”Brâncoveniana” continuă, ”întru propășirea virtuților, valorilor și încrederii”

”Brâncoveniana” continuă, ”întru propășirea virtuților, valorilor și încrederii”
Publicat: 29/05/2022, 10:11

Forumul Național Cultural Brâncoveniana”, inițiat de Cenaclul Cultural-Literar George Coandă” și Societatea Scriitorilor Târgovișteni, sub auspiciile Consiliului Județean Dâmbovița, Complexului Național Muzeal Curtea Domnească”, Consiliului și Primăriei Potlogi, în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (filiala Ion Heliade Rădulescu”), revista Regal Literar” și Cultul Eroilor Regina Maria” (filiala Mihai Viteazul”), este organizat și anul acesta – pe 14 august (2022) – la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, acesta fiind primul palat voivodal al lui Constantin Brâncoveanu, spre a fi lăsat moștenire fiului său Constantin.

Aceste case din temelia lor sunt înălțate de luminatul domn, Io Constantin Basarab Voievod fiului său Constantin Brâncoveanul, începându-le și sfârșindu-le la leat 7206 (1698) și la al zecelea an al domniei sale, ispravnic fiind Mihai vtori postelnic Corbeanul.

Restaurat și inaugurat în anul 2015, palatul a redevenit bijuteria brâncovenească, cu spectaculoase grădini și muzee, încununat de Biserica Brâncovenească închinată Sfântului Dumitru, construită la 1683 și inaugurată în prezența Patriarhului Constantinopolului Calinic al II-lea în 1698 – astfel, Ansamblul Palatului Brâncovenesc de la Potlogi revendicându-și nucleul de referință pentru înțelegerea arhitecturii brâncovenești, prin structura arhitectonică și plastică decorativă prezentă aici.

”Faptul că Forumul Cultural Național «Brâncoveniana» organizează, anual, din 2019, de ziua martiriului, în palatul de la Potlogi, o cinstire binecuvântată de Biserica noastră este semn că mai avem în piept o inimă ce bate. În această lume dezorientată, asemenea ceremonii pline de har ne readuc speranța și ne îndreaptă gândul spre izbăvire. Îi felicităm pe organizatori și le dorim puterea de a strânge în continuare sufletele la un loc, sub semnul Credinței și al Patriei, întru propășirea virtuților, valorilor și încrederii”, a scris academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, cu ocazia ediției din 2021.

Academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Forumul Național Cultural ”Brâncoveniana”, ajuns la a IV-a ediție

Ajuns la a IV-a ediție, obiectivele Forumului Național Cultural ”Brâncoveniana” de la Potlogi sunt promovarea și conservarea operelor creștine și patriotice (poezii și lucrări științifice, cu precăderea temelor brâncovenești) ale autorilor participanți, premierea acestora și includerea în volumele ”Reverberații Brâncovene”, având ca scop păstrarea memoriei brâncovenilor și perpetuarea simbolului triumfal al acestora.

Gândit de către George Coandă, Valentina Vasile, Marian Ilie și Școala de la Târgoviște, forumul se desfășoară anual, din 2019, având două secțiuni de creație:

 • Simpozionul „Constantin Brâncoveanu și Moștenirea Sa” (comunicări științifice)
 • Concursul de poezie creștină și patriotică ”Sub Crucea Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu”

În cadrul evenimentului mai au loc lansări de cărți, concerte și diferite expoziții.

Tot academicianul Ioan-Aurel Pop – la ediția din anul 2020 – scrie, cu regretul de a nu putea fi prezent la eveniment, că Forumul Național Cultural ”Brâncoveniana”, organizat de oameni de bine și animat de istoricii George Coandă și Valentina Vasile, merită numai cuvinte de laudă. Gândurile de pioșenie, ridicate spre ceruri din Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, vor ajunge desigur la sufletul lui Constantin Brâncoveanu, ale fiilor Constantin, Ștefan, Radu, Matei, precum și al sfetnicului Ianache, ajunși să fie părtași ai patimilor lui Hristos, încununați cu sacra coroană a muceniciei. Scriu aceste sărace rânduri la îndemnul lui Claudiu Dumitrache, cu regretul de a nu putea fi de față la ceremonii. 

