Guvernul taie bugetele ministerelor ca să acopere o gaură de 3 miliarde din buget. Deficitul crește cu 0,2 la sută

Redactor:
Thomas Dinca
Guvernul taie bugetele ministerelor ca să acopere o gaură de 3 miliarde din buget. Deficitul crește cu 0,2 la sută
Cu încasări mult sub cele prognozate în primele trei trimestre ale acestui an, Guvernul Ponta a convenit cu FMI o rectificare negativă a bugetului de stat, un minus de aproape 3 miliarde, și un deficit crescut de la 2,3 la 2,5 la sută. Ca să acopere gaura din buget, guvernul a decis tăierea fondurilor alocate inițial ministerelor, cele mai mari tăieri fiind de la Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului, în cazul celor două din urmă fiindu-le interzis să dispună executarea de lucrări de investiții noi sau în continuare în cadrul Planului național de dezvoltare a infrastructurii.

Cu încasări mult sub cele prognozate în primele trei trimestre ale acestui an, Guvernul Ponta a convenit cu FMI o rectificare negativă a bugetului de stat  și un deficit crescut de la 2,3 la 2,5 la sută. Veniturile se diminuează cu 2,9 miliarde de lei față de cele estimate.  Ca să acopere gaura din buget, guvernul a decis tăierea fondurilor alocate inițial ministerelor, cele mai mari tăieri fiind de la Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului, în cazul celor două din urmă fiindu-le interzis să dispună executarea de lucrări de investiții noi sau în continuare în cadrul Planului național de dezvoltare a infrastructurii.

Principalul motiv al acestei tăieri este reducerea estimărilor privind veniturilor bugetului de stat cu 3,8 miliarde de lei în perioada august-decembrie. Per total, veniturile bugetului în 2013 ar putea fi cu circa 8 miliarde de lei mai mici decât prognoza pe care a fost fundamentat bugetul.

De alocări suplimentare urmează să beneficieze Afacerile Interne, Justiția, Externe și Camera Deputaților.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 2,909 miliarde de  lei și se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: impozitul pe profit: -64,8 milioane lei, impozit pe venit și salarii: -205,9 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată: -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unităților administrativ-teritoriale, accize: – 648,1 milioane lei, alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -124,0 milioane lei, impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale: -150,0 milioane lei, venituri nefiscale: -1,133 miliarde de  lei.

De unde se taie

Tăieri de bugete vor fi operate Ministerul Muncii (cu 520,4 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (315,1 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” (-280,0 milioane lei), titlul 55 „Alte transferuri” (-21 milioane lei) și bunuri și titlul 20 „Bunuri si Servicii” (-6 milioane lei)) Ministerul Mediului (178,1 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-200,0 milioane lei)), Ministerul Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-225,1 milioane lei).

190 de milioane de lei pentru metrou în Drumul Taberei

De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190,0 milioane lei pentru pentru finanțarea în anul 2013 a proiectelor de investiții la magistralele de metrou). Pe lista ordonatorilor de credite care vor pierde bani se numără Ministerul Economiei (care pierde 62,2 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-42,8 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-7,3 milioane lei)), Ministerul Sănătății (un minus de 54,5 milioane lei), Ministerul pentru Societatea Informațională (care pierde 50,8 milioane lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorată execuției bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 20 „Bunuri și servicii” (-11,8 milioane lei), titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-30,0 milioane lei) și titlul 71 „Active nefinanciare” (-11,4 milioane lei)), Ministerul Finanțelor Publice (un minus de 46,5 milioane lei), Ministerul Apărării Naționale (un minus 33,5 milioane lei) și tot Ministerul Finanțelor Publice, dar la „Acțiuni Generale” (minus 451,6 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Interne va primi 104 milioane lei, Ministerul Justiției – 99,2 milioane lei, Ministerul Afacerilor Externe– 13 milioane lei, Camera Deputaților– 12 milioane lei, iar Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor- 23 milioane lei, fonduri necesare pentru asigurarea sumelor aferente „Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ținerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om”.

Venituri nerealizate

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei și se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: impozitul pe profit: -64,8 milioane lei, impozit pe venit și salarii: -205,9 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată: -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unităților administrativ-teritoriale, accize: – 648,1 milioane lei, alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -124,0 milioane lei, impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale: -150,0 milioane lei, venituri nefiscale: -1.133,0 milioane lei.

Veniturile reprezentând taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități se majorează cu 92,4 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013, se diminuează, pe sold, cu suma de1.635,5 milioane lei. Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: Cheltuielile de personal cresc cu 167,2 milioane lei, cheltuielile cu bunuri și servicii scad cu 40,8 milioane lei, cheltuielile cu dobânzile scad cu 457,1 milioane lei, cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 100 milioane lei, transferurile între unități ale administrației publice se diminuează cu 219,0 milioane lei, alte transferuri se diminuează cu 515,5 milioane lei, cheltuielile cu asistența socială scad cu 309,8 milioane lei, fondurile de rezervă se majorează cu 216,8 milioane lei, cheltuielile de capital se diminuează cu 62,7 milioane lei.

Proiectul prevede majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 14.700 milioane, respectiv 2,3% din produsul intern brut, la 15.900 milioane lei, respectiv 2,5% din produsul intern brut, în bază cash. Suma de 1,2 miliarde lei cu care se majorează deficitul bugetar se alocă suplimentar pentru cofinanțarea națională aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 

Inchide