încălcări grave ale normelor legale în vigoare”. Neregulile nu reprezintă o surpriză, însă, pentru expertul în gambling Sorin Constantinescu, acesta declarând că totul era previzibil.

La momentul actual, ONJN are doar un președinte interimar – Mihail-Silviu Pocora, acesta fiind vicepreședintele Oficiului și exercitând atribuțiile de președinte.

În același timp, secretarul general al ONJN deține funcția prin ”exercitare temporară”, potrivit informațiilor publicate chiar pe site-ul instituției, iar întreaga activitate pare plasată pe ”nisipuri mișcătoare”, potrivit Raportului întocmit de Corpul de control al Ministerului Finanțelor.

Conform surselor Gândul, degetul acuzator este îndreptat și către controversatul Tudor Simota (mai multe informații AICI), cel care s-a și autosuspendat – în perioada 5 decembrie 2022 – 23 ianuarie 2023 – din funcția de director general pe care o ocupa la Direcția Generală de Supraveghere și Control din ONJN. Simota – fost șef al ONJN timp de doar 4 zile – a ales varianta autosuspendării în momentul în care a aflat că va fi cercetat disciplinar după ce a mers într-un ”control abuziv” la cazinoul de la hotelul Marriott.

Numit în funcția de șef al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în luna iunie, Tudor Simota nu a mai apucat să-și ia postul în primire înainte de a fi revocat, după numai patru zile, de prim-ministrul Nicolae Ciucă. Tudor Simota este acum șeful Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din ONJN, însă Raportul Corpului de Control al Ministerului Finanțelor devoalează o serie lungă de probleme grave în ONJN, prezentate punctual.

Sorin Constantinescu, expert în gambling: ”Au pierdut controlul la ONJN, nu mai au control asupra jocurilor, ar trebui schimbat ceva radical”

În exclusivitate pentru Gândul, Sorin Constantinescu – expert în domeniul jocurilor de noroc – a declarat că aceste concluzii ale Corpului de Control al Ministerului Finanțelor nu sunt absolut deloc surprinzătoare.

Pur și simplu, ONJN s-a transformat, în ultima perioadă, într-un ”sat fără câini”, spune acesta, iar situația era previzibilă de foarte mult timp. Nu există un președinte de mai multe luni, birocrația este la un nivel deprimant, implicarea factorului politic nu a contribuit la buna desfășurare a activității.

După cum știți, ONJN a fost propunere de lege pe teza mea de doctorat, eu l-am conceput, eu l-am inventat, ca să zic așa. Pe atunci, vorbim de anul 2012, erau jocurile de noroc la Ministerul de Finanțe. Era un haos total în acest domeniu, iar în anul 2013, atunci când a fost înființat ONJN, a pornit foarte bine. Dar a mers foarte, foarte bine până a intervenit factorul politic în ecuație. Prin 2017 a intervenit politicul, și-au pus oamenii în funcțiile de conducere și au distrus tot.

Din cauză că erau mai multe grupuri de interese politice, oamenii acestora au preluat poziții-cheie în ONJN, iar apoi a început balamucul. Și haosul care este acum, s-a pierdut orice fel de control, de vreo 8-10 luni de zile nu mai există nici președinte acolo. O instituție a statului așa de importantă, care colectează peste 1 miliard de euro la buget nu are președinte. Este o bătaie de joc, nu este deloc în regulă.

Vă dați seama, dacă e sat fără câini asta se întâmplă la ONJN, asta este consecința. Sunt multe nereguli și multe probleme, multă birocrație, în primul rând, ONJN este una dintre cele mai birocratice instituții ale statului, chiar și acum se mai cer dosare cu șină, se cer acte care, normal, nici nu ar trebui să se ceară. Dau un singur exemplu… Ei au un departament de control, care ar trebui să meargă prin sălile de jocuri și să controleze evaziunea fiscală, dacă intră minori etc… Dar ei merg la firme de jocuri și controlează să vadă dacă au plătit taxele și impozitele la ANAF. Deși sunt două instituții care aparțin de același minister și atunci ar putea să verifice în două secunde, accesând o bază de date.

Oamenii se concentrează pe chestia asta în loc să se concentreze pe probleme serioase, și atunci a crescut enorm evaziunea fiscală, sunt probleme cu tot mai mulți minori prinși prin sălile de jocuri…

Practic, au pierdut controlul la ONJN, nu mai au control aupra jocurilor, ar trebui schimbat ceva radical pentru a se putea relua controlul activității jocurilor de noroc pe teritoriul României”, a declarat Sorin Constantinescu, în exclusivitate pentru Gândul.

ONJN, fără președinte de mai multe luni

Teorie vs. practică la ONJN. Concluzii alarmante ale Raportului de control

ONJN – înființat prin OUG nr.20/27.03.2013, aprobată prin Legea nr. 227/19.07.2013  –  este organismul unic de specialitate care a fost înființat ”în scopul gestionării unitare a unor baze de date și a unui sistem informatic de monitorizare și control care să permită diminuarea evaziunii fiscale în domeniul jocurilor de noroc”, dar și pentru ”creșterea încasării taxelor și impozitelor la bugetul de stat”.