La concursul de poezie creștină și patriotică ”Sub Crucea Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu” se oferă mai multe premii, cu ajutorul Arhiepiscopiei Târgoviștei, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cultului Eroilor ”Regina Maria” și revistelor partenere:

 • Marele Trofeu Brâncoveniana; Premiul I – oferit de Arhiepiscopia Târgoviștei
 • Premiul II – oferit de Societatea Scriitorilor Târgovișteni și Editura Bibliotheca
 • Premiul III – oferit de Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala „Mihai Viteazul” DB
 • Premiul oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
 • Premiul revistei „Litere”
 • Premiul revistei „Regal Literar”
 • Premiul revistei „TIMPUL Târgoviște”
 • Premiul revistei „Arena Literară” și Editurii Betta
 • Premiul revistei „Eroica”
 • Alte premii oferite de către parteneri

Participanții pentru simpozion și concurs, conform regulamentului publicat pe regal-literar.ro, vor trimite creațiile, în perioada 19 mai – 10 iulie 2022, pe adresa de e-mail [email protected]. Toate materialele vor avea format Microsoft Word, scrise cu diacritice. Autorii vor mai atașa: nume și prenume, data nașterii, localitatea de reședință, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Juriul concursului de poezie creștină și patriotică ”Sub Crucea Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu” 

Președinte de Onoare | George Coandă (Târgoviște) – scriitor, jurnalist, istoric al culturii şi civilizaţiei, critic literar, geopolitician, profesor universitar.

 • Este vicepreședinte al Societății Scriitorilor Târgovișteni, autor a peste 60 de lucrări beletristice și științifice, autor a peste 10.000 de articole, fondator și președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmbovița.
 • Membru în mai multe uniuni de creație și academii, fondator al Universității Valahia din Târgoviște și fondator al unuia dintre cele mai importante festivaluri de literatură din România – „Moștenirea Văcăreștilor”.
 • Este decorat de către Președintele României cu „Ordinul Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, și este deținător al „Crucii Valahe”, înmânată de Arhiepiscopia Târgoviștei. George Coandă este considerat cel mai reprezentativ intelectual al culturii dâmbovițene contemporane, Cetățean de Onoare al mai multor orașe.

Alături de Victor Petrescu, Mihai Stan, George Anca, Nicolae Vasile, acad. Mihai Cimpoi și Nicolae Dabija, George Coandă este continuator al Școlii de la Târgoviște. ”Cărţile de literatură şi cele ştiinţifice (studii, monografii, istorii ş.a.) scrise de George Coandă, spune Florentin Popescu, ocupă un întreg raft de bibliotecă, după cum tot atât ocupă şi numeroasele monografii, studii, dicţionare şi lucrări de sinteză care cuprind referinţe la volumele semnate de-a lungul anilor de acest neobosit şi veşnic tânăr târgoviştean”.

Președinte | Vilia Banța (București) – scriitoare, poetă, publicista, matematiciană.

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și Societății ScriItorilor Târgovișteni, laureată a mai multor festivaluri și reviste de literatură.

 • Din 1981, publică la revistele ”Luceafărul”, ”Familia”, ”România Literară”, ”Litere” etc.
 • Vilia Banța este prezentă în mai multe antologii și dicționare, apreciată de critici și personalități ca Radu Cârneci, Lucian Gruia, Victor Gh. Stan, Emil Lungeanu, Eliza Roha, Fănuș Neagu etc.

Membru al juriului | Aureliu Goci (București) – critic literar, publicist, muzeograf, politician, profesor de limba română.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a peste 30 de volume de critică și cercetare literară, prezent sau coordonator al mai multor antologii și dicționare, redactor la Editura Academiei Române.

 • Mai mulți critici contemporani, la rândul lor, îl consideră un critic de vârf, asemănat, uneori, cu George Călinescu.

Membru al juriului | George D. Piteş (Constanța) – poet, prozator, epigramist, traducător, nuvelist, caricaturist.

Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România şi al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, autor al mai multor volume de poezie, eseu, epigrame și traduceri importante.

 • George Piteş este prezent în mai multe antologii și dicționare.

