ECONOMIE. Raluca Turcan, vehementă: PSD şi sateliţii sunt praf economic! Inventează taxe şi impozite

Raluca Turcan, vicepremierul România, susține pe Facebook că Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat vor impozitarea progresivă și precizează că „PSD se mai gândeşte cum să-i pedepsească şi să-i taxeze suplimentar pe românii care muncesc”.

Vicepremierul a precizat și faptul că „PNL va apăra cu toată forța cota unică de impozitare”, aducând și argumente care să îi susțină afirmația.

Raluca Turcan, vehementă: „PSD se mai gândește cum să-i pedepsească și să-i taxeze suplimentar pe românii care muncesc”

„Cota unică valorizează munca și sprijină interesele angajaților productivi — cine câștigă mai mult plătește deja la stat mai mult.

Din când în când, PSD se mai gândește cum să-i pedepsească și să-i taxeze suplimentar pe românii care muncesc. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, alături de PSD 2 și PSD 3, vrea impozitarea progresivă a veniturilor românilor!

Se confirmă din nou că PSD este partidul care inventează taxe şi impozite şi care îi pedepseşte pe cei care muncesc și care aduc plus-valoare în economie. Dar PSD şi sateliţii nu au cum să înțeleagă: sunt praf economic și toate acțiunile lor din timpul guvernării dovedesc acest lucru”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Impozitul diferențiat definește un sistem progresiv de taxare a veniturilor personale prin care cota de impozitare crește odată cu măsura valorii impozabile de bază. Cota unică de impozitare a veniturilor (impozabile) a fost introdusă în România începând cu 1 ianuarie 2005. Astfel, îndiferent de numărul de contracte de muncă și nivelul salariilor, cota unică de impozitare este aceiași – 16%.

Ce prevede noul Cod Fiscal

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili

a) persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute la alin. (2);
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
d) persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
e) persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene.
f) persoanele juridice străine rezidente într-un stat terţ care desfăşoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce priveşte situaţiile ce implică existenţa unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidenţei fiscale, astfel cum acestea sunt reglementate în cadrul cap. III^1;

*la 03-02-2020 Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020)
g) entitatea transparentă fiscal, în ceea ce priveşte situaţiile ce implică existenţa unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride inversate, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 40^7.

*la 03-02-2020 Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020)

(2) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române

a) Trezoreria Statului;
b) instituţia publică, înfiinţată potrivit legii, cu excepţia activităţilor economice desfăşurate de aceasta;
c) Academia Română, precum şi fundaţiile înfiinţate de Academia Română în calitate de fondator unic, cu excepţia activităţilor economice desfăşurate de acestea;
d) Banca Naţională a României;
e) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
f) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
g) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
g^1) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;

Lit. g^1) a alin. (2) al art. 13 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, cu un nou punct.
h) persoana juridică română care plăteşte impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile titlului III;
i) fundaţia constituită ca urmare a unui legat;
j) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică ce nu se află în cazul prevăzut la alin. (1) lit. g);

*la 03-02-2020 Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2020)
k) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii.

Modificare introdusă de LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017.

l) unitatea locală de cult, definită potrivit art. 7 pct. 48, în măsura în care veniturile obţinute sunt utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţii de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.

*modificare introdusă de LEGEA nr. 32 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020)

Inchide