EXCLUSIV. Ovidiu Petru, expert ASF: Autoritatea a inițiat un proces amplu de actualizare a legislației pieței de capital, în conformitate cu legislația europeană

EXCLUSIV. Ovidiu Petru, expert ASF: Autoritatea a inițiat un proces amplu de actualizare a legislației pieței de capital, în conformitate cu legislația europeană
Ovidiu Petru, expert piața de capital în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
Publicat: 29/05/2021, 12:00

Ovidiu Petru, expert piața de capital în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)  a vorbit, în cadrul conferinței digitale live „SMART INVESTMENT – Piața de capital din România – nivelul următor”, organizată de GÂNDUL, despre principalele schimbări legislative în materia emitenților și Organismelor de Plasament Colectiv pentru anul 2021.

Evenimentul organizat de GÂNDUL, care abordează aspecte importante ce privesc funcționarea pieței de capital românești, este un bun prilej de a analiza contextul evoluțiilor din ultima perioadă dar și ceea ce poate aduce o și mai bună performanță la nivelul pieței, spune Ovidiu Petru, expert în cadrul ASF. El a făcut o radiografie  a principalelor schimbări legislative în materia emitenților și Organismelor de Plasament Colectiv pentru acest an.

Piața de capital din România devine tot mai atractivă pentru investitorii străini

În contextul prognozelor favorabile de creștere a economiei și în contextul promovării la statutul de piața emergentă, piața de capital din România devine tot mai atractivă pentru investitorii străini, explică Ovidiu Petru, aceștia fiind dornici sa investească în companii românești ce se finanțează prin listări la bursă.

„Deși poate părea paradoxal, vizibilitatea si succesul listării la bursa din New York a companiei locale UIPath pot constitui un exemplu și un imbold pentru companiile românești, care se vor gândi la finanțarea prin piața de capital, unele dintre ele alegând cu siguranță și bursa din România” – Ovidiu Petru, expert piața de capital – ASF.

El a adăugat că se remarcă în ultima perioadă o creștere a numărului obligațiunilor admise la tranzacționare emise de companii private, cu randamente atractive pentru investitori, ceea ce constituie un semnal pozitiv pentru acest segment de piață, care nu era atât de dezvoltat ca și piața acțiunilor.

Ovidiu Petru s-a referit în continuare la unele măsuri din zona de reglementare europeană și națională de consolidare a regimului de supraveghere al emitenților, care vor crește gradul de protecție al investitorilor și încrederea în piața de capital :

  • asigurarea convergenței în domeniul prezentărilor situațiilor financiare ale emitenților devine un obiectiv important în acțiunile de reglementare la nivel european;
  • autoritățile europene acordă o atenție mai mare modalității de raportare și verificare a informațiilor financiare ale emitenților la nivelul statelor membre.

ESMA: Este necesară o revizuire a prevederilor legislației europene privind transparența emitenților

În acest sens ESMA consideră necesară o revizuire a prevederilor legislației europene privind transparența emitenților, respectiv a Directivei UE 2004/109 – directiva transparenței.

În prezent directiva cuprinde prevederi cu grad înalt de generalitate în ceea ce privește cerințele privind informațiile financiare ale emitenților, iar acest lucru generează o diversitate în materia practicilor de supraveghere la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, deși au fost emise ghiduri și recomandări în aplicarea acestei directive, toate aceste măsuri s-au dovedit uneori insuficiente pentru a asigura o verificare riguroasă a modalității de raportare a acestor informații, spune expertul ASF.

Ovidiu Petru explică faptul că revizuirea se va axa în principal pe consolidarea cooperării între autoritățile competente din întreaga Uniune Europeana prin eliminarea impedimentelor de confidențialitate care împiedică un schimb eficient de informații între autoritățile competente din domenii diferite (cum ar fi, de exemplu, cooperarea între autoritățile competente care aplică Directiva 2004/109 și abuzul pe piață cu autoritățile competente care aplică cerințele de audit sau prevenirea spălării banilor). Toate aceste măsuri vor consolida regimul de supraveghere al emitenților și vor crește gradul de protecție al investitorilor și încrederea în piața de capital.