Membru al juriului | Claudiu Dumitrache (Costeştii din Vale) – muzician, poet, eseist, cercetător al psihologiei muzicale, jurnalist, editor, politician.

Este membru al UCMR, UNART, Membru de Onoare al Asociației Cultural-Ortodoxe „Poduri de Dor” (Republica Moldova), membru afiliat C.P.F.C.F.C. din cadrul Societății Academice de Certare a Religiilor și Ideologiilor, dar și al altor asociații și uniuni de creație. A fondat trustul de presă Myositis Media Group (unde se regăsesc publicațiile „Regal Literar”, „Magazin Critic”, „Sapio”, „Timpul Târgoviște” etc.) și colaborează la publicațiile „Gândul”, „Luceafărul”, „Actualitatea Muzicală”, „Ultima Oră”, „Timpul”, „Literatura și Arta” etc.

 • Este laureat al mai multor reviste și festivaluri, fie de literatură sau muzică, deținător al recordului național de Cel mai tânăr autor de autobiografie, al titlurilor de Cetățean de Onoare (Costeștii din Vale), Ambasador al Culturii (Euro Educatio Federation), Ambasador Internațional al Păcii (World Literary Forum for Peace and Human Rights, India) etc.
 • Creațiile sale au servit drept teme de studiu în cadrul Universității București și Universității Hyperion, dar și cercetătorilor Institutului de Etnografie și Folclor al Academiei Române.
 • Claudiu Dumitrache este prezent în mai multe dicționare, albume și antologii, apreciat de personalități contemporane ca arhiepiscopul Calinic Argeșeanul, Christian W. Schenk, Nicolae Dabija și acad. Ioan-Aurel Pop, cel din urmă considerându-l pe Claudiu Dumitrache un intelectual care poate coagula suflete și care va duce artele mai departe.   

Membru al juriului | Voicu Constantin (Târgoviște) – poet, publicist, jurnalist, profesor de geografie.

Este membru fondator al Societății Scriitorilor Târgovişteni, fondator al revistelor „Vulturul Basarab” și „Tricolorul de Dâmboviţa”.

 • Este redactor-şef adjunct al revistei „Eroica” şi coordonator al revistei pentru copii „Armonii”.
 • La îndemnul lui Adrian Păunescu, se aventurează în literatură și devine laureat al mai multor reviste și festivaluri de literatură, prezent în dicționare și antologii. Constantin Voicu – spune George Coandă – este un poet autentic, mereu în căutarea perfecţiunii, impunând autoritate în peisajul liric târgoviştean.  

Membru al juriului | Marian Ilie (Potlogi) – poet, traducător, diplomat, politician.

A colaborat cu Institutul Cultural Român din Istanbul, făcându-se remarcat cu poeziile și traducerile sale din limba turcă în română și viceversa.

 • Este prezent în mai multe antologii și colaborează cu mai multe publicații, fiind și laureat al acestora.
 • Marian Ilie este autor a peste 10 volume de versuri și memorii.

Secretar al juriului | Valentina Vasile (Potlogi) – istoric, profesor de limba română, politician.

Este președintele Cenaclului Cultural-Literar ”George Coandă” Potlogi, membră a mai multor asociații și fundații culturale și de protejare a patrimoniului, făcându-se remarcată, în special, cu lucrările despre Constantin Brâncoveanu și istoria județului Dâmbovița.

 • Valentina Vasile este autoare a peste 300 de lucrări științifice și articole, colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, primind titlul de Cetățean de Onoare la Potlogi și numeroase premii literare din partea revistelor de specialitate, dar și din partea Ministerului.

”Alături de Festivalul-Concurs Național „Moștenirea Văcăreștilor”, care este unul dintre cele mai importante festivaluri de literatură, dar și cu o tradiție de 50 de ani, Forumul Național Cultural „Brâncoveniana” există din 2019 pentru a fi un cadru de recunoaștere a autorilor contemporani de literatură, conservând și perpetuând valorile, patrimoniul spiritual și cultural românesc, dâmbovițean și universal”, a spus Valentina Vasile.

Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică – editorialist GÂNDUL.RO, scriind articole de investigație, politică internă, politică citeste mai mult