Rezultatele slabe din agricultură confirmă creșterea economică modestă de 0,2% din PIB

Redactor:
Emil Popescu
Rezultatele slabe din agricultură confirmă creșterea economică modestă de 0,2% din PIB
INS a confirmat creșterea PIB cu 0,2% în primele nouă luni, anunțată în noiembrie, evoluție susținută de creșterile din activități profesionale, științifice și tehnice, de servicii administrative sau de suport și imobiliare, agricultura și scăderea exporturilor influențând negativ PIB

INS a confirmat creșterea PIB cu 0,2% în primele nouă luni, anunțată în noiembrie, evoluție susținută de creșterile din activități profesionale, științifice și tehnice, de servicii administrative sau de suport și imobiliare, agricultura și scăderea exporturilor influențând negativ PIB, scrie Mediafax.

Produsul Intern Brut, serie brută, estimat pentru primele trei trimestre a fost de 416,268 miliarde lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 0,2% față de același interval din 2011.

„Creșterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate și, în consecință, a valorii adăugate brute din activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+8,9%), tranzacții imobiliare (+4,7%), informații și comunicații (+2,7%), activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+2,4%), comerț cu amănuntul și ridicata; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (+1,0%) și construcții (+0,8%)”, se arată într-un comunicat al INS.

Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit (de 20,4%) și administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială (2,6%).
Consumul final total s-a diminuat cu 0,1% în perioada analizată, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama scăderii, cu 2%, a cheltuielii pentru consumul final al administrațiilor publice, în timp ce cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a crescut cu 0,3%.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere semnificativă, cu 12,1 puncte procentuale.

Statistica a confirmat astfel primele estimări privind PIB, anunțate la 15 noiembrie.

Produsul Intern Brut a coborât în trimestrul al treilea cu 0,6% comparativ cu perioada similară din 2011 și cu 0,5% față de trimestrul precedent, astfel că la nouă luni creșterea economică s-a limitat la 0,2%, indicând un risc de stagnare sau chiar recesiune pentru 2012.

PIB estimat pentru trimestrul al treilea a fost de 168,54 miliarde lei prețuri curente.

În ramura „Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport” s-a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de activitate (13,8%), urmată de tranzacții imobiliare (10,4%) și de activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (8,1%). Creșteri ușoare ale volumului de activitate s-au înregistrat în activitățile de informații și comunicații (4,1%) și în comerț cu amănuntul și ridicata; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (2,8%).

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură și pescuit (29,8%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială (1,3%), construcții (0,7%), industrie (0,3%) și intermedieri financiare și asigurări (0,1%).

Volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat s-a majorat, impozitele nete pe produs înregistrând o creștere cu 9%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul III 2012 cererea internă a crescut cu 0,1 procente, comparativ cu același trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creșterii semnificative a formării brute de capital fix, cu 9,9%. Consumul final total s-a redus cu 1,6%, ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populației (1,4%) și a cheltuielilor pentru consumul final al administrațiilor publice (2,4%).

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluția exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri și servicii (4,2%) comparativ cu cel al importurilor (1,9%), notează INS.

Ca serie ajustată sezonier PIB a scăzut în trimestrul al treilea la 153,008 miliarde lei.

La jumătatea anului INS a revizuit datele și a a anunțat o creștere economică de 0,7%, iar majoritatea estimărilor din partea instituțiilor financiare internaționale plasau creșterea economică din acest an, la sub 1%, semnificativ mai jos față de proiecțiile inițiale.

Având în vedere însă evoluția PIB în ultimul trimestru de anul trecut, când s-a simțit efectul unei producții agricole foarte bune, iar vremea a fost propice pentru construcții și transporturi, precum și limitarea creșterii economice din primele nouă luni la numai 0,2%, este de așteptat ca economia să închidă acest an la același nivel cu anul trecut sau chiar cu o ușoară scădere.

Inchide