Istoricul Marius Oprea: Documentele care au stat la baza procesului și a execuției Ceaușeștilor

Istoricul Marius Oprea: Documentele care au stat la baza procesului și a execuției Ceaușeștilor
Publicat: 27/12/2019, 09:45

Avînd la bază doar cele două stenograme găsite în clădirea Comitetului Central de către procurorul militar Dan Voinea, din care reieșea ordinul dat de Ceaușescu de a se trage în manifestanții revoltați la Timișoara, acesta din urmă a avut la dispoziție mai puțin de o zi (practic, cîteva ore) pentru a alcătui dispozitivul de trimitere în judecată a soților Ceaușescu. Actele sînt reunite în dosarul înregistrat cu nr. 1/S[ecția] P[enală], sugerînd că este primul proces care se judecă sub egida statului democratic și nu de către vechea justiție comunistă.

Sub imperiul grabei s-a desfășurat și procesul, pentru care generalul Victor Atanasie Stănculescu, cel care a organizat punerea în practică a deciziei politice de lichidare fizică a soților Ceaușescu în 24 decembrie, prin decretul CFSN semnat de Ion Iliescu, a dat termen de numai o oră, pentru judecarea lui.

La citirea sentinței de condamnare la moarte, inculpații nu au făcut recurs, nerecunscînd legalitatea instanței de judecată. Punerea în fapt a sentinței, prin executarea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu a avut loc la orele 14.45.

1.
[Decret]

Consiliul Frontului Salvării Naționale din România, constituit prin voința poporului român la 22 Decembrie 1989, ca organ suprem al puterii de stat;
Avînd în vedere faptele deosebit de grave săvîrșite de cetățenii CEAUȘESCU NICOLAE și CEAUȘESCU ELENA, destituiți din funcțiile de stat și politice prin acțiunea revoluționară a maselor populare;

Constatînd că aceștia au organizat din timp și au dirijat o serie de acțiuni ostile, îndreptate împotriva poporului român,

HOTĂRĂȘTE:

1.Instituirea unui Tribunal Militar Excepțional, care să procedeze de urgență la judecarea faptelor comise de CEAUȘESCU NICOLAE și CEAUȘESCU ELENA. Urgența este impusă de dorința, în acest sens a tuturor cetățenilor cinstiți ai României;

2.Tribunalul Militar excepțional va judeca această cauză în conformitate cu prevederile legale rămase în vigoare, în ce privește procedura și dreptul material penal;

1. Acest tribunal va fi alcătuit în componența stabilită de legea pentru organizarea judecătorească în vigoare, urmînd a se asigura întocmai dreptul de apărare al făptuitorilor.

Președintele Consiliului Frontului
Salvării Naționale
ION ILIESCU
România, București, 24 decembrie 1989.

2. Rechizitoriul inculpaților Elena și Nicolae Ceaușescu, 24 decembrie 1989

Nr. 1-S.P./ 1989
24.12.1989
Confirm
Procuror Col. de Justiție [lipsesc numele și semnătura]

Rechizitoriu, 24 decembrie 1989

Procuror militar, maior de justiție Voinea Dan, din cadrul Direcției Procuraturilor Militare, examinînd dos. Nr. 1-S.P./1989 privind pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena, cercetați pentru săvîrșirea infracțiunilor de genocid, prevăzut de art.357 Cod Penal, subminarea puterii de stat, prevăzut de art. 162 din Codul Penal, actele de diversiune prevăzute de art. 163 din Codul Penal, subminarea economiei naționale, prevăzută de art. 165 al 2 din Codul Penal.
Constat următoarele:
Inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena, în calitățile îndeplinite pe linie de stat și de partid au acționat direct și premeditat în scopul de a distruge poporul român și naționalitățile colocuitoare, supunînd întreaga colectivitate de oameni din țara noastră la condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică și ordonînd să se tragă în masele de demonstranți care au manifestat pașnic în mai multe orașe din țară, în perioada 16-22 decembrie 1989.
Inculpații, mai mult decît atît, au ordonat desfășurarea de acțiuni armate care au slăbit puterea de stat, au distrus și adus în stare de neîntrebuințare uzine, instalații, căi de comunicații, aducînd astfel atingere securității statului și au folosit o organizație din cele prevăzute în art. 145 din cod. Penal pentru subminarea economiei naționale, așa cum rezultă din probele existente la dosar.

