• Publicat:
Financiar

Guvernul a decis prorogarea termenului pentru dotarea automatelor de vânzare cu case de marcat

Operatorii economici care folosesc automate comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele cu aparatele de marcat electronice fiscale până la 31 decembrie, a decis luni Guvernul.

Operatorii economici care folosesc automate comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele cu aparatele de marcat electronice fiscale până la 31 decembrie, a decis luni Guvernul.

Executivul a adoptat luni o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Comercianții evită plata unor amenzi cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei.

Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectiv de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 a suferit mai multe modificări, ultimele dintre acestea fiind realizate prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Printre modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 prin Legea nr. 136/2019, sunt eliminarea din rândul excepțiilor de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, livrările de bunuri sau servicii efectuate prin automatele comerciale ce funcționează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede, crearea temeiului legal pentru stabilirea configurației, precum și a caracteristicilor tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în automate comerciale. În plus, a fost stabilit termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, respectiv până la data de 31 decembrie 2019 și a fost creat temeiul legal pentru modificarea și completarea normelor metodologice, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Aparatele de marcat care urmează să fie integrate în automatele comerciale nu există la această dată pe piață, iar pentru realizarea și implementarea lor este necesară parcurgerea unor etape obligatorii și consumatoare de timp, arată Ministerul Finanțelor în expunerea de motive: aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat, construirea prototipurilor de către producători, testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, autorizarea de către Ministerul Finanțelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de marcat, fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul țării, de către distribuitori și operatorii de service autorizați de Ministerul Finanțelor Publice.

Procesul de elaborare a reglementărilor tehnice privind configurația și caracteristicile tehnice și funcționale ale acestui tip de aparat de marcat electronic fiscal, a necesitat un timp mai îndelungat pentru fundamentarea deciziilor referitoare la modul în care acestea urmează a fi reglementate, întrucât a presupus consultări, atât cu specialiștii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, pentru documentare și stabilirea direcțiilor de abordare, cât și cu patronatele din domeniu și specialiștii acestora pentru înțelegerea modelului de afacere și identificarea soluțiilor tehnice de abordare, la această dată proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999, nefiind aprobat, arată documentul.

În acest context, se constată faptul că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizați de obligația de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscând aplicarea de sancțiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și suspendarea activității la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate, în condițiile în care nerespectarea obligației nu le este imputabilă.

 

Inchide