Expertul ASF s-a referit și la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ASF a inițiat demersurile de elaborare a unui proiect de lege de transpunere a directivei UE în legislația națională

Astfel, ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al UE a Directivei (UE) 2019/1160 a PARLAMENTULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament (Directiva CBDF), ASF, în calitate de autoritate competentă în ceea ce privește reglementarea, autorizarea și supravegherea Organismelor de Plasament Colectiv și a administratorilor acestora, a inițiat demersurile de elaborare a unui proiect de lege de transpunere a prevederilor acestei directive în legislația națională.

Directiva modifică anumite prevederi în vigoare cu privire la procesul de distribuție transfrontalieră a OPC (OPCVM și FIA), eliminând sau lăsând mai relaxate anumite cerințe pentru administratori, astfel încât să faciliteze distribuția transfrontalieră a acestor produse financiare la nivel Uniunii Europene.

Scopul elaborării ei a fost acela de a crește transparența cerințelor naționale, de a elimina anumite cerințe împovărătoare și de a armoniza normele naționale divergente, astfel încât distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții să fie mai simplă și mai rapidă.

De asemenea, ca element de noutate, sunt reglementate conceptele de retragere a notificării privind distribuția transfrontalieră a O.P.C. și de pre-marketing în cazul F.I.A./ EuVECA și EuSEF.

Suplimentar față de transpunerea Directivei CBDF, proiectul de lege introduce și o serie de modificări și completări ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 74/2015 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, rezultate ca urmare a ultimelor evoluții legislative europene în materie sau, după caz, a concluziilor relevate din practica de autorizare și supraveghere de către A.S.F. a O.P.C. sau a emitenților.

ASF este în curs de analiză a propunerilor și observațiilor primite în perioada de consultare publică

În luna septembrie 2020, ASF a transmis proiectul de lege menționat mai sus către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii procesului de promovare și avizare interministerială a acestuia. În prezent ASF este în curs de analiză a propunerilor și observațiilor primite în perioada de consultare publică, precum și a celor transmise de MAE și MJ, urmând a retransmite în perioada imediat următoare proiectul de lege revizuit către MF, MAE și MJ în vederea avizării acestuia și continuării procesului de promovare. Directiva CBDF are termen de transpunere 2 august 2021.

Proiectul de lege de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

La nivelul ASF a fost elaborat un proiect de lege de punere în aplicare a acestuia, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie adoptate la nivel național pentru asigurarea cadrului legal și instituțional care să permită aplicarea Regulamentului începând cu 10 noiembrie 2021. Proiectul de lege a fost finalizat și aprobat la nivelul ASF și transmis în martie 2021 către Ministerul Finanțelor în vederea inițierii procesului de avizare interministerială a acestuia, precum și BNR în vederea clarificării rolului și implicării instituționale a celor două autorități, în contextul aplicării regulamentului european și a completării lui în acest sens.

În prezent ASF este în curs de analiză a propunerilor și observațiilor transmise de către Ministerul Finanțelor și BNR și în urma revizuirii corespunzătoare a proiectului de lege, acesta va fi retransmis Ministerul Finanțelor în vederea continuării procesului de promovare și avizare interministerială.

Prima inițiativă de a reglementa, la nivel european, activitatea de finanțare participativă

Este demn de menționat că Regulamentul (UE) 2020/1503 reprezintă prima inițiativă de a reglementa, la nivel european, activitatea de finanțare participativă (crowdfunding).

Regulamentul european se va aplica direct la nivelul statelor membre începând cu data de 10 noiembrie 2021 și face parte din planurile de acțiune privind Uniunea Piețelor de Capital (UPC) și Fintech, având drept obiectiv crearea unui cadru de reglementare unitar care să permită furnizorilor de finanțare participativă accesul la întreaga piață unică, printr-o autorizație unică bazată pe un singur set de reguli, acesta reglementând două dintre modalitățile de finanțare participativă, și anume cea bazată pe investiții și cea bazată pe împrumuturi (investment-based și lending-based crowdfunding).

Concluzionând pe partea de legislație primară, adaugă Ovidiu Petru, Autoritatea a inițiat, după cum vedeți în doar câteva exemple, un proces amplu de actualizare a legislației pieței de capital, în vederea adaptării la legislația europeană. În ceea ce priveste perfecționarea legislației secundare, sunt vizate cel puțin trei elemente:

  • simplificarea și debirocratizarea procesului de autorizare a OPC;
  • standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentației necesare autorizării, astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă;
  • flexibilizarea și simplificarea procesului aferent înregistrării la ASF a administratorilor de fonduri alternative de investiții.