Față de cele de mai sus, în baza art. 262 pct.1 lit. A din Codul de procedură penală,

Dispun

Punerea în mișcare a acțiunii penale și Trimiterea în judecată a inculpaților în stare de arest:

1. Ceaușescu Nicolae, fiul lui Andruță și Maria, născut la data de 26 ianuarie 1912 în com. Scornicești jud. Olt, cu domiciliul stabil în București, B-dul Primăverii nr. 50, sect.1, pentru săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. 162, art. 163, art.165, al 2 și art.357 al 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 și 41 al. Z din Codul Penal.

2. Ceaușescu Elena, fiica lui Nae și Alexamdrina, născută la data de 7 ianuarie 1916 în comuna Petrești jud. Dîmbovița, cu domiciliul în București, B-dul Primăverii nr. 50, sect. 1, pentru săvîrșirea infracțiunilor prev. de art. 357 alin. 1 lit. A și c din Codul Penal, art. 162, art. 163, art. 165 alin. 2, din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 și 41 alin. 2 din Codul Penal.
În baza art. 264 din Codul de Procedură Penală, dosarul se trimite
La Tribunalul Militar excepțional, instituit în temeiul Hotărîrii Consiliului Frontului Salvării Naționale din data de 24 decembrie 1989, respectiv Tribunalul Militar Teritorial București.

Procuror militar

Maior de justiție, ss. Dan Voinea

3. Sentința de condamnare la moarte a inculpaților Elena și Nicolae Ceaușescu, dată de Tribunalului Militar Teritorial București în 25 decembrie 1989

ROMÂNIA

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREȘTI

DISPOZITIVUL

Sentinței nr. 1 din 25 decembrie 1989

Cu unanimitate de voturi condamnă pe inculpații:
– Ceaușescu Nicolae, fiul lui Andruță și Maria, născut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scornicești, județul Olt, cu ultimul domiciliu în București, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, în prezent arestat
și
– -Ceaușescu Elena, fiica lui Nae și Alexandrina, născută la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petrești, județul Dîmbovița, cu ultimul domiciliu în București, Bulevardul Primăverii, nr. 50, sectorul 1. la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvîrșirea următoarelor infracțiuni:
– genocid, prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c C. Pen.
– subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 C. Pen.
– acte de diversiune prev. de art. 163 C. Pen.
– subminarea economiei naționale prev. de art. 165 alin. 2 C. Pen.. toate cu aplicarea art. 33-34 și 41 alin. 2 C. Pen.
În baza art. 998 C. civil și art. 14 alin. 3 lit. A din Codul de Procedură Penală obligă pe inculpații să restitue statului român toate sumele de bani, metale prețioase și orice alte valori depuse de aceștia, sub orice nume, la bănci străine sau la alte instituții ori persoane din străinătate sau, potrivit art. 14 alin. 3 lit. B din Codul de Procedură Penală și art. 998 din Codul Civil, să plătească statului, în solidar. echivalentul acestor bunuri în dolari S.U.A.
Potrivit art. 163 și art. 357 alin. 2 lit. C. din Codul de Procedură Penală, menține măsurile asigurării luate de Direcța Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor aparținînd inculpaților.
Cu drept de recurs.

Pronunțată astăzi, 25 decembre 1989, în ședință publică, în prezența inculpațior, în garnizoana Tîrgoviște.

Hotărîrea este rămasă definitivă prin nerecurare și executorie.

4. Procesul medico-legal de constatare a sentinței de condamnare la moartea a soților Ceaușescu

Proces verbal din 25 XII 1989

Subsemnații: Dr. Verdeș Liviu și Dr. Olteanu Florin atestăm prin prezenta că sentința de condamnare la pedeapsa capitală, pronunțată împotriva inculpaților Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena de către un Tribunal Militar legal constituit a fost adusă la îndeplinire azi, 25-XII-89 ora 14.45, constatîndu-se moartea lor clinică și biologică.

Dr. Olteanu Fl. Dr. Verdeș Liviu