FINALA EUROPA LEAGUE LA BUCUREȘTI. Spaniolii, sfătuiți să se ferească de șuți și de valutiști. Ghidul emis de Protecția Consumatorilor pentru protecția suporterilor străini

FINALA EUROPA LEAGUE LA BUCUREȘTI. Spaniolii, sfătuiți să se ferească de șuți și de valutiști. Ghidul emis de Protecția Consumatorilor pentru protecția suporterilor străini
Publicat: 09/05/2012, 10:08
Actualizat: 09/05/2012, 15:02

Nu participați la jocuri de tip alba-neagră în care se utilizează cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, sau capace cu bilă, nu faceți operațiuni de schimb valutar decât în locuri autorizate, iar în cazul în care suferiți de alergie la un component alimentar, nu ezitați să solicitați personalului de servire informații referitoare la aceste ingrediente.

Acestea sunt doar câteva dintre cele aproximativ 40 de sfaturi ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru suporterii finalei Europa League de la București. ANPC a transmis ghidul în domeniul protecției consumatorilor către Federația Română de Fotbal.

Vă prezentăm mai jos sfaturile ANPC:

Schimb valutar

– nu efectuați operațiuni de schimb valutar decât în locuri autorizate;
– solicitați completarea formularului de tranzacționare a schimbului valutar;
– verificati lista cursurilor de schimb valutar afisată pe panoul exterior, cât și în interiorul casei de schimb valutar;
– informarea cursului valutar de pe panoul exterior să corespundă cu cea de pe panoul interior;
– aveti dreptul să solicitați înscrierea pe versoul bonului fiscal a seriilor și numerelor bancnotelor vândute.

Unități de cazare (hoteluri)

Asigurați-vă că sunt respectate condițiile de cazare:
– expunerea la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul și însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
– la recepție să fie afișate tarifele stabilite pentru structura de primire turistică în cauză. În situația în care în aceeași structură de primire turistică există spații de cazare clasificate la o alta categorie decât cea înscrisă în certificatul de clasificare, acestea trebuie afișate distinct împreună cu tarifele aferente;
– starea generală de curățenie, salubritate și igienă;
– lenjeria de pat și prosoapele trebuie schimbate după fiecare turist;
– existența listelor/pliantelor scrise, tipărite în limba română și în cel putin două limbi de circulație internațională, cuprinzând informații utile pentru turiști, între care instrucțiuni de folosire a telefonului, tarifele interne și internaționale pentru convorbiri telefonice, o listă cuprinzând serviciile suplimentare oferite și tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului în cameră.

– echipare sanitară corespunzătoare (existența și dotarea grupurilor sanitare din
camere și a celor comune cu oglindă, covoraș împotriva alunecării, perie WC și
dezodorizant, săpun, hârtie igienică, prosop, priza pentru aparatul de ras etc.);
– buna întreținere și funcționalitate a dotărilor;
– structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică trebuie să furnizeze în permanență apă caldă și rece la grupurile sanitare;
– spațiile de cazare nu trebuie să fie la subsolul clădirilor;

Servicii de transport – taxi

– taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, informații privind tarifele de transport aplicate;
– pe fiecare dintre portiere trebuie să se regăsească afișat un ecuson pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației;
– pe portierele din față sunt obligatorii înscrisurile privind valorile tarifelor de distanță, practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum cinci metri;
– taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de consumatori și care cuprinde titularul legal al autorizației taxi, tarifele de distanță, de pornire și de staționare;
– consumatorii, cât și conducatorii auto trebuie să fie atenți ca aparatul de taxare sa fie pornit în momentul începerii cursei, iar la sfârșitul acesteia să se elibereze bon fiscal.

Unități de alimentație publică (restaurante, fast-food-uri)

– refuzați produsele care prezintă semne organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenței, gustului, mirosului sau care prezintă semne de infestare cu paraziți, care prezintă aspect necorespunzator sau care prezintă urme de mucegai, altul decât cel de cultură;
– refuzați produsele pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare;
– în cazul în care suferiți de alergie la un component alimentar, nu ezitati să solicitați personalului de servire informații referitoare la aceste ingrediente;
– verificați dacă în lista meniu sunt afișate cantitatea și prețul produselor;
– solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba in cazul in care, în mod
justificat, doriti sa reclamati calitatea/siguranta unui serviciu;
– nu frecventați unități de alimentatie publică din locuri neautorizate; comerciantul
respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de preparare și
comercializare și riscați să consumați produse neconforme sau chiar nesigure care pot să vă afecteze sănătatea.

Magazine alimentare si nealimentare

– verificați produsele înainte de a le cumpăra, pentru a evita achiziția de produse care nu corespund dorințelor și nevoilor dumneavoastră;
– verificați pretul de cumparare; pretul afisat trebuie sa fie acelasi cu cel înscris pe bonul de casă;
– verificați încadrarea în data durabilității minimale/data limită de consum la produsele alimentare;
– solicitați bonul de casă la achiziția de produse în general.

Cazinouri

– nu participați la jocuri de noroc clandestine sau neautorizate (cum ar fi jocurile tip alba-neagră bazate pe dexteritatea mânuitorului, în care se utilizează cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bila etc.) sau la concursuri clandestine;
– participarea la jocuri de noroc presupune acceptarea regulamentului respectivului joc, afisate la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câștig din totalul încasărilor;
– nu acceptați plata unor taxe de participare sau de altă natură, care nu v-au fost
comunicate de la bun inceput, atunci când acestea vă sunt prezentate ulterior, drept condiție obligatorie pentru intrarea în posesia premiului câștigat;
– e bine să știți că, personalul care deserveste sălile de jocuri de noroc are, între altele și în functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfășurate, o serie de obligații cum ar fi:
– să nu crediteze participanții la jocul de noroc;
– să poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt înscrise numele și prenumele
persoanei respective, precum și funcția deținută.
– să puna la dispozitia jucătorilor caietul de reclamatii și sesizări.
– organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de
ebrietate, al celor aflate sub influenta substantelor halucinogene, sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfășurări a activității în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.
– este interzisă utilizarea ca instrumente de plată care concura la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere.
– organizatorii sunt obligați să nu permită accesul în cazinouri al persoanelor care nu dețin asupra lor actele de identitate. Păstrați biletul de intrare în cazinou pe toată durata cât vă aflați în incinta locației.
– trebuie să stiți că, în cazul cazinourilor, organizatorii pot prevedea, prin regulamentul de ordine interioară, modalitatea admiterii clienților și au dreptul de a interzice accesul în cazinouri al persoanelor declarate indezirabile, ale căror date de identitate împreună cu motivația acestei măsuri au fost comunicate organelor de poliție.

În cazul în care consumatorii constată că recomandările de mai sus nu sunt respectate, ANPC le recomandă să sesizeze acest fapt la telefon 021.9660, sau 0800.080.999, sau la e-mail: [email protected]; [email protected]