„Nu în ultimul rând aș dori să mă refer la îmbunătățirea infrastructurii pieței cu scopul conferirii unei mai mari stabilități a acesteia și a creșterii gradului de protecție a investitorilor – și mă refer aici la proiectul Contrapărții Centrale” – Ovidiu Petru, expert în cadrul ASF.

O particularitate/provocare a autorizării CCP.RO în calitate de contraparte centrală este reprezentată de faptul că încă din prima etapă de funcționare a CCP se intenționează oferirea de servicii de compensare atât pentru tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de BVB, cât și pentru tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de OPCOM, fiind necesară încheierea de protocoale de comunicare cu cele două platforme de tranzacționare administrate de BVB și respectiv de OPCOM.

Grup de lucru intern pentru sprijinirea autorizării unei contrapărți centrale naționale

Printr-o decizie a Președintelui Autorității a fost constituit un grup de lucru intern, care are drept obiectiv principal sprijinirea autorizării unei contrapărți centrale naționale, conform EMIR, fiind stabilit și planul de autorizare al Contrapărții Centrale.

Începând cu data de 10 februarie 2021 și până la sfârșitul lunii iunie 2021 se derulează etapa analizei funcționale, în cadrul căreia vor fi livrate documente care specifică formatul și fluxul de date, precum și interacțiunea sistemului furnizat de CC&G cu sistemele de tranzacționare și CSD din România, precum și detalii privind testele funcționale, de performanță și integrare, manualul tehnic, documente de training și de utilizare a sistemului de administrare a sistemului de compensare.

Cel mai important de reținut, precizează expertul ASF, este faptul că pe data de 1 octombrie 2021 este prevăzută depunerea dosarului pentru autorizarea Contrapărții Centrale la ASF de către CCP.Ro. Termenul debutului operațional asumat de CCP este iunie 2022.

Planul lui Victor Orban în România funcţionează! Adevărul despre locul în care Ungaria investeşte milioane...
BOMBĂ: Pepe și-a asumat prima relație după divorț! Avem dovada: sărut și...
FOTO. Cum arată Loredana Chivu, după operația care a nenorocit-o! Dezvăluirile șocante ale asistentei TV
„Scutul” natural împotriva ţânţarilor. Top 11 plante care alungă ţânţarii din casă
SOC TOTAL! Theo Rose în filme pentru adulți??? I-a lasat pe toti MUȚI: „O sa...
Simona Halep a radiat de fericire la petrecerea de logodnă! Cum a fost surprinsă alături...
PRĂPĂD ÎN ROMÂNIA! Meteorologii, AVERTISMENT despre ce urmează să se întâmple cu vremea
Healthcare Trends VIDEO. Cum alegem cea mai bună albire dentară? Despre carii, măsele de minte...
BANCUL ZILEI – Necuratul își caută soție cuminte, frumoasă, deșteaptă
Dosarul „camionul morții”, unde au decedat 39 de vietnamezi. Unul dintre românii implicați a fost...
Medicii au rămas șocați! Ce și-a introdus o femeie în organul genital întrece orice imaginație
Noi tensiuni între MARILE PUTERI! Incidentul aerian dintre SUA și RUSIA care dă FIORI alianței...
Vine URGIA. Alertă de cod roşu în Ilfov, Prahova şi Dâmboviţa. Capitala, sub cod portocaliu
Cea mai PROASTĂ veste pentru toți cei cu mașini pe benzină și motorină. Se întâmplă...
Top 10 cele mai vizionate videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile
Se spală de Rusalii 2021? Ce spun preoții. Este sărbătoare mare în calendarul ortodox
Klaus Iohannis e în stare de ȘOC! Anunțul făcut de un PROCUROR
Încă o victimă pe lista morților suspecte din preajma familiei Clinton. Jurnalistul care a dezvăluit...
S-a prăbuşit City Insurance, cea mai mare companie de RCA! Tot managementul este suspendat, Fondul...
Cum arată maşina care sperie piaţa auto mondială, şi de care se tem chiar şi...