5.000 de români au depus cereri pentru programul „Casa Verde”

Redactor:
Gabriela Stefan
5.000 de români au depus cereri pentru programul „Casa Verde”
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat ieri că, în prima lună de la debutul programului "Casa Verde", au fost depuse peste 5000 de cereri pentru sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat ieri că, în primalună de la debutul programului „Casa Verde”, au fost depuse peste5000 de cereri pentru sisteme de încălzire care utilizează energieregenerabilă. Începând cu data de 1 iulie, Programul privindinstalarea sistemelor de încălzire care utilizează energieregenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelorclasice de încălzire este operațional. Persoanele fizice își potdepune dosarele de finanțare nerambursabilă la agențiile județenede mediu din localitățile unde domiciliază. Bugetul alocatProgramului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiinddistribuit la nivelul fiecărui județ, în funcție de numărul delocuitori al acestuia. Potrivit unui comunicat de presă alMinisterului Mediului, scopul acestui program este îmbunătățireacalității aerului, apei și solului prin reducerea gradului depoluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosiliutilizați pentru producerea energiei termice folosite pentruîncălzire și obținerea de apă caldă menajeră.

Ministrul Mediului s-a aflat ieri la Târgoviște, alături depremierul Emil Boc, pentru a aproba finanțarea proiectului”Modernizarea și extinderea sistemelor de apă, canalizare șiepurare ape uzate în județul Dâmbovița”. Borbely a declarat: „Dupăo lună de zile, avem 5.315 de cereri din toată țara. Avem baniinecesari ca să rezolvăm problema. Deja 500 de contracte vor fisemnate, în următoarele zile. Cetățeanul își face investiția, vinecu recepția și cu garanția și noi virăm banii în contulcetățeanului”. Programul, care se adresează exclusiv persoanelorfizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fonduluipentru mediu, în funcție de tipul instalației, astfel:

• până la 6.000 lei pentruinstalarea panourilor solare;
• până la 8.000 lei pentruinstalarea pompelor de căldură;
• până la 6.000 lei pentruinstalație de producere a energiei termice pe bază de peleți,brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi șideșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Solicitantul trebuie să prezinte actul de proprietate, sădemonstreze că nu are datorii la stat și să aibă un contbancar.
Un număr de 195 de familii din Bistrița-Năsăud au depus cereri definanțare prin programul „Casa Verde”, solicitând suma de 1,2milioane de lei pentru încălzirea locuințelor cu surse alternativede energie – panouri solare, pompe de căldură sau centrale pe lemneși rumeguș.

Inchide