La baza înființării ONJN, se mai precizează pe site-ul instituției, a stat și necesitatea îmbunătățirii și adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicații sociale asupra unor categorii vulnerabile, ținând seama de necesitatea asigurării prevenirii dependenței de jocuri de noroc și a protecției minorilor.

Dacă în teorie totul pare pus la punct, în ceea ce privește transpunerea în realitate există nereguli grave, scoase în evidență de Raportul întocmit de Corpul de control al Ministerului Finanțelor.

În timpul controlului au fost verificate toate detaliile activității de licențiere desfășurată de ONJN, iar neregulile au apărut una după alta, alcătuind un adevărat cerc vicios.

Ca urmare a verificării documentațiilor de solicitare a licenței clasa I, licenței clasa a II-a și/sau autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, ale operatorilor economici WIIDING INTERNATIONAL LIMITED, CROWD ENTERTAINMENT LTD, NETBET ENTERPRISES LTD, NETBET ENTERPRISES LTD și METROPOLIS GRUP SRL:

  • Modul defectuos de organizare a documentelor în cadrul dosarelor, din punct de vedere al ordinii documentelor;
  • Dosare incomplete care au fost propuse spre aprobare Comitetului de Supraveghere;
  • Modul defectuos de calculare a termenului de 30 de zile pentru soluționarea solicitărilor de licență sau autorizație;
  • Nerespectarea termenului de 9 zile aferent depunerii documentațiilor complete pentru a putea fi propuse Comitetului de Supraveghere;
  • Notele către Comitetul de supraveghere sunt întocmite pentru a confirma că documentațiile sunt complete, deși din verificare s-au constatat documente lipsă;
  • Cererile de licență nu respectă formularul tip prevăzut în HG 111/2016;
  • Cererile de licență și/sau autorizare nu sunt depuse cu toate documentele impuse prin legislația specifică;
  • Lipsa unor prevederi legale sau procedurale cu privire la modul de constituire a dosarelor aferente solicitărilor de licență sau autorizații, respectiv ce documente se depun în original, ce documente se depun în copie (…);
Extras din Raportul de control al Ministerului Finanțelor

Corpul de control al Ministerului Finanțelor a constatat ”deficiențe similare” și la Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul ONJN.

”Încălcări grave ale actelor normative aplicabile procesului de verificare și aprobare a documentațiilor depuse de operatorii economici pentru obținerea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a licențelor pentru desfășurarea activităților conexe și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc”, se precizează în Raportul Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, fiind prezentate toate articolele de lege care au fost încălcate în desfășurarea activității.

Extras din Raportul de control al Ministerului Finanțelor

”Două grupuri care au acționat în contradictoriu” în cadrul ONJN

Echipele de control al Ministerului Finanțelor au identificat ”două grupuri” care au acționat ”în contradictoriu” în cadrul ONJN, din punct de vedere al ”modului de interpretare a prevederilor legale privind controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc”.

  • Grupul 1

Un grup a fost format din Tiberiu Alin Ion Teodor, președinte ONJN, Narcis Godeanu, secretar general ONJN, și consilieri juridici din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ – persoane care au inițiat Ordinul nr. 86/2021 și demersurile care au condus la propunerea privind suspendarea licențelor clasa a II-a acordate operatorilor economici care desfășurau activitate de organisme de evaluare a conformității fără a deține acreditare conform standardelor ISO 17020 și/sau ISO 17025 în domeniul jocurilor de noroc”, se arată în Raportul de control.

  • Grupul 2

Al doilea grup a fost reprezentat de Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc, structură care nu a fost implicată în procesul de inițiere a Ordinului nr. 86/2021 și care (…) nu a acceptat modul de interpretare abordat la nivelul președintelui și secretarului general al ONJN”, se arată în Raportul de control.

În documentele emise de al doilea grup nu s-au făcut referiri la regulamentul specific activității de solicitare și acordare a acreditării, respectiv Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și nici la regulamentele sau politicile organismului național de acreditare RENAR”

”Între cele două grupuri a oscilat Comitetul de supraveghere”

Corpul de control al Ministerului Finanțelor a mai constatat că între cele două ”grupuri” din ONJN, care au acționat ”în contradictoriu”, s-a aflat Comitetul de supraveghere, numai că acesta a avut o activitate ”oscilantă”.

Mai întâi s-a decis suspendarea unor licențe clasa a II-a ” acordate organismelor de evaluare a conformității care nu dețineau acreditare în domeniul jocurilor de noroc”, iar ulterior au fost revocate propriile decizii.

Într-o primă situație a decis suspendarea licențelor clasa a II-a acordate organismelor de evaluare a conformității care nu dețineau acreditare în domeniul jocurilor de noroc. (…) În a doua situație, ca urmare a plângerilor prealabile formulate de petente, Comitetul de supraveghere (n.red. – a hotărât) să își revoce deciziile privind suspendarea licențelor. (…)

În perioada 2016 – 2022, Comitetul de supraveghere a acordat licențe clasa a II-a operatorilor economici care au făcut dovada că sunt firme specializate în domeniul jocurilor de noroc prin prezentare unor certificate de acreditare acordate conform cerințelor ISO 17025 în alte domenii decât cel al jocurilor de noroc”, se precizează în Raportul de control.

”ONJN nu a emis ordinul prin care să publice condițiile minime tehnice de verificare”

În același Raport de control al Ministerului Finanțelor se mai concluzionează și că ONJN, deși ar fi trebuit să publice un ordin care stabilească foarte clar condițiile minime tehnice de verificare, nu a făcut acest lucru, ceea ce a avut ca rezultat ”imposibilitatea emiterii schemei de acreditare în domeniul jocurilor de noroc”.

Extras din Raportul de control al Ministerului Finanțelor

Faptul că ONJN nu a emis ordinul prin care să publice condițiile minime tehnice de verificare a condus la imposibilitatea emiterii schemei de acreditare specifice domeniului jocurilor de noroc, respectiv a condus la imposibilitatea acordării de acreditări specifice domeniului jocurilor de noroc de către organismul național de acreditare din România.

Aceste fapte relaționate de condiționarea ca operatorii economici solicitanți de licență clasa a II-a să prezinte un certificat de acreditare ISO a condus la situația în care licența clasa a II-a pentru organismele de evaluare a conformității să fie acordată doar operatorilor economici care au obținut acreditare de la alt organism național de acreditare.

Ca urmare a acestei situații generate și a nevoii de a acoperi lipsa ordinului de publicare a condițiilor minime tehnice de verificare, ONJN a acceptat în procesul de licențiere clasa a II-a certificate de acreditare conform cerințelor standardelor ISO 17020 sau 17025 care au fost acordate în alte domenii decât cel al jocurilor de noroc”, se mai arată în Raportul de control întocmit, pe data de 27 martie 2023, de Corpul de control al Ministerului Finanțelor.


Citește și:

Alexei Navalnîi, obligat să asculte discursurile lui Putin în fiecare seară: ”Răcnește din difuzoare la volum maxim, nu există scăpare”

EXCLUSIV | Av. Radu Dinulescu demontează încă o ”victorie” anunțată de Nicușor Dan: ”De ce insistă să lucreze în baza unui PUG nelegal?”

ANALIZĂ | Jurnalistul Aleksandr Smirnov: ”Scoasă în stradă de Occident, Rusia își vinde mărfurile oricui, dar cumpărătorii stabilesc prețurile”

Cutremur în USR după dezvăluirile GÂNDUL | Viceprimarul Tomescu demisionează după ce ”protejata” lui Vlad Voiculescu a fost numită director ASSMB

EXCLUSIV | Omul de afaceri Horia Simu, achitat de ÎCCJ, după 6 ani, în al doilea dosar ”ANRP”. Avocat: ”Alte persoane au fost artizanii infracțiunii”

Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Orașul care îi plătește pe oamenii fără adăpost cu 1.000 de dolari pe lună. Într-un...
Adevăratul motiv pentru care Răzvan Simion nu și-a invitat colegii la nunta cu Daliana Răducan...
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
Andreea Antonescu a spus ce crede despre relația Andreei Bălan cu Victor Cornea! Ce reacție...
VIDEO&FOTO Noi imagini cu Putin, Kim, doi căței, un cal și o limuzină. „Ce drăguți...
Babs, fosta lui Dorian Popa, 'selectată' în grămada de femei a fraților Tate! A mers...
„Se descurcă cât de bine poate!” Cum decurge tratamentul pentru cancer al lui Kate Middleton
Premieră în România: cod roşu de caniculă şi furtuni simultan. Nordul a fost măturat de...
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții",...
Cristian Molnar, tânărul luat de viitură în Italia, ar fi fost găsit după trei săptămâni...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Parbriz spart de piatră. RCA-ul acoperă un astfel de incident?
Un nou mare retailer intră pe piaţa din România şi va lupta cu Profi, Mega...
Când se ENERVA Ceaușescu, vai și amar! „Generale! Mâine să vină un tanc şi să...
Vehiculele din România care au INTERZIS. Se aplică de luni, 24 iunie
Jafuri ca în codru în România. Care sunt victimele vânate de hoți
Andreea Bălan, apariție de revistă în ziua în care a împlinit 40 de ani: „Am...
Localitatea din România fără caniculă! Ieri au fost doar 13 grade. Singura oază de răcoare...
Maria Dragomiroiu, mărturisiri cutremurătoare despre momentul în care a fost la un pas să își...
Ce surpriză i-a pregătit Victor Cornea Andreei Bălan de ziua ei de naștere: ”La mulți...
BANCUL ZILEI. Niște canibali îl prind pe BULĂ: Plătești 100 de $, iei bătaie sau...
Dalai Lama trebuie să-și „corecteze” opiniile politice, au spus oficialii chinezi
×