• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Supervizarea unei „străpungeri” în București – 8,5 milioane euro

Supervizarea unei „străpungeri” în București – 8,5 milioane euro
Deși are doar 3 milioane de lei, buget aprobat de CGMB pentru întreaga lucrare, Primăria Capitalei intenționează să cheltuiască 8,5 milioane de euro doar pentru servicii de supervizare a investiției

Deși are doar 3 milioane de lei, buget aprobat de CGMB pentruîntreaga lucrare, Primăria Capitalei intenționează să cheltuiască8,5 milioane de euro doar pentru servicii de supervizare ainvestiției Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel- AutostradaBucurești- Pitești. Licitația se va organiza pe 24 mai, iar duratacontractului este de 84 de luni de la data atribuirii.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul guvernamental, firma careva câștiga licitația va trebui să supervizeze atât proiectarea, câtși construcția lucrărilor la Penetrația SplaiulIndependenței-Ciurel-Autostrada București-Pitești. După cum reiesedin caietul de sarcini, „obiectivul major este de a asistamunicipalitatea în implementarea cu succes a proiectului atât dinpunct de vedere al duratei, cât și a încadrării în bugetul aprobat,în condițiile asigurării standardelor de calitate”.

În sarcina firmei câștigătoare va cădea „revizuirea planurilorși bugetului pentru implementarea proiectului, elaborarea șiimplementarea unui sistem și set de proceduri pentru identificareași stabilirea costurilor, în special de natura celor privind forțade muncă, verificarea programului lunar de execuție și asigurareaserviciilor de supervizare în perioada de garanție acordatălucrărilor”.

Valoarea contractului de supervizare este de minimum 14,42milioane lei fără TVA și poate fi majorată la 28,42 milioane leitot fără TVA, adică echivalentul a aproximativ 35,2 milioane lei cuTVA.

Lucrările de construcții la Penetrația Splaiul Independenței-Ciurel- Autostrada București- Pitești au început anul trecut.Pentru executarea acestor lucrări, Consiliul General alMunicipiului București a aprobat un buget de 3 milioane de lei.Potrivit primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, numaifacturile „care sunt adunate la primărie în ianuarie, februarie,martie sunt de aproximativ 16 milioane de lei”.
Biroul de presă al Primăriei Capitalei ne-a precizat că „firma careva câștiga licitația pentru supervizarea lucrărilor la PenetrațiaSplaiul Independenței-Ciurel-Autostrada București-Pitești va aveaun contract multianual. Lucrările de construcție vor fi executateîn funcție de buget. Supervizarea lucrărilor se va plăti lasfârșit, proporțional cu lucrările ce au fostexecutate”.

×
Inchide