Razie în rândul retailerilor de haine. ANPC a aplicat aproape 500 de amenzi

Razie în rândul retailerilor de haine. ANPC a aplicat aproape 500 de amenzi
Publicat: 16/04/2019, 11:59

Din totalul celor controlați la 738 de operatori economici, aproximativ 75%, au fost depistate abateri de la prevederile legale. Valoarea produselor controlate a fost de 20 de milioane de lei, din care produsele cu abateri au însumat 2,75 milioane de lei.

Pentru operatorii economici la care s-au constat neregli, au fost dispuse 824 de sancțiuni, din care 335 de avertismente și 489 de amenzi contravenționale, în valoare de 1,67 milioane de lei.

De asemenea, inspectorii ANPC au dispus 371 de măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru produse cu abateri în valoare de 2,75 de milioane de lei.

Una dintre principalele deficiențe constatate s-a referit la respectarea cerințelor privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile. Numai produsele textile compuse în totalitate din aceeași fibră pot fi etichetate sau marcate drept „100 %”, drept „pure” sau drept „integrale”, au reamintit reprezentanții ANPC. De asemenea, este interzisă utilizarea acestor termeni sau a unor termeni similari pentru alte produse textile, iar un produs textil este etichetat sau marcat cu denumirea și procentul din greutate al tuturor fibrelor care compun produsul, în ordine descrescătoare.

În plus, orice produs textil constituit din două sau mai multe componente textile, care au compoziții fibroase diferite, este însoțit de o etichetă sau un marcaj care indică conținutul de fibre textile al fiecărei componente. De asemenea, prezența părților netextile de origine animală în produse textile se indică prin utilizarea expresiei „Conține părți netextile de origine animală” în etichetarea sau marcarea produselor care conțin astfel de părți ori de câte ori sunt introduse pe piață.

Etichetarea și marcarea produselor textile sunt durabile, lizibile cu ușurință, vizibile și accesibile, iar în cazul unei etichete, aceasta este bine atașată. Atunci când introduce pe piață un produs textil, producătorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului și exactitatea informațiilor conținute de aceasta sau acesta.

În cazul în care producătorul nu își are sediul în UE, importatorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului și exactitatea informațiilor conținute de aceasta sau acesta. Atunci când pune la dispoziție un produs textil pe piață, distribuitorul se asigură că produsele textile poartă eticheta sau marcajul adecvat. Atunci când un produs textil este pus la dispoziție pe piață, descrierile compoziției fibroase textile sunt indicate în cataloage și prospecte comerciale, pe ambalaje, etichete și marcaje, astfel încât să fie clare, lizibile și vizibile cu ușurință și imprimate uniform din punctul de vedere al caracterelor, stilului și dimensiunii caracterelor, trebuie să fie clar vizibile pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv în cazul în care produsul este cumpărat prin mijloace electronice. Mărcile comerciale sau denumirea întreprinderii pot fi indicate imediat înainte sau după descrierile compoziției fibroase textile.

Inspectorii ANPC au constatat abateri privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile la 200 de operatori economici, din 33 de județe, reprezentând 20,47% din totalul operatorilor economici controlați.

O altă neregulă constată a fost reprezentată de etichetarea și marcarea în limba română. Etichetarea sau marcarea sunt disponibile în limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia produsele textile sunt puse la dispoziția consumatorului, cu excepția cazului în care statul membru în cauză prevede altfel. Inspectorii ANPC au constatat abateri privind etichetarea și marcarea în limba română a produselor textile la 418 operatori economici, din toate județele, cu excepția județelor Brăila, Galați, Giurgiu și Sălaj, reprezentând 42,78% din totalul operatorilor economici controlați.

Inspectorii ANPC au constat că retailerii nu respectă prevederilor legale în cazul promoțiilor, respectiv conform Legii nr. 148/2000, comparațiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar și neechivoc data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil; data de începere a perioadei în care se aplică prețul special sau alte condiții specifice, dacă oferta specială nu a început încă. Aceste abateri privind desfășurarea promoțiilor de produse textile au fost găsite la 18 operatori economici, din județele Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț și Vaslui, reprezentând 1,84% din totalul operatorilor economici controlați.

De asemenea, retaileii nu au respectat prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii, respectiv posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor privind caracteristicile și/sau prețul produselor. S-au constatat practici incorecte la cinci operatori economici, din județele Bistrița-Năsăud, Brașov și Municipiul București.

Alte abateri au fost: legalitatea funcționării; afișarea în mod vizibil a denumirii unitătii, a codului unic de înregistrare la registrul comerțului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societății pentru care este autorizată să funcționeze, precum și afișarea și respectarea orarului de funcționare; afișarea prețurilor și tarifelor, în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit, conform OG 21/1992. ANPC a constatat aceste tipuri de abateri la 181 de operatori economici, din toate județele, cu excepția județelor Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiș și Municipiul București, reprezentând 18,52% din totalul operatorilor economici controlați.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase