Cum au declarat deputații perdelele forestiere „de interes național” după mai bine de 14 ani

Redactor:
Raluca Pancu
Cum au declarat deputații perdelele forestiere „de interes național” după mai bine de 14 ani
În fiecare iarnă, autoritățile se confruntă cu problema drumurilor înzăpezite, lipsa perdelelor forestiere implicând costuri din ce în ce mai mari pentru protecția drumurilor naționale și autostrăzilor în vederea garantării siguranței cetățenilor. "De 14 ani, de cand este în vigoare Legea perdelelor forestiere, în România s-a reușit realizarea a doar nouă km de perdele forestiere din totalul de 1.720 km, estimate necesar", declara, anul trecut, fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer. Una dintre cauzele principale: procedura complicată de expropiere, reglementată deopotrivă de Legea nr. 255/2010 și Legea nr.289/2002, două acte normative distincte. Clarificarea cadrului legislativ a venit în urma adoptării, în septembrie, anul trecut, de către Guvernul Cioloș a Ordonanței de urgență nr. 50/2016, prin care s-a stabilit că exproprierea pentru căile de comunicație se va face doar utilizând prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. La opt luni distanță, proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2016 a fost luat în dezbatere "în regim de urgență" de către deputații din Comisia de agricultură și adoptat cu modificări și completări în unanimitate de voturi.

„Prin urgentarea acestor măsuri va crește suprafața forestieră a țării prin împădurirea terenurilor degradate și prin crearea de perdele forestiere de protecție în special împotriva înzăpezirilor, protecția localităților și a diverselor obiective economice (…) De ce reprezintă perdelele forestiere de protecție o soluție viabilă, și nu împăduririle masive pe suprafețe mari? Răspunsul este dat de necesitatea rezolvării celor două provocări, respectiv încălzirea globală și criza alimentară”, susține președintele Comisiei de agricultură a Camerei Deputaților, Ioan Munteanu, în cadrul unui comunicat de presă.

Modificările adoptate de Comisia de agricultură a Camerei Deputaților vin după ce, timp de 14 ani, de cand este în vigoare Legea perdelelor forestiere, s-au realizat „doar nouă km de perdele forestiere din totalul de 1.720 km, estimate necesar” pentru protecția drumurilor naționale și autostrăzilor, declara fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, pe 1 septembrie anul trecut, în cadrul unei conferințe de presă la sediul Ministerului Mediului.

Una dintre cauzele principale era procedura complicată de expropiere, reglementată deopotrivă de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, două acte normative distincte.

„Astfel că Romsilva, care a fost desemnată expropriator în numele statului român pentru realizarea de perdele de protecție, trebuia să aplice două legi cu proceduri distincte, deși scopul urmărit era același: realizarea perdelelor forestiere de protecție. Acest lucru ducea la imposibilitatea demarării procedurilor de expropriere”, mai declara Palmer, la acel moment.

Prin urmare a fost adoptată Ordonanța de Urgență nr. 50 de către Guvernul Cioloș, prin care s-a abrogat procedură de expropriere din Legea nr.289/2002 și s-a prevăzut că expropierea pentru căile de comunicație se va face de-acum încolo doar utilizând prevederile Legii nr.255/2010.

La mai bine de opt luni distanță, proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2016 a fost luat în dezbatere „în regim de urgență” de către deputații din Comisia de agricultură și adoptat cu modificări și completări în unanimitate de voturi. Proiectul va permite „realizarea perdelelor forestiere de protecție ca lucrări de interes național, cu asigurarea unei drepte și prealabile despăgubiri în favoarea proprietarilor de terenuri suspuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010”, iar, prin modificările aduse legii, realizarea perdelelor de protecție se va face de către Regia Națională a Pădurilor, în calitate de autoritate contractantă, iar finanțarea se va asigura de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare, din fonduri externe nerambursabile și din Fondul de mediu, potrivit președintelui Comisiei de agricultură a Camerei Deputaților.

Ce prevăd modificările adoptate de Comisia de agricultură a Camerei Deputaților:

1. La articolul I punctul 1, aliniatul (5) al articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: „(5) Documentațiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.”

Motivarea comisiei: „Întrucât Romsilva nu poate să fie autoritate contractantă decât pentru terenurile proprietate publică a statului, Gărzile forestiere vor realiza studiile de fezabilitate și proiectele tehnice”.

În forma inițială, era prevăzut doar că „Realizarea obiectivelor de investiții privind realizarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în calitate de autoritate contractantă”.

2.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11 cu următorul cuprins: „11. La articolul 6 alineatele (1) și (2)  se modifică și vor avea următorul cuprins: Art. 6 (1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală”.

„(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor.”

3. La articolul I punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „2. La articolul 7 alineatul (3), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. „

5. La articolul 25 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva”.

În forma inițială, era prevăzut că „Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoale silvice, care au obligația să asigure paza acestora împotriva furturilor și pășunatului neautorizat”.

6. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art 29. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecție”.

În forma inițială, era prevăzut că „Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin comisariatele de regim silvic și cinegetic și ocoalele silvice pe a căror rază se află, organizează controlul asupra modului în care se aplică regulile silvice și de pază a vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, precum și cele referitoare la circulația materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri”.

8. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.40 Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.”

În forma inițială, era prevăzut că „Guvernul, la propunerea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție”.

7. La articolul II alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002, se realizează pe terenurile:

a) deținute de unități administrativ-teritoriale sau alte instituții publice care se vor transmite în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)  care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, realizată de  Regia Națională a Pădurilor-Romsilva;

În forma inițială, era prevăzut că „(1)Perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează pe terenurile proprietate publică cu acordul titularului/titularilor dreptului de proprietate și/sau pe terenurile care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică”.

9. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III cu următorul cuprins: Art. III. Procedura de expropriere a terenurilor necesare realizării perdelelor forestiere de protecție se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

 

Inchide